Gói thầu: Xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ phía Bắc chợ trung tâm huyện Krông Năng

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104034-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 16:45:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ủy ban nhân dân thị trấn Krông Năng
Tên gói thầu Xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ phía Bắc chợ trung tâm huyện Krông Năng
Số hiệu KHLCNT 20200103153
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 16:38:00 đến ngày 2020-01-10 16:45:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,026,622,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A NỀN ĐƯỜNG
1 Đào bùn đất cấp I (hầm Bioga) đổ lên PTVC Theo chương V tại E-HSMT 1,35 100m3
2 V/c đất bùn lẫn sỏi đá đổ đi, cự ly 1km Theo chương V tại E-HSMT 1,35 100m3
3 V/c đất bùn lẫn sỏi đá đổ đi, cự ly 6km Theo chương V tại E-HSMT 1,35 100m3
4 Phá dỡ các kết cấu bằng búa căng đổ lên PTVC Theo chương V tại E-HSMT 207,53 m3
5 V/c phế thải sau phá dỡ đổ đi, cự ly 1km Theo chương V tại E-HSMT 207,53 m3
6 V/c tiếp phế thải đổ đi, cự ly 6km Theo chương V tại E-HSMT 207,53 m3
7 Đào vét đất hữu cơ đổ lên PTVC, đất cấp 2 Theo chương V tại E-HSMT 1,53 100m3
8 V/c đất cấp 2 từ đào nền đổ đi, cự ly 1km Theo chương V tại E-HSMT 1,53 100m3
9 Vận chuyển tiếp đất đổ đi cự ly 6,00 km Theo chương V tại E-HSMT 1,53 100m3
10 Đào nền đường, đất cấp 2 xúc lên PTVC Theo chương V tại E-HSMT 2,25 100m3
11 V/c đất cấp 2 từ đào nền đổ đi, cự ly 1km Theo chương V tại E-HSMT 2,25 100m3
12 Vận chuyển tiếp đất đổ đi cự ly 6,00 km Theo chương V tại E-HSMT 2,25 100m3
13 Đào nền đường đất cấp 3, TD đắp cự ly ≤100m Theo chương V tại E-HSMT 1,5 100m3
14 Đào khai thác đất cấp 3 đổ lên PTVC (Đã trừ đất tận dụng tại công trình) Theo chương V tại E-HSMT 1,04 100m3
15 V/c đất khai thác về đắp nền, cự ly 1km (Vận chuyển đất dự trữ tại công trình) Theo chương V tại E-HSMT 1,04 100m3
16 V/c tiếp đất khai thác đất về đắp nền, cự ly 6km Theo chương V tại E-HSMT 1,04 100m3
17 V/c tiếp đất khai thác đất về đắp nền, cự ly 3km Theo chương V tại E-HSMT 1,04 100m3
18 Đắp đất nền đường đất cấp 3; K > 0,95 Theo chương V tại E-HSMT 5,4 100m3
19 Lu nguyên thổ nền đường đào K > 0,95 Theo chương V tại E-HSMT 9,3 100m2
B MÓNG, MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG ATGT
1 Mặt đường đá dăm láng nhựa 3 lớp TCN 4,50 kg/m2 Theo chương V tại E-HSMT 13,67 100m2
2 Làm móng lớp dưới đá 4x6 dày 15cm Theo chương V tại E-HSMT 14,92 100m2
3 Làm móng lớp trên đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm Theo chương V tại E-HSMT 14,06 100m2
4 Xử lý hầm bioga bằng đá hộc chèn đá dăm Theo chương V tại E-HSMT 18 m3
5 Đắp đất hoàn thiện phạm vi hầm Bioga; K > 0,95 Theo chương V tại E-HSMT 1,17 100m3
6 Ván khuôn thép thi công bó vĩa Theo chương V tại E-HSMT 0,93 100m2
7 Bê tông bó vỉa đá 1x2 M200 Theo chương V tại E-HSMT 20,51 m3
8 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ biển báo Þ 80 Theo chương V tại E-HSMT 2 Cái
9 SX, lắp đặt biển báo phản quang (biển tam giác) Theo chương V tại E-HSMT 2 Cái
10 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt,dày lớp sơn 1,5mm Theo chương V tại E-HSMT 46,41 m2
C VỈA HÈ + CÂY XANH
1 Lát vỉa hè bằng gạch Tarazo (40x40x3)cm Theo chương V tại E-HSMT 512,93 m2
2 Làm lớp vữa đệm M75 dày 3cm Theo chương V tại E-HSMT 15,39 m3
3 Làm lớp móng đá 4x6 kẹp vữa M50 dày 10cm Theo chương V tại E-HSMT 51,29 m3
4 Đá dăm + cát đệm móng dày 5cm Theo chương V tại E-HSMT 2,41 m3
5 VK thép thi công gờ chắn vĩa hè Theo chương V tại E-HSMT 0,96 100m2
6 Bê tông gờ chắn vỉa hè đá 1x2 M200 Theo chương V tại E-HSMT 4,82 m3
7 Đào đất phạm vi hố móng trồng cây xanh Theo chương V tại E-HSMT 5,18 m3
8 V/c đất đổ đi, cự ly 1km Theo chương V tại E-HSMT 0,05 100m3
9 V/c tiếp đất đất đổ đi 6,00 km Theo chương V tại E-HSMT 0,05 100m3
10 Đá dăm + cát đệm móng dày 5cm Theo chương V tại E-HSMT 0,26 m3
11 VK thép thi công bồn cây xanh Theo chương V tại E-HSMT 0,26 100m2
12 Bê tông bồn cây xanh đá 1x2 M200 Theo chương V tại E-HSMT 1,32 m3
D CỐNG DỌC D80 CM
1 Móng cống bằng CPĐD loại 2 Dmax37,5mm Theo chương V tại E-HSMT 0,51 100m3
2 V/c cống BTLT D80cm cự ly 55km đường L4 Theo chương V tại E-HSMT 11,28 10T/km
3 BX cống BTLT D80cm xuống bằng cẩu 10T Theo chương V tại E-HSMT 112,81 Tấn
4 LĐ ống cống BTLT D80-H10cm dài 4m Theo chương V tại E-HSMT 51 Ống
5 Làm mối nối ống cống D800 bằng gioăng cao su Theo chương V tại E-HSMT 44 M/nối
6 Quét nhựa đường chống thấm ống cống Theo chương V tại E-HSMT 615,25 m2
7 Đào đất phạm vi cống dọc, đất cấp 3 Theo chương V tại E-HSMT 3,7 100m3
8 V/c đất đổ đi, cự ly 1km Theo chương V tại E-HSMT 3,16 100m3
9 Đắp đất cấp 3 phạm vi cống; K > 0,95 Theo chương V tại E-HSMT 0,48 100m3
10 Đắp trả PV cống bằng CPĐD loại 2 Dmax37,5mm Theo chương V tại E-HSMT 1,94 100m3
E CỐNG NGANG ĐƯỜNG D40CM
1 V/c cống BTLT D40cm cự ly 55km đường L4 Theo chương V tại E-HSMT 0,28 10T/km
2 BX cống BTLT D40cm xuống bằng cẩu 10T Theo chương V tại E-HSMT 2,82 Tấn
3 LĐ ống cống BTLT D40-H30cm dài 4m Theo chương V tại E-HSMT 6 Ống
4 LĐ ống cống BTLT D40-H30cm dài 1m Theo chương V tại E-HSMT 1 Ống
5 Làm mối nối ống cống D400 bằng gioăng cao su Theo chương V tại E-HSMT 3 M/nối
6 Quét nhựa đường chống thấm ống cống Theo chương V tại E-HSMT 20,42 m2
7 Bê tông móng cống đá 2x4 M150 Theo chương V tại E-HSMT 1,92 m3
8 Ván khuôn thép thi công móng cống Theo chương V tại E-HSMT 0,08 100m2
9 Đá dăm + cát đệm móng dày 10cm Theo chương V tại E-HSMT 0,74 m3
10 Đắp cống bằng CPĐD loại 2 Dmax37,5mm Theo chương V tại E-HSMT 0,42 100m3
11 Đào đất phạm vi cống ngang, đất cấp 3 Theo chương V tại E-HSMT 0,43 100m3
F GIẾNG THU NƯỚC MƯA
1 Bê tông thân của thu đá 0,5x1 mác 250 Theo chương V tại E-HSMT 0,08 m3
2 Bê tông móng + thân của thu đá 1x2 M250 Theo chương V tại E-HSMT 4,06 m3
3 Ván khuôn thép thi công hố thu Theo chương V tại E-HSMT 0,13 100m2
4 Làm lớp đệm CPĐD loại 1 Dmax25 dày 10cm Theo chương V tại E-HSMT 0,01 100m3
5 Sản xuất lưới thép chắn rác Theo chương V tại E-HSMT 0,75 Tấn
6 Lắp dựng lưới thép chắn rác Theo chương V tại E-HSMT 0,75 Tấn
7 Bê tông đá 1x2 M250 bó vỉa sau hố thu Theo chương V tại E-HSMT 0,08 m3
8 Cốt thép bó vỉa sau hố thu, CT3 Þ ≤ 10 mm Theo chương V tại E-HSMT 15,15 Kg
9 Ván khuôn thép thi công bó vỉa sau hố thu Theo chương V tại E-HSMT 0,18 100m2
10 Đào đất phạm vi hố thu, dất cấp 3 Theo chương V tại E-HSMT 0,08 100m3
11 V/c đất đổ đi, cự ly 1km Theo chương V tại E-HSMT 0,03 100m3
12 Đắp đất cấp 3 hoàn thiện phạm vi HT; K > 0,95 Theo chương V tại E-HSMT 0,04 100m3
13 Bê tông đúc sẵn bản, đá 1x2M 250# Theo chương V tại E-HSMT 1,39 m3
14 Cốt thép tấm đan HT loại 1+2, CT3 Þ < 10mm Theo chương V tại E-HSMT 85,68 Kg
15 Cốt thép tấm đan HT loại 1+2 CT5 Þ < 18 mm Theo chương V tại E-HSMT 127,59 Kg
16 Cốt thép viền tấm đan hố thu thép L(80x80x8) Theo chương V tại E-HSMT 0,74 Tấn
17 Lắp đặt tấm đan hố thu loại 1 + loại 2 Theo chương V tại E-HSMT 18 Tấm
18 Bê tông móng + thân giếng thu đá 1x2 M150 Theo chương V tại E-HSMT 30,74 m3
19 Đá dăm + cát đệm móng dày 10 cm Theo chương V tại E-HSMT 3,56 m3
20 Ván khuôn thép thi công giếng thu Theo chương V tại E-HSMT 1,42 100m2
21 Cốt thép thang giếng CT5 Þ < 16mm Theo chương V tại E-HSMT 0,44 Tấn
22 Cốt thép viền tấm đan hố thu thép L(50x50x5) Theo chương V tại E-HSMT 0,17 Tấn
23 Cốt thép neo, CT3 Þ < 10 mm Theo chương V tại E-HSMT 8,88 Kg
24 Lắp đặt khung thép hố thu Theo chương V tại E-HSMT 0,17 Tấn
25 Đào đất phạm vi giếng thu, đất cấp 3 Theo chương V tại E-HSMT 0,69 100m3
26 V/c đất đổ đi, cự ly 1km Theo chương V tại E-HSMT 0,42 100m3
27 Đắp đất cấp 3 hoàn thiện phạm vi GT; K > 0,95 Theo chương V tại E-HSMT 0,24 100m3
G ĐIỆN CHIẾU SÁNG
1 Lắp dựng cột thép chiều cao <= 8 m Theo chương V tại E-HSMT 7 Cột
2 Lắp cửa cột Theo chương V tại E-HSMT 7 Cửa
3 Luồn cáp cửa cột Theo chương V tại E-HSMT 14 Đầu cáp
4 Lắp bảng điện cửa cột 150x100x10mm Theo chương V tại E-HSMT 7 Bảng
5 Vận chyển cột có chiều cao <=8m Theo chương V tại E-HSMT 7 Cột
6 Đôminô đấu cáp cửa cột (Đôminô 3 pha 50A) Theo chương V tại E-HSMT 7 Hộp
7 Làm đầu cáp khô Theo chương V tại E-HSMT 14 Đầu cáp
8 Lắp cần đèn có chiều dài <= 3.6m. Theo chương V tại E-HSMT 7 Cần đèn
9 Lắp chóa đèn ở độ cao cao <= 12m; ánh sáng vàng Theo chương V tại E-HSMT 7 Chóa
10 Luồn dây dẫn CVV(2x2,5)mm2 lên đèn. Theo chương V tại E-HSMT 98 Mét
11 Cáp vặn xoắn ABC(4x25)mm2 tính cho 1 m. Theo chương V tại E-HSMT 242 Mét
12 Đánh số cột Theo chương V tại E-HSMT 7 Cột
13 Bê tông móng trụ M150; đá 2x4 Theo chương V tại E-HSMT 2,27 m3
14 Ván khuôn cốt pha Theo chương V tại E-HSMT 15,12 m2
15 Khung móng cột M22x950 Theo chương V tại E-HSMT 97,23 Kg
16 Ống nhựa PVC F 50 luồn cáp Theo chương V tại E-HSMT 16,8 m
17 Cút ống nhựa PVC F 50 luồn cáp Theo chương V tại E-HSMT 14 Cái
18 Đào hố móng trên vỉa hè; sâu H <1m; đất cấp III Theo chương V tại E-HSMT 7,7 m3
19 Lấp đất hố móng đầm chặt; K = 0.95 Theo chương V tại E-HSMT 5,43 m3
20 Vận chuyển đất thừa bằng thủ công; đất cấp III Theo chương V tại E-HSMT 2,27 m3
21 Ông nhựa HDPE, D=50/40, luồn cáp ngầm Theo chương V tại E-HSMT 212 Mét
22 Đào mương cáp; đất cấp III Theo chương V tại E-HSMT 95,4 m3
23 Rải cát mương cáp Theo chương V tại E-HSMT 23,11 m3
24 Lát gạch thẻ (180x80x50) rãnh cáp Theo chương V tại E-HSMT 5.300 Viên
25 Lấp đất mương cáp đầm chặt; K = 0.95 Theo chương V tại E-HSMT 72,29 m3
26 Vận chuyển đất thừa bằng thủ công Theo chương V tại E-HSMT 23,11 m3
27 Ống thép tráng kẽm D=60, dày 2,5mm (luồn cáp ngầm) Theo chương V tại E-HSMT 7 Mét
28 Gia công và đóng cọc tiếp địa Theo chương V tại E-HSMT 7 Cọc
29 Kéo rải thép tròn F12 làm tiếp địa Theo chương V tại E-HSMT 266 m
H Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->