Gói thầu: Thi công xây lắp

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101741-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Lào Cai
Tên gói thầu Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191272345
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 14:28:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,290,379,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Phần vật tư thiết bị Chủ đầu tư cấp, nhà thầu lắp đặt:
1 Máy cắt tự động đóng lặp lại Recloser 35 kV (trọn bộ) Theo BVTK 1 Máy
2 Cầu dao cách ly 35 kV-630A Theo BVTK 2 Bộ
3 Chống sét van ZnO-45 kV Theo BVTK 3 Bộ
4 Dây dẫn AC 70/11 mm2 Theo BVTK 18.701 m
5 Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV Theo BVTK 162 Chuỗi
6 Cách điện đứng VHĐ-35kV Theo BVTK 74 Quả
B Phần xây dựng đường dây 35kV xây dựng mới (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Móng cột: MT-4 Theo BVTK 13 Móng
2 Móng cột: MT-5 Theo BVTK 6 Móng
3 Móng cột: MT-6 Theo BVTK 7 Móng
4 Móng cột đúp MTĐ-12 Theo BVTK 1 Móng
5 Móng cột đúp MTĐ-16 Theo BVTK 1 Móng
6 Móng cột đúp MTĐ-20 Theo BVTK 1 Móng
7 Móng néo: MN 15-5 Theo BVTK 16 Móng
8 Tiếp địa RC-10 Theo BVTK 3 Bộ
9 Tiếp địa RC-4 Theo BVTK 9 Bộ
10 Tiếp địa RC-6 (Có bột Gem) Theo BVTK 15 Bộ
11 Cột BTLT: PC.I-12-190-7,2 Theo BVTK 11 Cột
12 Cột BTLT: PC.I-12-190-9,0 Theo BVTK 4 Cột
13 Cột BTLT: PC.I-16-190-11 Theo BVTK 8 Cột
14 Cột BTLT: PC.I-20-190-9,2 Theo BVTK 6 Cột
15 Cột BTLT: PC.I-20-190-11 Theo BVTK 3 Cột
16 Xà phụ: XP35-1 Theo BVTK 3 Bộ
17 Xà phụ: XP35-2A Theo BVTK 1 Bộ
18 Xà phụ: XP35-4 Theo BVTK 2 Bộ
19 Xà đỡ: XĐ 35-1L Theo BVTK 6 Bộ
20 Xà néo: XN 35-1L Theo BVTK 7 Bộ
21 Xà néo II: XN II 35-2 Theo BVTK 1 Bộ
22 Xà néo II: XN II-35 Theo BVTK 1 Bộ
23 Xà néo đúp: XNĐ 35-2L Theo BVTK 2 Bộ
24 Xà đỡ 1 mạch: XĐL 35-1L Theo BVTK 3 Bộ
25 Xà néo 1 mạch: XNL 35-1L Theo BVTK 6 Bộ
26 Xà néo đúp 1 mạch: XNĐL 35-2L Theo BVTK 1 Bộ
27 Xà đỡ CD: XĐCD 35-1L Theo BVTK 1 Bộ
28 Ghế cách điện: GCĐ 35-1L Theo BVTK 1 Bộ
29 Thang trèo: TS-3,7 Theo BVTK 1 Bộ
30 Dây tiếp địa dọc cột CDCL Theo BVTK 1 Bộ
31 Gông cột đúp: GC-12 Theo BVTK 1 Bộ
32 Gông cột đúp: GC-16 Theo BVTK 1 Bộ
33 Gông cột đúp: GC-20 Theo BVTK 1 Bộ
34 Cổ dề néo dây: CDN-2 Theo BVTK 7 Bộ
35 Cổ dề néo đúp: CDNĐ-2L Theo BVTK 2 Bộ
36 Cổ dề néo thẳng: CDNT-98 Theo BVTK 2 Bộ
37 Cổ dề néo góc: CDNG-105 Theo BVTK 7 Bộ
38 Dây néo: DN 16-12 Theo BVTK 8 Bộ
39 Dây néo: DN 16-16 Theo BVTK 8 Bộ
40 Đầu cốt thẻ bài 2 lỗ đồng nhôm: AM 95 Theo BVTK 6 Cái
41 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo BVTK 48 Cái
42 Biển báo An toàn & Biển tên CD Theo BVTK 2 Cái
C Phần cải tạo đường dây 35kV (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Đầu cốt thẻ bài 2 lỗ đồng nhôm: AM 95 Theo BVTK 6 Cái
2 Ghíp nhôm nối dây: A70 Theo BVTK 57 Cái
D Phần xây dựng máy cắt 35 kV (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Máy biến áp cấp nguồn 1 pha 38,5/0,22kV - 100VA Theo BVTK 1 Máy
2 Xà đỡ CDCL trạm cắt: XĐ CDCL Theo BVTK 1 Bộ
3 Xà đỡ máy cắt Recloser 35 kV: XRC-35 Theo BVTK 1 Bộ
4 Xà đỡ biến điện áp: XTU-35 Theo BVTK 1 Bộ
5 Giá đỡ ghế cách điện: XĐGCĐ 35-3 Theo BVTK 1 Bộ
6 Ghế cách điện: GCĐ 35-3 Theo BVTK 1 Bộ
7 Thang trèo: TS-3 Theo BVTK 1 Bộ
8 Dây tiếp địa dọc cột trạm cắt Theo BVTK 1 Bộ
9 Cáp nhôm Al/XLPE/HDPE - 35kV - 1x95mm Theo BVTK 30 m
10 Dây đồng bọc PVC M1x50mm2 Theo BVTK 10 m
11 Đầu cốt đồng M50 Theo BVTK 18 Cái
12 Đầu cốt thẻ bài đồng nhôm 2 lỗ AM95 Theo BVTK 8 Cái
13 Ghíp nhôm 3 bu lông: A70 Theo BVTK 6 Cái
14 Ghíp bấm chuyên dụng 35 kV Theo BVTK 8 Cái
15 Đầu cốt đồng M4 Theo BVTK 4 Cái
16 Cáp Cu/PVC/PVC 2x4mm2 Theo BVTK 5 Cái
17 Biển báo an toàn + Biển báo tên trạm cắt Theo BVTK 2 Cái
E Phần xây dựng trạm đo đếm 35 kV (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Máy biến dòng điện đo lường 1 pha 35 kV: Tỷ số biến dòng: 300/5A; Dung lượng 30 VA; Cấp chính xác 0,5 Theo BVTK 3 Máy
2 Máy biến điện áp đo lường 1 pha 35 kV: 35000/Ѵ3; 100/Ѵ3 (V); Dung lượng 100 VA; Cấp chính xác 0,5 Theo BVTK 3 Máy
3 Giá đỡ BU & BI 35 kV Theo BVTK 1 Bộ
4 Ghế đọc chỉ số công tơ Theo BVTK 1 Bộ
5 Thang trèo: TS-3 Theo BVTK 1 Bộ
6 Dây tiếp địa dọc cột trạm đo đếm Theo BVTK 1 Bộ
7 Cáp nhị thứ Cu/PVC/CVV/PVC - 0,6/1 kV: 10*2,5mm2 Theo BVTK 20 m
8 Dây đồng bọc PVC M1x50mm2 Theo BVTK 12 m
9 Hộp công tơ Compozit H3 trọn bộ (trọn bộ cả phụ kiện dây, cầu đấu + Aptomat + gông treo) Theo BVTK 1 Hộp
10 Đầu cốt đồng bọc nhựa chữ Y M 2,5mm Theo BVTK 24 Cái
11 Đầu cốt đồng: M50 Theo BVTK 18 Cái
12 Đầu cốt đồng nhôm: AM 95 Theo BVTK 6 Cái
13 Đầu cốt thẻ bài 2 lỗ đồng nhôm: AM 95 Theo BVTK 12 Cái
14 Ống nhựa PVC Φ21 Theo BVTK 21 m
15 Cút góc PVC Φ21 Theo BVTK 12 Cái
16 Cút TФ 21 Theo BVTK 4 Cái
17 Biển báo an toàn & Tên biển trạm đo đếm 35 kV Theo BVTK 2 Cái
F Phần xây dựng cáp quang kết nối điều khiển máy cắt (vật tư Nhà thầu cung cấp và lắp đặt):
1 Cáp quang ADSS/300/24 sợi Theo BVTK 6.000 m
2 Giá cuốn cáp: GCC-1 Theo BVTK 12 Bộ
3 Bộ chuyển đổi quang - điện Converter 20 Theo BVTK 2 Bộ
4 Néo cáp quang ADSS/300 Theo BVTK 64 Bộ
5 Đỡ cáp ADSS/300 Theo BVTK 16 Bộ
6 Gông cột đơn: GC-1 Theo BVTK 49 Bộ
7 Dây nhảy quang Theo BVTK 4 Sợi
8 Dây mạng LAN Theo BVTK 2 Sợi
9 Biển báo hiệu cáp quang Theo BVTK 10 Cái
10 Biển báo hiệu vượt đường Theo BVTK 8 Cái
G Phần tháo dỡ thu hồi chuyển về nhập kho Công ty Điện lực Lào Cai:
1 Tháo Chuỗi néo sứ ΠC70 (4bát/ chuỗi) Theo BVTK 54 Chuỗi
2 Tháo dây AC 50/8 Theo BVTK 9.783 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->