Gói thầu: KC03-19: Thay mới thiết bị, linh kiện hệ thống điều hòa không khí và quạt cấp gió tươi cho tòa nhà trung tâm

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114844-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên gói thầu KC03-19: Thay mới thiết bị, linh kiện hệ thống điều hòa không khí và quạt cấp gió tươi cho tòa nhà trung tâm
Số hiệu KHLCNT 20200111054
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 200 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-10 14:05:00 đến ngày 2020-02-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,275,098,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 13,000,000 VNĐ ((Mười ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Actuator cho AHU loại 1 23 Bộ Theo mô tả của hạng mục tương ứng trong Mục 2, Chương V
2 Actuator cho AHU loại 2 3 Bộ Theo mô tả của hạng mục tương ứng trong Mục 2, Chương V
3 Quạt cấp gió tươi 9 Bộ Theo mô tả của hạng mục tương ứng trong Mục 2, Chương V
4 Motor cho FCU loại 1 74 Bộ Theo mô tả của hạng mục tương ứng trong Mục 2, Chương V
5 Motor cho FCU loại 2 90 Bộ Theo mô tả của hạng mục tương ứng trong Mục 2, Chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->