Gói thầu: Thi công xây lắp

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101481-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lào Cai
Tên gói thầu Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191272235
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 14:17:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,250,348,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 45,000,000 VNĐ ((Bốn mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần vật tư thiết bị Chủ đầu tư cấp, nhà thầu lắp đặt:
1 Máy biến áp 320kVA - 35/0,4kV (Lắp đặt ngoài trời, có bình dầu phụ) Theo BVTK 4 Máy
2 Tủ điện hạ thế 500A (3 lộ ra) 3x200A (treo cột TBA) Theo BVTK 4 Tủ
3 Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A Theo BVTK 4 Bộ (3fa)
4 Cầu dao phụ tải 35kV-630A Theo BVTK 1 Bộ
5 Chống sét van ZnO-45 kV Theo BVTK 5 Bộ
6 Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A Theo BVTK 4 Bộ
7 Dây dẫn AC 50/8 mm2 Theo BVTK 2.561 m
8 Dây dẫn AC95/16 mm2 Theo BVTK 9.213 m
9 Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-M1x150mm2 Theo BVTK 168 m
10 Cáp vặn xoắn Alus 4x95mm2 Theo BVTK 3.028 m
11 Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV Theo BVTK 181 Chuỗi
12 Cách điện đứng VHĐ-35KV Theo BVTK 158 Quả
B Phần xây dựng đường dây 35kV xây dựng mới (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Móng cột: MT-3 Theo BVTK 2 Móng
2 Móng cột: MT-4-14 Theo BVTK 7 Móng
3 Móng cột MT-5 Theo BVTK 2 Móng
4 Móng cột: MT3-12 đá Theo BVTK 1 Móng
5 Móng cột: MT3-14 đá Theo BVTK 1 Móng
6 Móng cột: MTĐ-14 đá Theo BVTK 1 Móng
7 Móng cột MT-3 (30% đá) Theo BVTK 2 Móng
8 Móng cột MT-4-12 (30% đá) Theo BVTK 3 Móng
9 Móng cột: MT-4-14 (30% đá) Theo BVTK 8 Móng
10 Móng cột: MTĐ-14 (30% đá) Theo BVTK 1 Móng
11 Móng néo: MN 15-5 Theo BVTK 9 Móng
12 Móng néo: MN 15-5 (30% đá) Theo BVTK 22 Móng
13 Tiếp địa: RC-6 (Có bột gem) Theo BVTK 5 Bộ
14 Tiếp địa: RC-10 (có bột gem) Theo BVTK 4 Bộ
15 Tiếp địa: RC-10 đá (Có bột gem) Theo BVTK 13 Bộ
16 Tiếp địa: RC-18 đá (Có bột gem) Theo BVTK 2 Bộ
17 Cột PC.I-12-190-7.2 Theo BVTK 8 Cột
18 Cột PC.I-14-190-9.2 Theo BVTK 20 Cột
19 Cột PC.I-16-190-9.2 Theo BVTK 2 Cột
20 Xà phụ: XP35-1A Theo BVTK 3 Bộ
21 Xà nhánh rẽ: XNR35-3L Theo BVTK 1 Bộ
22 Xà nhánh rẽ: XNR35-2 Theo BVTK 2 Bộ
23 Xà nhánh rẽ: XNR35-1 Theo BVTK 1 Bộ
24 Xà nhánh rẽ: XNR35-3A Theo BVTK 1 Bộ
25 Xà néo: XN35-2L Theo BVTK 11 Bộ
26 Xà néo II: XNII35-3 Theo BVTK 4 Bộ
27 Xà néo đúp: XNĐ35 - 2L Theo BVTK 2 Bộ
28 Xà néo đúp bằng: XNĐB35-1A Theo BVTK 1 Bộ
29 Xà néo bằng: XNB35-1L Theo BVTK 4 Bộ
30 Xà đỡ: XĐ35-2L Theo BVTK 3 Bộ
31 Thang trèo: TT-2,9 Theo BVTK 2 Bộ
32 Thang trèo đôi: TT-2,5 Theo BVTK 1 Bộ
33 Thang trèo đôi: TT-3,3 Theo BVTK 3 Bộ
34 Ghế cách điện: GCĐ35 - 1 Theo BVTK 2 Bộ
35 Gông cột: GC-14 Theo BVTK 2 Bộ
36 Cổ dề néo dây: CDN-2 Theo BVTK 11 Bộ
37 Cổ dề néo đúp: CDNĐ-2 Theo BVTK 2 Bộ
38 Cổ dề néo góc: CDG-98 Theo BVTK 6 Bộ
39 Cổ dề néo góc: CDG-105 Theo BVTK 7 Bộ
40 Cổ dề néo góc: CDG-112 Theo BVTK 2 Bộ
41 Cổ dề néo thẳng: CDT-105 Theo BVTK 1 Bộ
42 Dây néo: DN16-12 Theo BVTK 9 Bộ
43 Dây néo: DN16 - 14 Theo BVTK 21 Bộ
44 Dây néo: DN16-16 Theo BVTK 1 Bộ
45 Dây tiếp địa dọc cột CD Theo BVTK 1 Bộ
46 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo BVTK 38 Bộ
47 Ghíp nhôm nối dây: A95 Theo BVTK 50 Bộ
48 Biển báo an toàn & Biển tên CD Theo BVTK 10 Biển
C Phần xây dựng đường dây 35kV cải tạo (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Xà néo: XN35-2L Theo BVTK 2 Bộ
2 Xà néo II: XNII35-3 Theo BVTK 2 Bộ
3 Xà néo bằng: XNB35-1L Theo BVTK 1 Bộ
4 Xà nhánh rẽ: XNR35-3A Theo BVTK 1 Bộ
5 Xà đỡ: XĐ35-2L Theo BVTK 1 Bộ
6 Cổ dề néo đúp: CDNĐ-2 Theo BVTK 2 Bộ
7 Cổ dề néo góc: CDG-98 Theo BVTK 1 Bộ
8 Cổ dề néo góc: CDG-105 Theo BVTK 2 Bộ
9 Dây néo: DN16-12 Theo BVTK 14 Bộ
10 Đầu cốt thẻ bài AM120 Theo BVTK 3 Cái
11 Ghíp nhôm nối dây: A95 Theo BVTK 24 Bộ
D Phần đo đếm 35 kV (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Máy biến dòng điện đo lường 1 pha 35 kV: Tỷ số biến dòng: 300/5A; Dung lượng 30 VA; Cấp chính xác 0,5 Theo BVTK 3 Máy
2 Máy biến điện áp đo lường 1 pha 35 kV: 35000/Ѵ3; 100/Ѵ3 (V); Dung lượng 100 VA; Cấp chính xác 0,5 Theo BVTK 3 Máy
3 Xà đỡ TU & TI: XDM - 35 Theo BVTK 1 Bộ
4 Dây nối tiếp địa dọc cột đo đếm Theo BVTK 1 Bộ
5 Cáp nhị thứ: Cu/PVC - 0,6/1 kV - M10 x 2,5mm Theo BVTK 30 m
6 Dây đồng mềm nhiều sợi bọc PVC M70 Theo BVTK 15 m
7 Ống nhựa PVC F21 Theo BVTK 25 m
8 Cút góc F21 Theo BVTK 12 Cái
9 Cút TФ 21 Theo BVTK 4 Cái
10 Đầu cốt đồng: M70 Theo BVTK 18 Cái
11 Đầu cốt đồng nhôm: AM120 Theo BVTK 12 Cái
12 Ghíp nhôm nối dây: A95 Theo BVTK 12 Cái
13 Hộp công tơ Compozit H3 trọn bộ (trọn bộ cả phụ kiện dây, cầu đấu + Aptomat + gông treo) Theo BVTK 1 Hộp
14 Biển tên trạm đo đếm Theo BVTK 1 Biển
15 Biển báo an toàn Theo BVTK 1 Biển
E Phần xây dựng Trạm biến áp (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Móng cột: MT-4-12 Theo BVTK 8 Móng
2 Cột BTLT: PC.I-12-190- 7,2 Theo BVTK 8 Cột
3 Xà đón dây đầu trạm: XĐT 35-1 Theo BVTK 6 Bộ
4 Xà đón dây đầu trạm: XĐT 35-2 Theo BVTK 1 Bộ
5 Xà lắp cầu chì SI & CSV: XĐSI & CSV - 35 Theo BVTK 4 Bộ
6 Xà đỡ sứ trung gian: XĐSTG 35-1 Theo BVTK 4 Bộ
7 Xà đỡ sứ trung gian: XĐSTG 35-2 Theo BVTK 4 Bộ
8 Conson & Dầm đỡ MBA loại 2 Theo BVTK 4 Bộ
9 Sàn thao tác SI TBA Theo BVTK 4 Bộ
10 Thang trèo: TT - 2,6m Theo BVTK 4 Bộ
11 Giá đỡ cáp hạ thế: GĐC - 0,4 kV Theo BVTK 4 Bộ
12 Giá đỡ cáp vặn xoắn dọc cột TBA Theo BVTK 4 Bộ
13 Giá đỡ cáp vặn xoắn qua dầm TBA Theo BVTK 4 Bộ
14 Dây tiếp địa dọc cột TBA LT12 Theo BVTK 4 Bộ
15 Tiếp địa trạm Theo BVTK 4 HT
16 Dây AL/XLPE/PVC 1x50mm2 - 35kV (XLPE-4,3mm) Theo BVTK 108 m
17 Dây đồng mềm nhiều sợi bọc PVC M70 Theo BVTK 32 m
18 Đầu cốt đồng nhôm: AM70 Theo BVTK 48 Cái
19 Đầu cốt đồng: M70 Theo BVTK 40 Cái
20 Đầu cốt đồng: M150 Theo BVTK 56 Cái
21 Ghíp bấm thủng chuyên dụng 35 kV Theo BVTK 12 Bộ
22 Kẹp quai +Hotline Theo BVTK 12 Bộ
23 Ghíp nối đây A70 Theo BVTK 36 Cái
24 Nắp chụp đầu cực cầu chì SI (trên & dưới) Theo BVTK 8 Bộ
25 Nắp chụp đầu chống sét van Theo BVTK 4 Bộ
26 Nắp chụp đầu cực sứ cao thế MBA Theo BVTK 4 Bộ
27 Nắp chụp đầu cực hạ thế MBA Theo BVTK 4 Bộ
28 Biển tên TBA Theo BVTK 4 Cái
29 Biển báo an toàn Theo BVTK 4 Cái
F Phần xây dựng đường dây 0,4kV (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Móng cột: MV-3 Theo BVTK 35 Móng
2 Móng cột đúp: MĐ-3 Theo BVTK 22 Móng
3 Móng cột: MC0-1 Theo BVTK 5 Móng
4 Tiếp địa lặp lại: RC-6 Theo BVTK 10 Bộ
5 Cột bê tông: H 8,5C Theo BVTK 79 Cột
6 Cột BTLT: PC.I.10.190.5,0 Theo BVTK 5 Cột
7 Móc treo: F16 Theo BVTK 153 Bộ
8 Đai thép + Khóa đai (cột đơn) Theo BVTK 130 Bộ
9 Đai thép + Khóa đai (cột đôi) Theo BVTK 54 Bộ
10 Khóa treo cáp: KT4x(70-95)mm2 Theo BVTK 11 Bộ
11 Khóa néo cáp: KN4x(70-95)mm2 Theo BVTK 142 Bộ
12 Nắp bịt đầu cáp: NB (25-120) Theo BVTK 44 Cái
13 Đầu cốt đồng nhôm: AM95 Theo BVTK 36 Cái
14 Hộp chia dây có cầu dao đảo chiều Theo BVTK 10 Hộp
15 Cáp nguồn Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - M4x25mm2 Theo BVTK 50 m
16 Ghíp nối dây GN 2 Theo BVTK 80 Bộ
17 Ghíp nối dây GN 2 (6-120mm2) Theo BVTK 40 Bộ
18 Ống co nhiệt cách điện hạ thế Ф 9 Theo BVTK 10 m
19 Ống co nhiệt cách điện hạ thế F35 Theo BVTK 5 m
G Phần tháo dỡ thu hồi đường dây 35kV chuyển về nhập kho Công ty Điện lực Lào Cai:
1 Tháo xà néo K Theo BVTK 3 Bộ
2 Tháo xà đỡ đơn Theo BVTK 2 Bộ
3 Tháo xà néo hình cổng Theo BVTK 2 Bộ
4 Tháo cổ dề Theo BVTK 2 Bộ
5 Tháo dây néo Theo BVTK 14 Bộ
6 Tháo bát sứ IIC 70 Theo BVTK 36 chuỗi
7 Tháo sứ cách điện PI 35kV Theo BVTK 5 quả
8 Tháo chuỗi néo Polyme 35kV Theo BVTK 6 chuỗi
9 Tháo dây AC 50/8 Theo BVTK 1.812 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->