Gói thầu: Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp của dự án

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103558-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Công viên cây xanh Huế
Tên gói thầu Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp của dự án
Số hiệu KHLCNT 20200103469
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố và ngân sách tỉnh bổ sung
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 06:50:00 đến ngày 2020-01-13 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 7,310,195,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 100,000,000 VNĐ ((Một trăm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí trực tiếp khác 1 Khoản
B Cột đèn thép mạ kẽm 3,5m màu ghi
1 Lắp dựng cột 3,5m (mạ kẽm) Chương V của E-HSMT 130 Cột
2 Vận chuyển cột đèn (cột thép <=12m) Chương V của E-HSMT 130 Cột
C Cột thép BG 9m cần CD06
1 Lắp dựng cột thép 9m bát giác côn cần đơn CD06 - D1=78, D2=165 dày 3,5mm (mạ kẽm nhúng nóng) Chương V của E-HSMT 28 Cột
2 Vận chuyển cột đèn (cột thép <=12m) Chương V của E-HSMT 28 Cột
D Tay bắt đèn pha trên cột 9m
1 Tay bắt đèn pha trên cột 9m Chương V của E-HSMT 5 bộ
E Bóng đèn và các vật liệu khác
1 Lắp đặt đèn chiếu sáng lối đi dạo bờ sông Led 60W Chương V của E-HSMT 130 Bộ
2 Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ Led 150W Chương V của E-HSMT 28 Cái
3 Lắp đặt đèn pha chiếu cây gắn trên cột 9m Chương V của E-HSMT 10 Bộ
4 Lắp đặt đèn chiếu sáng cây cổ thụ 36W Chương V của E-HSMT 60 Cái
5 Lắp đặt đèn Sport âm nước 18W-6500K Chương V của E-HSMT 8 Bộ
6 Lắp đặt đèn Sport âm nước 15W-2700K Chương V của E-HSMT 16 Cái
7 Lắp đặt đèn âm nền tròn 18W-5000K/2700K Chương V của E-HSMT 6 Bộ
8 Bộ chuyển đổi nguồn Chương V của E-HSMT 3 Bộ
9 Cáp lên đèn M(2x1,5)/PVC/PVC-600V Chương V của E-HSMT 791 m
10 Cáp ngầm M(3x4)/XLPE/DSTA/PVC-600V Chương V của E-HSMT 1.659 m
11 Cáp ngầm M(4x16)/XLPE/DSTA/PVC-600V Chương V của E-HSMT 1.963 m
12 Cáp ngầm M(4x25)/XLPE/DSTA/PVC-600V Chương V của E-HSMT 278 m
13 Cáp ngầm M(4x35)/XLPE/DSTA/PVC-600V Chương V của E-HSMT 47 m
14 Dây đồng trần M10 Chương V của E-HSMT 3.939 m
15 Lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm đài phun nước Chương V của E-HSMT 3 Cái
16 Bơm nước loại chìm 0,5HP Chương V của E-HSMT 3 Cái
17 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng kết nối trung tâm ( bộ ĐK kết nối GPRS-4G) Chương V của E-HSMT 3 Cái
18 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 122,9 m
F Tiếp địa TĐAN1 ( 165 vị trí)
1 Gia công cọc thép mạ đồng tiếp địa Chương V của E-HSMT 165 Kg
2 Làm tiếp địa cột đèn Chương V của E-HSMT 165 Bộ
G Cụm đèn chiếu sáng cây cổ thụ ( 60 bộ)
1 Cụm đèn chiếu sáng cây cổ thụ Chương V của E-HSMT 60 Cột
H Đấu nối cửa trụ Đ1 ( 23 vị trí)
1 Lắp bảng điện cửa cột Chương V của E-HSMT 23 Bảng
2 Cầu đấu 4x30A Chương V của E-HSMT 23 Cái
3 Lắp đặt các aptomat 1 pha ≤10A Chương V của E-HSMT 23 Cái
4 Đầu cốt M16 Chương V của E-HSMT 92 Cái
5 Đầu cốt M10 Chương V của E-HSMT 69 Cái
6 Đầu cốt M1,5 Chương V của E-HSMT 92 Cái
7 Bulon M8x30 Chương V của E-HSMT 23 Cái
I Đấu nối cửa trụ Đ2 ( 156 vị trí)
1 Lắp bảng điện cửa cột Chương V của E-HSMT 156 Bảng
2 Cầu đấu 4x30A Chương V của E-HSMT 156 Cái
3 Lắp đặt các aptomat 1 pha ≤10A Chương V của E-HSMT 156 Cái
4 Đầu cốt M16 Chương V của E-HSMT 1.248 Cái
5 Đầu cốt M10 Chương V của E-HSMT 468 Cái
6 Đầu cốt M1,5 Chương V của E-HSMT 624 Cái
7 Bulon M8x30 Chương V của E-HSMT 156 Cái
J Đấu nối cụm đèn chiếu sáng cây ( 60 vị trí)
1 Lắp bảng điện cửa cột Chương V của E-HSMT 60 Bảng
2 Cầu đấu 4x30A Chương V của E-HSMT 60 Cái
3 Đầu cốt M6 Chương V của E-HSMT 360 Cái
4 Bulon M8x30 Chương V của E-HSMT 60 Cái
K Móng cột thép 9m chiếu sáng thảm cỏ ( 28 móng)
1 Đào hố móng cột đèn bằng máy đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 28,28 m3
2 Ván khuôn móng cột đèn , tủ điện Chương V của E-HSMT 0,896 100m2
3 Bê tông móng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng <=250cm, M200 PC30, đá 1x2 Chương V của E-HSMT 17,92 m3
4 Khung móng cột thép M24 x300x300x 750 Chương V của E-HSMT 28 Bộ
5 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 56 m
6 Đắp đất nền móng công trình; độ chặt k=0,9 Chương V của E-HSMT 10,36 m3
L Móng cột thép 3,5m chiếu sáng đường dạo (130 móng)
1 Đào hố móng cột đèn bằng máy đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 46,8 m3
2 Ván khuôn móng cột đèn , tủ điện Chương V của E-HSMT 1,287 100m2
3 Bê tông móng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng <=250cm, M200 PC30, đá 1x2 Chương V của E-HSMT 15,6 m3
4 Khung móng cột thép M16 x250x250x400 Chương V của E-HSMT 130 Bộ
5 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 260 m
6 Đắp đất nền móng công trình; độ chặt k=0,9 Chương V của E-HSMT 31,2 m3
M Móng cụm đèn chiếu sáng cây cổ thụ ( 60 móng)
1 Đào hố móng cột đèn bằng máy đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 15,6 m3
2 Ván khuôn móng cột đèn , tủ điện Chương V của E-HSMT 0,432 100m2
3 Bê tông móng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng <=250cm, M200 PC30, đá 1x2 Chương V của E-HSMT 4,8 m3
4 Khung móng cột thép M16 x250x250x400 Chương V của E-HSMT 60 Bộ
5 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 60 m
6 Đắp đất nền móng công trình; độ chặt k=0,9 Chương V của E-HSMT 10,8 m3
N Móng đặt tủ điện chiếu sáng( 3 móng)
1 Đào hố móng cột đèn bằng máy đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 1,5188 m3
2 Thép mạ kẽm Chương V của E-HSMT 134,19 kg
3 Ván khuôn móng cột đèn , tủ điện Chương V của E-HSMT 0,0408 100m2
4 Bê tông móng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng <=250cm, M200 PC30, đá 1x2 Chương V của E-HSMT 0,42 m3
5 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 4,5 m
6 Đắp đất nền móng công trình; độ chặt k=0,9 Chương V của E-HSMT 1,0987 m3
O Móng gắn tủ mạng 15U600 ( 01 móng)
1 Đào hố móng cột đèn bằng máy đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 0,5062 m3
2 Thép mạ kẽm Chương V của E-HSMT 52,1 kg
3 Ván khuôn móng cột đèn , tủ điện Chương V của E-HSMT 0,0136 100m2
4 Bê tông móng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng <=250cm, M200 PC30, đá 1x2 Chương V của E-HSMT 0,14 m3
5 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 1,5 m
6 Đắp đất nền móng công trình; độ chặt k=0,9 Chương V của E-HSMT 0,3663 m3
P Móng gắn tủ kết nối (MTKN)( 8 móng)
1 Đào hố móng cột đèn bằng máy đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 4,05 m3
2 Thép mạ kẽm Chương V của E-HSMT 347,28 kg
3 Ván khuôn móng cột đèn , tủ điện Chương V của E-HSMT 0,1088 100m2
4 Bê tông móng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng <=250cm, M200 PC30, đá 1x2 Chương V của E-HSMT 1,12 m3
5 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 12 m
6 Đắp đất nền móng công trình; độ chặt k=0,9 Chương V của E-HSMT 2,93 m3
Q Móng tủ điều khiển máy bơm nước( 3 móng)
1 Đào hố móng cột đèn bằng máy đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 1,5188 m3
2 Thép mạ kẽm Chương V của E-HSMT 130,23 kg
3 Ván khuôn móng cột đèn , tủ điện Chương V của E-HSMT 0,0408 100m2
4 Bê tông móng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng <=250cm, M200 PC30, đá 1x2 Chương V của E-HSMT 0,42 m3
5 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 4,5 m
6 Đắp đất nền móng công trình; độ chặt k=0,9 Chương V của E-HSMT 1,0987 m3
R Hố ga gắn máy nước( 3 hố)
1 Đào hố móng cột đèn bằng máy đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 4,389 m3
2 Bê tông móng sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng <=250cm, M200 PC30, đá 1x2 Chương V của E-HSMT 0,24 m3
3 Xây tường bằng gạch thẻ Chương V của E-HSMT 2,0182 m3
4 Gia công cốt thép móng trụ Chương V của E-HSMT 143,79 Kg
S Rãnh cáp ngầm vỉa hè R1( 3037,7m)
1 Đào mương cáp, mương tiếp địa bằng thủ công đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 850,556 m3
2 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 3.037,7 m
3 Rải cát đệm Chương V của E-HSMT 91,131 m3
4 Băng cảnh báo cáp ngầm Chương V của E-HSMT 3.037,7 m
5 Đắp đất rãnh cáp ngầm, tiếp đất đầm K=0,85 Chương V của E-HSMT 759,425 m3
T Rãnh cáp ngầm vượt đường R2(88,9m)
1 Đào mương cáp, mương tiếp địa bằng thủ công đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 24,892 m3
2 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 88,9 m
3 Rải cát đệm Chương V của E-HSMT 2,667 m3
4 Băng cảnh báo cáp ngầm Chương V của E-HSMT 88,9 m
5 Đắp đất rãnh cáp ngầm, tiếp đất đầm K=0,85 Chương V của E-HSMT 15,2908 m3
U Rãnh cáp ngầm vượt đường R3 (22,1m)
1 Đào mương cáp, mương tiếp địa bằng thủ công đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 6,188 m3
2 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D65/50 Chương V của E-HSMT 22,1 m
3 Rải cát đệm Chương V của E-HSMT 0,663 m3
4 Băng cảnh báo cáp ngầm Chương V của E-HSMT 22,1 m
5 Đắp đất rãnh cáp ngầm, tiếp đất đầm K=0,85 Chương V của E-HSMT 3,8012 m3
V Các hạng mục khác
1 Đánh số cột đèn Chương V của E-HSMT 158 Cột
2 Lắp đặt tủ mạng kết nối 15U600 ngoài trời(KT 780x600x600) Chương V của E-HSMT 1 Cái
3 Lắp đặt vỏ tủ kết nối (KT 500x350x200) Chương V của E-HSMT 8 Cái
4 Lắp đặt hộp phối quang ODF-8FO Chương V của E-HSMT 3 Cái
5 Lắp đặt hộp phối quang ODF-16FO Chương V của E-HSMT 2 Cái
6 Lắp đặt hộp phối quang ODF-24FO Chương V của E-HSMT 1 Cái
7 Cáp mạng CAT6-4UTP Chương V của E-HSMT 200 m
8 Cáp quang ngầm luồn cổng 16FO Chương V của E-HSMT 500 m
9 Cáp quang ngầm luồn cổng 24FO Chương V của E-HSMT 200 m
10 Cáp cấp nguồn CXV 2x1,5 Chương V của E-HSMT 100 m
11 Đào mương cáp, mương tiếp địa bằng thủ công đất cấp 3 Chương V của E-HSMT 45 m3
12 Rải cát đệm Chương V của E-HSMT 9 m3
13 Lắp ống nhựa xoắn bảo vệ cáp D40/30 Chương V của E-HSMT 300 m
14 Đắp đất rãnh cáp ngầm, tiếp đất đầm K=0,85 Chương V của E-HSMT 36 m3
15 Lắp đặt CAMERA Chương V của E-HSMT 10 Cái
16 Thiết bị chuyển mạch 24 cổng quang Chương V của E-HSMT 1 Cái
17 Modem nhà mạng kết nối về trung tâm điều hành Chương V của E-HSMT 1 Cái
18 Bộ chuyển đổi quang điện 1cổng quang, 2 cổng LAN Chương V của E-HSMT 8 Cái
19 Thí nghiệm tiếp địa - cột thép Chương V của E-HSMT 15 Vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->