Gói thầu: Thi công xây lắp

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100651-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lào Cai
Tên gói thầu Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191272133
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 13:44:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,205,608,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần vật tư thiết bị Chủ đầu tư cấp, nhà thầu lắp đặt
1 Cầu dao phụ tải 35kV - 630A Theo BVTK 1 Bộ
2 Dây dẫn AC 70/11 mm Theo BVTK 20.873 m
3 Dây dẫn AC 70/29 mm Theo BVTK 1.517 m
4 Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV Theo BVTK 155 Chuỗi
5 Chuỗi néo kép cách điện Polymer 35 kV (khóa néo ép dây AC70/29) Theo BVTK 6 Chuỗi
6 Cách điện đứng VHĐ-35kV Theo BVTK 43 Quả
B Phần xây dựng đường dây 35kV (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt) xây dựng mới
1 Móng cột MT-3 Theo BVTK 2 Móng
2 Móng cột MT- 4 -12 Theo BVTK 1 Móng
3 Móng cột MT- 4 -14 Theo BVTK 13 Móng
4 Móng cột MT-5 Theo BVTK 18 Móng
5 Móng cột MTĐ-18 Theo BVTK 1 Móng
6 Móng néo MN15-5 Theo BVTK 62 Móng
7 Cột BTLT : PC.I-12-190-7.2 Theo BVTK 3 Cột
8 Cột BTLT : PC.I-14-190-9,2 Theo BVTK 13 Cột
9 Cột BTLT : PC.I-16-190-9,2 Theo BVTK 18 Cột
10 Cột BTLT : PC.I-18-190-9,2 Theo BVTK 2 Cột
11 Xà đỡ lèo: XP35 - 1 Theo BVTK 6 Bộ
12 Xà đỡ lèo: XP35 - 1A Theo BVTK 1 Bộ
13 Xà nhánh rẽ : XNR 35 - 2 Theo BVTK 2 Bộ
14 Xà néo bằng: XNB 35-1L Theo BVTK 2 Bộ
15 Xà néo : XN35 - 1L Theo BVTK 10 Bộ
16 Xà néo đúp: XNĐ 35-1L Theo BVTK 1 Bộ
17 Xà đỡ thẳng: XĐT 35- 2L Theo BVTK 2 Bộ
18 Xà néo II: XN II 35-3 Theo BVTK 7 Bộ
19 Ghế cách điện đơn: GCĐ 35-1 Theo BVTK 1 Bộ
20 Thang trèo : TT - 3,7 Theo BVTK 1 Bộ
21 Gông cột đúp: GC - 18 Theo BVTK 1 Bộ
22 Cổ dề néo dây: CDN - 2 Theo BVTK 16 Bộ
23 Cổ dề néo đúp: CDNĐ - 1L Theo BVTK 1 Bộ
24 Cổ dề néo góc: CDNG - 98 Theo BVTK 15 Bộ
25 Cổ dề néo góc: CDNG - 105 Theo BVTK 8 Bộ
26 Cổ dề néo thẳng : CDNT - 98 Theo BVTK 4 Bộ
27 Cổ dề néo thẳng : CDNT - 105 Theo BVTK 2 Bộ
28 Cổ dề néo thẳng : CDNT - 115 Theo BVTK 1 Bộ
29 Dây néo: DN16 - 12 Theo BVTK 4 Bộ
30 Dây néo: DN16 - 14 Theo BVTK 22 Bộ
31 Dây néo: DN16 - 16 Theo BVTK 24 Bộ
32 Dây néo: DN20 - 16 Theo BVTK 12 Bộ
33 Dây tiếp địa dọc cột: DTĐ - 14 Theo BVTK 1 Bộ
34 Tiếp địa RC-6 Theo BVTK 4 Bộ
35 Tiếp địa RC-8 (Có bột gêm) Theo BVTK 18 Bộ
36 Tiếp địa RC-6-3T (Có bột gêm) Theo BVTK 2 Bộ
37 Tạ chống rung FD-2 Theo BVTK 6 Quả
38 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm (2 bu lông): AM95 Theo BVTK 18 Cái
39 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo BVTK 44 Bộ
40 Biển báo an toàn & Biển tên CD Theo BVTK 2 Biển
C Phần xây dựng đường dây 35kV (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt) cải tạo
1 Đầu cốt đồng nhôm AM:95 Theo BVTK 6 Cái
2 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo BVTK 108 Bộ
D Phần tháo dỡ thu hồi chuyển về kho Công ty Điện lực Lào Cai
1 Tháo chuỗi néo IIC 70 Theo BVTK 27 Chuỗi
2 Tháo dây AC 50/8 Theo BVTK 6.435 m
E Phần Thí nghiệm
1 Thí nghiệm tiếp địa cột Theo đúng YCKT 24 Vị trí
2 Thí nghiệm sứ đứng 35kV Theo đúng YCKT 43 Quả
3 Thí nghiệm cách điện chuỗi 35kV Theo đúng YCKT 167 Chuỗi
4 Thí nghiệm cầu dao phụ tải 3 pha 35kV Theo đúng YCKT 1 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->