Gói thầu: Thi công xây lắp công trình

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104982-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Tân Yên
Tên gói thầu Thi công xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT 20200104903
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện (trích từ nguồn đấu giá QSD đất tại khu vực xây dựng công trình)
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 15:41:00 đến ngày 2020-01-13 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,228,108,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG (A=1+2)
1 Chi phí lán trại, kho bãi, nhà tạm, nhà điều hành Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 1 Khoản
2 Chi phí không xác định được từ dự toán Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 1 Khoản
B CHI PHÍ XÂY DỰNG
C SAN NỀN
1 San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 86,0703 100m3
2 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 2,4577 100m3
3 Mua đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 71,1868 100m3
4 Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 71,1868 100m3
5 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 71,1868 100m3
6 Vận chuyển đất tiếp cự ly 6km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 71,1868 100m3
7 Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 71,1868 100m3
D GIAO THÔNG
1 Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 13,967 100m3
2 Đào nền đường+đánh cấp + đào khuôn đường , máy đào <=0,8m3, máy ủi <=110CV, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,9816 100m3
3 Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 35,4685 100m3
4 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầuK=0,90 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 2,5935 100m3
5 Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 8,2812 100m3
6 Đắp nền đường máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 9,6651 100m3
7 Mua đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 63,895 100m3
8 Đào xúc đất bằng máy đào <=1,25 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 63,895 100m3
9 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 7T, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 63,895 100m3
10 Vận chuyển đất tiếp cự ly 6 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 63,895 100m3
11 Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 63,895 100m3
12 Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 3,1259 100m3
13 Rải giấy dầu lớp cách ly Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 19,1898 100m2
14 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 250 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 387,32 m3
15 Làm khe co mặt đường bê tông Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 441 m
16 Làm khe giãn mặt đường bê tông Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 35 m
17 Nhựa đường khe co giãn Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 123,2 0.0
18 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 1,0966 100m2
19 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 1,0966 100m2
20 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 150 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 16,9967 m3
21 Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn, bó vỉa thẳng 23x26x100 cm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 549 m
22 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100 kg Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 549 cái
E THOÁT NƯỚC THẢI
1 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 4,3445 100m3
2 Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=6 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 22,73 m3
3 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,439 100m2
4 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 22,73 m3
5 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 73,27 m3
6 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 358,5 m2
7 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 10,512 m3
8 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,5606 100m2
9 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan đk <10 mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,9395 tấn
10 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn,tấm đan Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 219 cái
11 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 2,4576 100m3
F THOÁT NƯỚC MƯA
1 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 10,2718 100m3
2 Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=4 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 30,3362 m3
3 Vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến chân công trình Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 10 ca
4 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính ống D400mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 99 cái
5 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính ống D600mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 245 cái
6 Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính ống D800mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 36 cái
7 Lắp đặt ống bê tông nối bằng cần trục - đoạn ống dài 2 m, đường kính ống d400mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 50 đoạn
8 Nối ống bê tông bằng p/p xảm, đường kính ống d=400mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 49 mối nối
9 Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 71,5449 m
10 Lắp đặt ống bê tông nối bằng cần trục - đoạn ống dài 2 m, đường kính ống d600mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 118 đoạn
11 Lắp đặt ống bê tông nối bằng cần trục - đoạn ống dài 2 m, đường kính ống d600mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 4,5 đoạn
12 Nối ống bê tông bằng p/p xảm, đường kính ống d=600mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 120 mối nối
13 Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 284,484 m
14 Lắp đặt ống bê tông nối bằng cần trục - đoạn ống dài 2 m, đường kính ống d800mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 18 đoạn
15 Nối ống bê tông bằng p/p xảm, đường kính ống d=800mm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 17 mối nối
16 Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 50,9779 m
17 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 5,9868 100m3
18 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 1,4244 100m3
19 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 3,705 100m3
20 Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=4 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 7,2 m3
21 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,7976 100m2
22 Bê tông hố van, hố ga, đá 1x2, mác 200 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 19,25 m3
23 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm, cao <=4 m Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,4736 tấn
24 Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,6104 tấn
25 Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,6104 tấn
26 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 40,03 m3
27 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 143,78 m2
28 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,1944 100m2
29 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 3,888 m3
30 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,3922 tấn
31 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100 kg Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 54 cái
32 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầuK=0,90 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 2,5248 100m3
33 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,2806 100m2
34 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 4,32 m3
35 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 150 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 1,17 m3
36 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 1,65 m3
37 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 5,49 m2
38 Láng đáy máng nước dày 1,0 cm, vữa mác 75, ML>2 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 8,52 m2
39 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,0468 100m2
40 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,696 m3
41 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,0576 tấn
42 Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,1126 tấn
43 Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,1126 tấn
44 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100 kg Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 24 cái
45 Song chắn rác, KT 355x570x40mm (tải trọng 12.5tấn) Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 24 cái
46 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 3,5961 100m3
47 Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=4 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 12,52 m3
48 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,3016 100m2
49 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 25,03 m3
50 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 63,85 m3
51 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 289,536 m2
52 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,3016 100m2
53 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 7,54 m3
54 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 0,6462 tấn
55 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm đan Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 76 cái
56 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầuK=0,90 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 107,5 100m3
57 Nạo vét cống qua đường hiện trạng Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 10 công
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->