Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105050-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 15:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi
Tên gói thầu Gói thầu xây lắp số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT 20191270544
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn tài trợ của tỉnh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 100 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 15:10:00 đến ngày 2020-01-13 15:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,513,088,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,000,000 VNĐ ((Mười sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Khối hành chính - quản trị
1 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,0053 100m2
2 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,602 tấn
3 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 7,4993 m3
4 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,0213 100m2
5 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,078 tấn
6 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,0925 m3
7 Đắp cát nền móng công trình Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 90,6675 m3
8 Trải cao su lót nền Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 3,1282 100m2
9 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,585 tấn
10 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông nền đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 15,6411 m3
11 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng đá 4x6, chiều rộng <=250cm, mác 100 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,792 m3
12 Xây tường bằng gạch block 4x8x18, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,9293 m3
13 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 32,456 m2
14 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp bằng gạch block 4x8x18, chiều cao <=4m, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 2,5038 m3
15 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 18,404 m2
16 Cung cấp, lấp đặt bu lông D16, L= 400 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 132 cái
17 Sản xuất lan can Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,1645 tấn
18 Lắp dựng lan can sắt Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 21,168 m2
19 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <=9m Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,9421 tấn
20 Lắp dựng xà gồ thép Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,4498 tấn
21 Lắp vì kèo thép khẩu độ <=18m Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,942 tấn
22 Lắp dựng cột thép các loại Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 3,031 tấn
23 Lợp mái che bằng tôn sóng vuông dày 0,45mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 6,6117 100m2
24 Làm vách ngăn bằng tấm Cemboad dày 4,5mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 604,03 m2
25 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả 1 nước lót 1 nước phủ Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 604,03 m2
26 Lắp dựng cửa đi khung nhôm hệ 700 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 30 m2
27 Lắp dựng cửa sổ lùa khung nhôm hệ 700 + khung Inox bảo vệ Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 51,2 m2
28 Sản xuất, lắp dựng trần thạch cao khung nổi kích thước 60x60 (bao gồm vật tư và công lấp đặt) Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 312,5 m2
29 Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 317,2 m2
30 Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 21,186 m2
31 Ốp gạch vào tường, trụ, cột, kích thước gạch 200x50mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 9,516 m2
32 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 388 m
33 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=34mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 78 m
34 Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 921 m
35 Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 192 m
36 Lắp đặt dây đơn 1x4,0mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 47 m
37 Lắp đặt dây đơn 1x25,0mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 325 m
38 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp aptomat, kích thước hộp <=200x200mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 57 hộp
39 Lắp đặt công tắc 1 hạt Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 35 cái
40 Lắp đặt ổ cắm ba Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 26 cái
41 Lắp đặt aptomat 1 pha, cường độ dòng điện 16Ampe Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 10 cái
42 Lắp đặt aptomat 2 pha, cường độ dòng điện 100Ampe Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1 cái
43 Lắp đặt hộp công tắc, hộp cầu chì, kích thước hộp <=500x400x250mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1 hộp
44 Lắp đặt bảng điện bằng gỗ vào tường gạch, kích thước bảng gỗ <= 180x200mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 10 cái
45 Lắp đặt đèn led dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng 18W Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 35 bộ
46 Lắp đặt quạt trần Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 20 cái
47 Lắp đặt đầu cose 25mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 4 cái
48 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 89mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,52 100m
49 Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn 89mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 24 cái
50 Lắp đặt phễu thu, đường kính phễu 100mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 12 cái
51 Bình chữa cháy CO2 loại 5kg Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 2 bộ
52 Bình chữa cháy bột AB loại 8kg Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 2 bộ
53 Bản tiêu lệnh + nội quy PCCC Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 2 bộ
B Khối phòng học bộ môn
1 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,432 100m2
2 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,2687 tấn
3 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 3,2198 m3
4 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,014 100m2
5 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tam cấp, đường kính <=10mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,0485 tấn
6 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,6576 m3
7 Đắp cát nền móng công trình Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 35,2072 m3
8 Trải cao su lót nền Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,2089 100m2
9 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,2352 tấn
10 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông nền đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 6,5811 m3
11 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng đá 4x6, chiều rộng <=250cm, mác 100 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,273 m3
12 Xây tường bằng gạch block 4x8x18, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,3931 m3
13 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 15,624 m2
14 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp bằng gạch block 4x8x18, chiều cao <=4m, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,5678 m3
15 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 12,06 m2
16 Cung cấp, lấp đặt bu lông D16, L= 400 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 60 cái
17 Lắp dựng cột thép các loại Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,2428 tấn
18 Sản xuất lan can Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,0548 tấn
19 Lắp dựng lan can sắt Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 7,056 m2
20 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <=9m Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,8631 tấn
21 Lắp dựng xà gồ thép Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,5843 tấn
22 Lắp vì kèo thép khẩu độ <=18m Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,863 tấn
23 Lợp mái che bằng tôn sóng vuông dày 0,45mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 3,0414 100m2
24 Làm vách ngăn bằng tấm Cemboad dày 4,5mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 185,92 m2
25 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót 1 nước phủ Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 185,92 m2
26 Lắp dựng cửa đi khung nhôm hệ 700 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 12 m2
27 Lắp dựng cửa sổ lùa khung nhôm hệ 700 + khung Inox bảo vệ Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 20,48 m2
28 Sản xuất, lắp dựng trần thạch cao khung nổi kích thước 60x60 (bao gồm vật tư và công lấp đặt) Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 127,12 m2
29 Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 127,312 m2
30 Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 13,266 m2
31 Ốp gạch vào tường, trụ, cột, kích thước gạch 200x50mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 3,198 m2
32 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 65 m
33 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=34mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 20 m
34 Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 372 m
35 Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 48 m
36 Lắp đặt dây đơn 1x4,0mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 19 m
37 Lắp đặt dây đơn 1x11,0mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 237 m
38 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp aptomat, kích thước hộp <=200x200mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 20 hộp
39 Lắp đặt công tắc 1 hạt Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 13 cái
40 Lắp đặt ổ cắm ba Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 8 cái
41 Lắp đặt aptomat 1 pha, cường độ dòng điện 16Ampe Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 4 cái
42 Lắp đặt aptomat 2 pha, cường độ dòng điện 40Ampe Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1 cái
43 Lắp đặt hộp công tắc, hộp cầu chì, kích thước hộp <=500x400x250mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1 hộp
44 Lắp đặt bảng điện bằng gỗ vào tường gạch, kích thước bảng gỗ <= 180x200mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 4 cái
45 Lắp đặt đèn led dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng 18W Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 14 bộ
46 Lắp đặt quạt trần Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 8 cái
47 Lắp đặt đầu cose 25mm2 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 4 cái
48 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 89mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,26 100m
49 Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn 89mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 12 cái
50 Lắp đặt phễu thu, đường kính phễu 100mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 6 cái
51 Bình chữa cháy CO2 loại 5kg Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1 bộ
52 Bình chữa cháy bột AB loại 8kg Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1 bộ
53 Bản tiêu lệnh + nội quy PCCC Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1 bộ
C Nhà bảo vệ
1 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,072 100m2
2 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,0519 tấn
3 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,54 m3
4 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,1614 100m2
5 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,2526 tấn
6 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,0264 m3
7 Đắp cát nền móng công trình Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,6245 m3
8 Trải cao su lót nền Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,0812 100m2
9 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,0185 tấn
10 Bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông nền đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 8,4961 m3
11 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 3,45 m2
12 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp bằng gạch block 4x8x18, chiều cao <=4m, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,0132 m3
13 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,09 m2
14 Cung cấp, lấp đặt bu lông D16, L= 400 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 16 cái
15 Lắp dựng cột thép các loại Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,2207 tấn
16 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <=9m Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,1915 tấn
17 Lắp dựng xà gồ thép Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,0666 tấn
18 Lắp vì kèo thép khẩu độ <=18m Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,1915 tấn
19 Lợp mái che bằng tôn sóng vuông dày 0,45mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,4613 100m2
20 Lắp dựng cửa đi khung nhôm hệ 700 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,98 m2
21 Lắp dựng cửa sổ lùa khung nhôm hệ 700 + khung Inox bảo vệ Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 4,68 m2
22 Sản xuất, lắp dựng trần thạch cao khung nổi kích thước 60x60 (bao gồm vật tư và công lấp đặt) Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 9 m2
23 Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 9 m2
24 Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,66 m2
D Cải tạo cổng hàng rào
1 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên kim loại Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 35,824 m2
2 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 35,824 m2
3 Cạo bỏ lớp sơn trên tường, trụ, cột Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 14 m2
4 Bả bằng ma tít vào cột, dầm, trần Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 14 m2
5 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 14 m2
6 Cung cấp, lắp đặt bộ chữ Inox màu vàng đồng Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1 bộ
E Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh
1 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên tường, trụ, cột Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 113,38 m2
2 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên xà, dầm, trần Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 7,455 m2
3 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 120,835 m2
4 Tháo dỡ gạch gạch lát nền Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,76 m2
5 Lát nền, sàn, kích thước gạch 400x400mm Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,76 m2
6 Lắp dựng cửa đi khung nhôm hệ 700 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 1,33 m2
7 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 2 bộ
F Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên
1 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường ngoài Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 30 m2
2 Bả bằng ma tít vào tường ngoài Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 30 m2
3 Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót 2 nước phủ Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 30 m2
4 Cạo bỏ lớp vôi cũ trên tường trong nhà Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 62 m2
5 Sơn tường trong nhà không bả 1 nước lót 2 nước phủ Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 62 m2
6 Phá dỡ kết cấu tường gạch Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,3 m3
7 Xây tường bằng gạch block 8x8x18, chiều dày <=10cm, chiều cao <=4m, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 0,3 m3
8 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt 3 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->