Gói thầu: Xây dựng công trình, Cải tạo, nâng cấp tuyến đường phố Thanh Tân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; Hạng mục: Đoạn từ QL37 đi thôn Hà Tú, xã Chu Điện

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103517-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam
Tên gói thầu Xây dựng công trình, Cải tạo, nâng cấp tuyến đường phố Thanh Tân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; Hạng mục: Đoạn từ QL37 đi thôn Hà Tú, xã Chu Điện
Số hiệu KHLCNT 20191256876
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn ngân sách thị trấn và các nguồn vốn khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 23:07:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,062,994,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng Chương V của HSMT 1 Khoản
2 Chi phí bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu Chương V của HSMT 1 Khoản
3 Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu Chương V của HSMT 1 Khoản
4 Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba Chương V của HSMT 1 Khoản
5 Chi phí bảo trì Công trình Chương V của HSMT 12 Tháng
6 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Chương V của HSMT 1 Khoản
7 Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường Chương V của HSMT 1 Khoản
8 Chi phí làm đường tránh Chương V của HSMT 1 Khoản
9 Chi phí kiểm soát giao thông và bảo trì đường tránh Chương V của HSMT 24 Tháng
10 Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành Chương V của HSMT 1 Khoản
B Hạng mục 2: Nền mặt đường
1 Đào nền đường, đất C3 Chương V của HSMT 2,8513 100m3
2 Đào nền đường, đất C2 Chương V của HSMT 1,4804 100m3
3 Mua đất C3 Chương V của HSMT 5,9708 100m3
4 Vận chuyển đất, đất C3 Chương V của HSMT 5,9708 100m3
5 Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,95 Chương V của HSMT 8,087 100m3
6 Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,98 Chương V của HSMT 2,3158 100m3
7 Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới đường mở rộng Chương V của HSMT 2,0808 100m3
8 Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên đường mở rộng Chương V của HSMT 2,9726 100m3
9 Tưới lớp dính bám mặt đường, nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 Chương V của HSMT 20,6796 100m2
10 Rải thảm mặt bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7cm C12,5 Chương V của HSMT 20,6796 100m2
C Hạng mục 3: Rãnh thoát nước
1 Đào móng, đất C3 Chương V của HSMT 3,0025 100m3
2 Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <=4 Chương V của HSMT 63,4504 m3
3 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng dài cọc, bệ máy Chương V của HSMT 1,2202 100m2
4 Bê tông móng, vữa mác 150, đá 1x2 Chương V của HSMT 63,4504 m3
5 Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, M75 Chương V của HSMT 130,4314 m3
6 Xây hố van, hố ga, gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, M75 Chương V của HSMT 5,426 m3
7 Trát tường trong, dày 1,5cm, Vữa XM M75 (trát trong) Chương V của HSMT 612,5836 m2
8 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu Chương V của HSMT 4,9028 100m2
9 Lắp dựng cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, ĐK <=10mm Chương V của HSMT 0,0925 tấn
10 Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn, vữa mác 200, đá 1x2 Chương V của HSMT 42,1028 m3
11 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, nắp đan, tấm chớp Chương V của HSMT 1,966 100m2
12 Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn Chương V của HSMT 3,5439 tấn
13 Sản xuất và lắp dựng bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, vữa mác 250, đá 1x2 Chương V của HSMT 36,958 m3
14 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn, trọng lượng <=250kg Chương V của HSMT 609 cái
D Hạng mục 4: Bó vỉa
1 Bê tông móng, vữa mác 150, đá 1x2 Chương V của HSMT 47,928 m3
2 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng Chương V của HSMT 2,0997 100m2
3 Bê tông nền, vữa mác 200, đá 1x2 Chương V của HSMT 11,2657 m3
4 Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn M200, kt: 230 x 260x1000m Chương V của HSMT 582,1 m
5 Bó vỉa hàm ếch, đường Chương V của HSMT 17 m
6 Hoa sắt vuông 16 x 16, trọng lượng 22kg/m2 ÷ 26 kg/m2, cả lắp dựng, sơn 3 nước Chương V của HSMT 3,128 kg
E Hạng mục 5: Kè đá
1 Đào móng, đất C2 Chương V của HSMT 1,0296 100m3
2 Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <=4 Chương V của HSMT 4,37 m3
3 Xây móng đá hộc, dày >60cm, vữa XM cát vàng ML >2, M100 Chương V của HSMT 17,48 m3
4 Xây tường thẳng, đá hộc, dày <=60cm, cao <=2m, vữa XM cát vàng ML >2, M100 Chương V của HSMT 43,7 m3
F Hạng mục 6: Nối cống
1 Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <=4 Chương V của HSMT 0,5825 m3
2 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ĐK 300mm Chương V của HSMT 3 cái
3 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ĐK 400mm Chương V của HSMT 6 cái
4 Lắp đặt ống bê tông ly tâm, nối bằng p/p xảm, đoạn ống dài 2m, ĐK 300mm Chương V của HSMT 0,04 100m
5 Lắp đặt ống bê tông ly tâm, nối bằng p/p xảm, đoạn ống dài 2m, ĐK 400mm Chương V của HSMT 0,06 100m
6 Đào móng băng, đất C2 Chương V của HSMT 0,8914 m3
7 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng dài cọc, bệ máy Chương V của HSMT 0,0072 100m2
8 Bê tông móng, vữa mác 150, đá 1x2 Chương V của HSMT 0,1908 m3
9 Xây móng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, M75 Chương V của HSMT 0,169 m3
10 Xây móng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, M75 Chương V của HSMT 0,2495 m3
11 Xây tường thẳng gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, cao <=4m, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, M75 Chương V của HSMT 1,3636 m3
12 Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75 (trát ngoài) Chương V của HSMT 6,48 m2
13 Xe vận chuyển bó vỉa Chương V của HSMT 1 ca
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->