Gói thầu: Xà thép, thanh chống, Potelet và Boulon các loại

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132363-00
Thời điểm đóng mở thầu 24/02/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM TNHH - Công Ty Điện Lực Bình Phú
Tên gói thầu Xà thép, thanh chống, Potelet và Boulon các loại
Số hiệu KHLCNT 20200132205
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SCL và SXKD
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-03 07:50:00 đến ngày 2020-02-24 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,196,063,253 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 17,900,000 VNĐ ((Mười bảy triệu chín trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 xà thép l75*75*8*1,2m 150 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Xà thép L75*75*8*1.2m" đính kèm E-HSMT 
2 xà thép l75*75*8*2m 66 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Xà thép L75*75*8*2.0m" đính kèm E-HSMT 
3 thanh chống thép l50-0,92m 200 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Thanh chống thép l50-0,92m" đính kèm E-HSMT 
4 thanh chống thép l50 2,1m 60 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Thanh chống thép l50-2,1m" đính kèm E-HSMT 
5 Potelet l50-2,4m. 2.000 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Potelet L50-2,4m" đính kèm E-HSMT 
6 boulon thép mạ có đai ốc 12*40 500 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông M12x40" đính kèm E-HSMT 
7 boulon thép mạ có đai ốc 12*50 500 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông M12x50" đính kèm E-HSMT 
8 boulon thép mạ có đai ốc 12*100 200 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông M12x100" đính kèm E-HSMT 
9 boulon thép mạ có đai ốc 12*150 5.000 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông M12x150" đính kèm E-HSMT 
10 boulon thép mạ có đai ốc 16*250 1.000 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông M16x250" đính kèm E-HSMT 
11 boulon thép mạ có đai ốc 16*300 413 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông M16x300" đính kèm E-HSMT 
12 boulon thép mạ có đai ốc 16*400 200 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông M16x400" đính kèm E-HSMT 
13 boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*250 200 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông ven răng hai đầu 16x250" đính kèm E-HSMT 
14 boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 200 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông ven răng hai đầu 16x300" đính kèm E-HSMT 
15 boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*400 554 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông ven răng hai đầu 16x400" đính kèm E-HSMT 
16 boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*800 200 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Bu lông ven răng hai đầu 16x800" đính kèm E-HSMT 
17 boulon xoắn 12*60 8.000 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Boulon xoắn 12x60" đính kèm E-HSMT 
18 boulon xoắn 12*250 6.600 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Boulon xoắn 12x250" đính kèm E-HSMT 
19 Boulon móc cáp ABC 16*250. 6.200 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Boulon móc cáp ABC 16x250" đính kèm E-HSMT 
20 boulon móc cáp abc 16*300 3.200 Cái Nhà thầu chào đúng tiêu chuẩn kỹ thuật "Boulon móc cáp ABC 16x300" đính kèm E-HSMT 
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->