Gói thầu: Mua sắm bộ chuyển đổi quang điện

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118190-00
Thời điểm đóng mở thầu 06/02/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh
Tên gói thầu Mua sắm bộ chuyển đổi quang điện
Số hiệu KHLCNT 20200118081
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh của VTTP
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-20 15:19:00 đến ngày 2020-02-06 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 444,510,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,000,000 VNĐ ((Sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi quang, FE, Tx/Rx: 1310/1550 800 Bộ  Nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT (file E-HSMT đính kèm) Nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT (file E-HSMT đính kèm)
2 Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi quang, GE, Tx/Rx: 1310/1310 100 Bộ Nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT (file E-HSMT đính kèm) Nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT (file E-HSMT đính kèm)
3 Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi quang, GE, Tx/Rx: 1310/1550 400 Bộ Nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT (file E-HSMT đính kèm) Nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT (file E-HSMT đính kèm)
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->