Gói thầu: Gói thầu TB-05: Cung cấp lắp đặt bộ tủ bếp, bếp nấu 144 căn hộ

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111717-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/02/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam
Tên gói thầu Gói thầu TB-05: Cung cấp lắp đặt bộ tủ bếp, bếp nấu 144 căn hộ
Số hiệu KHLCNT 20190218439
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Quốc phòng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-03 17:03:00 đến ngày 2020-02-19 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,986,686,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 55,000,000 VNĐ ((Năm mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 CĂN HỘ CT2-B3 16 Căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
2 CĂN HỘ CT2-B4 16 Căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
3 CĂN HỘ CT2-C3 16 căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
4 CĂN HỘ CT2-C4 16 căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
5 CĂN HỘ CT2-A1 16 căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
6 CĂN HỘ CT2-B1 16 căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
7 CĂN HỘ CT2-C1 16 căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
8 CĂN HỘ CT2-C2 16 căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
9 CĂN HỘ CT2-B2 16 căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
10 Thiết bị bếp điện từ đôi 144 căn Theo yêu cầu tại chương V của E-HSYC
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->