Gói thầu: Gói thầu số 07 (xây lắp)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200102108-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Lai Châu
Tên gói thầu Gói thầu số 07 (xây lắp)
Số hiệu KHLCNT 20191270386
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Nguồn ngân sách thành phố năm 2019 - 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 03 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 16:58:00 đến ngày 2020-01-13 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,058,023,701 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế. Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Khoản
B Hạng mục mặt đường
1 Phá dỡ kết cấu bê tông, bê tông không cốt thép Mô tả kỹ thuật theo chương V 23,4 m3
2 Đào nền đường đất cấp III Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,31 100m3
3 Vận chuyển đất cấp III Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,544 100m3
4 Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường mở rộng Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,278 100m3
5 Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,209 100m3
6 Bù Vênh bằng bêtông nhựa hạt trung Mô tả kỹ thuật theo chương V 39,16 m3
7 Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường Mô tả kỹ thuật theo chương V 45,078 100m2
8 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1,0 kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 45,078 100m2
9 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 7 cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 45,078 100m2
10 Vận chuyển bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ Mô tả kỹ thuật theo chương V 8,42 100tấn
C Sửa cống thoát nước
1 Ván khuôn tấm đan Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,011 100m2
2 Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,371 tấn
3 Bê tông tấm đan đá 1x2, mác 200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,28 m3
4 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
5 Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,35 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->