Gói thầu: Gói thầu số 17: Mua Oxy y tế và khí CO2 y tế

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132762-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận
Tên gói thầu Gói thầu số 17: Mua Oxy y tế và khí CO2 y tế
Số hiệu KHLCNT 20191054850
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-21 10:26:00 đến ngày 2020-02-10 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,046,815,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 11,000,000 VNĐ ((Mười một triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Khí oxy y tế dạng lỏng 220.000 kg Khí oxy y tế dạng lỏng
2 Khí oxy y tế (chai lớn) 6-6,3 m3/chai 500 chai Khí oxy y tế (chai lớn)
3 Khí oxy y tế (chai nhỏ) 3 m3 400 Chai Khí oxy y tế (chai nhỏ)
4 Khí CO2 y tế (chai nhỏ) 3Kg/chai 10 Chai Khí CO2 y tế (chai nhỏ)
5 Khí CO2 y tế (chai lớn) 25Kg/chai 15 Chai Khí CO2 y tế (chai lớn)
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->