Gói thầu: Cung cấp vỏ tủ bảng điện

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200128584-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM
Tên gói thầu Cung cấp vỏ tủ bảng điện
Số hiệu KHLCNT 20200118054
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-07 16:07:00 đến ngày 2020-02-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 279,950,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Vỏ tủ điều khiển và bảo vệ 10 Cái Theo tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật đính kèm. Yêu cầu cấp 01 vỏ tủ mẫu trong vòng 07 ngày kể từ ngày mở thầu để phục vụ đánh giá chi tiết mẫu (Trường hợp tủ mẫu không đạt hoặc nhà thầu không trúng thầu, bên mời thầu sẽ thông báo nhà thầu đến lấy lại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt KQLCNT)
2 Vỏ tủ trung gian MK 15 cái Theo tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật đính kèm. Yêu cầu cấp 01 vỏ tủ mẫu trong vòng 07 ngày kể từ ngày mở thầu để phục vụ đánh giá chi tiết mẫu (Trường hợp tủ mẫu không đạt hoặc nhà thầu không trúng thầu, bên mời thầu sẽ thông báo nhà thầu đến lấy lại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt KQLCNT)
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->