Gói thầu: Gói thầu số 12: Xây lắp hệ thống PCCC + Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105162-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn
Tên gói thầu Gói thầu số 12: Xây lắp hệ thống PCCC + Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC
Số hiệu KHLCNT 20180302737
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn ngân sách trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng); vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 14:43:00 đến ngày 2020-01-13 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,256,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Khoản
1 Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 trung tâm
2 Lắp đặt accu hở 12 v. Loại < 110 Ah Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bình
3 Lắp đặt đế đầu báo cháy và đầu báo cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 12,4 10 đầu
4 Lắp đặt đế đầu báo khói và đầu báo khói Mô tả kỹ thuật theo chương V 11,1 10 đầu
5 Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,8 5 nút
6 Lắp đặt chuông báo cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,8 5 chuông
7 Lắp đặt đèn báo cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,8 5 đèn
8 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp aptomat, kích thước hộp <=300x300mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 24 hộp
9 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát của thiết bị Data Node, Cross Connect Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 thiết bị
10 Lắp đặt modul điều khiển chuông Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 thiết bị
11 Lắp đặt modul điều khiển thiết bị ngoại vi Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 thiết bị
12 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.500 m
13 Lắp đặt côn nhựa, đường kính côn 20mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2.286 cái
14 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.500 m
15 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 600 m
16 Kiểm tra, đo thử phần điều khiển tổng đài Host. Dung lượng tổng đài <= 5.000 số Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 tổng đài
17 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 820 m
18 Lắp đặt đèn thoát hiểm Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 5 đèn
19 Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 5 đèn
20 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.420 m
21 Lắp đặt côn nhựa, đường kính côn 20mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 3.756 cái
22 Lắp đặt và hiệu chỉnh máy bơm chạy điện, bơm chạy xăng thiết bị chữa cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 máy
23 Lắp đặt và hiệu chỉnh máy bơm chạy điện, bơm chạy xăng thiết bị chữa cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 máy
24 Lắp đặt tủ điều khiển tủ nguồn Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 tủ
25 Lắp đặt cáp nguồn treo. Tiết diện dây dẫn <= 120 mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 10 m
26 Lắp đặt cáp nguồn treo. Tiết diện dây dẫn <= 70 mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 10 m
27 Lắp đặt ống thép đen, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 100m
28 Lắp đặt ống thép đen, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 125mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 7,5 100m
29 Lắp đặt ống thép đen, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,02 100m
30 Lắp đặt ống thép đen, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 60mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,9 100m
31 Lắp đặt ống thép tráng kẽm, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,3 100m
32 Lắp đặt ống thép tráng kẽm, đoạn ống dài 8m, đường kính ống <=25mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,1 100m
33 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 cái
34 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 125mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 cái
35 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 60mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 cái
36 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 cái
37 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 25mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 cái
38 Lắp đặt tê thép hàn D125 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Cái
39 Lắp đặt tê thép hàn D125/100 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Cái
40 Lắp đặt tê thép hàn D125/65 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Cái
41 Lắp đặt tê thép hàn D25/15 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Cái
42 Lắp đặt côn thép tráng kẽm, đường kính côn thép 67mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
43 Lắp đặt côn thép tráng kẽm, đường kính côn thép 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
44 Lắp bích thép, đường kính ống 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cặp bích
45 Lắp bích thép, đường kính ống 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 38 cặp bích
46 Lắp bích thép, đường kính ống 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cặp bích
47 Lắp đặt đồng hồ đo áp lực Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 cái
48 Lắp đặt đồng hồ đo áp lực Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 cái
49 Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, quy cách đồng hồ <=200mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
50 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bể 0,5m3 (Bình tích áp) Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bể
51 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
52 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
53 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
54 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
55 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
56 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
57 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
58 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
59 Lắp đặt mối nối mềm có đường kính 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
60 Lắp đặt mối nối mềm có đường kính <=50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
61 Lắp đặt mối nối mềm có đường kính 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 cái
62 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cái
63 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
64 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 cái
65 Lắp đặt giá đỡ ống D150 Mô tả kỹ thuật theo chương V 33 Cái
66 Lắp đặt giá đỡ ống D125 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2,5 Cái
67 Lắp đặt giá đỡ ống D65 Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,3 Cái
68 Lắp đặt giá đỡ ống D50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 Cái
69 Lắp đặt giá đỡ ống D25 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Cái
70 Lắp đặt hộp đựng lăng vòi ngoài nhà KT 600x500x200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 hộp
71 Lắp đặt trụ cứu hoả có đường kính 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
72 Lắp đặt họng cứu hoả có đường kính 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
73 Lắp đặt lăng vòi ngoài nhà D65 daì 20m Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cuộn
74 Lắp đặt hộp đựng lăng vòi trong nhà KT 1200x600x200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 hộp
75 Lắp đặt van ren, ĐK50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
76 Lắp đặt vòi chữa cháy D50 dài 20m Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cuộn
77 Lăng phun chữa cháy D50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 Cái
78 Lắp đặt bình chữa cháy BC 4kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 bình
79 Lắp đặt bình chữa cháy CO2 - 5kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 bình
80 Lắp đặt bảng điện bằng gỗ vào tường gạch, kích thước bảng gỗ <= 90x150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
81 Sơn sắt thép các loại 3 nước Mô tả kỹ thuật theo chương V 449,57 m2
82 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 100m
83 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống 125mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 7,5 100m
84 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,02 100m
85 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống <100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,3 100m
86 Khoan tường đi ống chữa cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 lỗ
87 Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp III Mô tả kỹ thuật theo chương V 96 m3
88 Đắp cát móng đường ống Mô tả kỹ thuật theo chương V 96 m3
B XÂY LẮP
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Khoản
1 Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 trung tâm
2 Lắp đặt accu hở 12 v. Loại < 110 Ah Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bình
3 Lắp đặt đế đầu báo cháy và đầu báo cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 12,4 10 đầu
4 Lắp đặt đế đầu báo khói và đầu báo khói Mô tả kỹ thuật theo chương V 11,1 10 đầu
5 Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,8 5 nút
6 Lắp đặt chuông báo cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,8 5 chuông
7 Lắp đặt đèn báo cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,8 5 đèn
8 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp aptomat, kích thước hộp <=300x300mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 24 hộp
9 Lắp đặt thiết bị quản lý, giám sát của thiết bị Data Node, Cross Connect Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 thiết bị
10 Lắp đặt modul điều khiển chuông Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 thiết bị
11 Lắp đặt modul điều khiển thiết bị ngoại vi Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 thiết bị
12 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.500 m
13 Lắp đặt côn nhựa, đường kính côn 20mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2.286 cái
14 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.500 m
15 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 600 m
16 Kiểm tra, đo thử phần điều khiển tổng đài Host. Dung lượng tổng đài <= 5.000 số Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 tổng đài
17 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 820 m
18 Lắp đặt đèn thoát hiểm Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 5 đèn
19 Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 5 đèn
20 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=27mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.420 m
21 Lắp đặt côn nhựa, đường kính côn 20mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 3.756 cái
22 Lắp đặt và hiệu chỉnh máy bơm chạy điện, bơm chạy xăng thiết bị chữa cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 máy
23 Lắp đặt và hiệu chỉnh máy bơm chạy điện, bơm chạy xăng thiết bị chữa cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 máy
24 Lắp đặt tủ điều khiển tủ nguồn Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 tủ
25 Lắp đặt cáp nguồn treo. Tiết diện dây dẫn <= 120 mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 10 m
26 Lắp đặt cáp nguồn treo. Tiết diện dây dẫn <= 70 mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 10 m
27 Lắp đặt ống thép đen, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 100m
28 Lắp đặt ống thép đen, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 125mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 7,5 100m
29 Lắp đặt ống thép đen, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,02 100m
30 Lắp đặt ống thép đen, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 60mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,9 100m
31 Lắp đặt ống thép tráng kẽm, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,3 100m
32 Lắp đặt ống thép tráng kẽm, đoạn ống dài 8m, đường kính ống <=25mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,1 100m
33 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 cái
34 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 125mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 cái
35 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 60mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 cái
36 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 cái
37 Lắp đặt cút thép, đường kính cút 25mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 cái
38 Lắp đặt tê thép hàn D125 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Cái
39 Lắp đặt tê thép hàn D125/100 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Cái
40 Lắp đặt tê thép hàn D125/65 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 Cái
41 Lắp đặt tê thép hàn D25/15 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 Cái
42 Lắp đặt côn thép tráng kẽm, đường kính côn thép 67mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
43 Lắp đặt côn thép tráng kẽm, đường kính côn thép 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
44 Lắp bích thép, đường kính ống 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cặp bích
45 Lắp bích thép, đường kính ống 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 38 cặp bích
46 Lắp bích thép, đường kính ống 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cặp bích
47 Lắp đặt đồng hồ đo áp lực Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 cái
48 Lắp đặt đồng hồ đo áp lực Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 cái
49 Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, quy cách đồng hồ <=200mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
50 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích bể 0,5m3 (Bình tích áp) Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 bể
51 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
52 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
53 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
54 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
55 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
56 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
57 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
58 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
59 Lắp đặt mối nối mềm có đường kính 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
60 Lắp đặt mối nối mềm có đường kính <=50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
61 Lắp đặt mối nối mềm có đường kính 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 14 cái
62 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cái
63 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
64 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 9 cái
65 Lắp đặt giá đỡ ống D150 Mô tả kỹ thuật theo chương V 33 Cái
66 Lắp đặt giá đỡ ống D125 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2,5 Cái
67 Lắp đặt giá đỡ ống D65 Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,3 Cái
68 Lắp đặt giá đỡ ống D50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 Cái
69 Lắp đặt giá đỡ ống D25 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 Cái
70 Lắp đặt hộp đựng lăng vòi ngoài nhà KT 600x500x200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 hộp
71 Lắp đặt trụ cứu hoả có đường kính 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
72 Lắp đặt họng cứu hoả có đường kính 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
73 Lắp đặt lăng vòi ngoài nhà D65 daì 20m Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cuộn
74 Lắp đặt hộp đựng lăng vòi trong nhà KT 1200x600x200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 hộp
75 Lắp đặt van ren, ĐK50mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
76 Lắp đặt vòi chữa cháy D50 dài 20m Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cuộn
77 Lăng phun chữa cháy D50 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 Cái
78 Lắp đặt bình chữa cháy BC 4kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 32 bình
79 Lắp đặt bình chữa cháy CO2 - 5kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 bình
80 Lắp đặt bảng điện bằng gỗ vào tường gạch, kích thước bảng gỗ <= 90x150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
81 Sơn sắt thép các loại 3 nước Mô tả kỹ thuật theo chương V 449,57 m2
82 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống 150mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 100m
83 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống 125mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 7,5 100m
84 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống 100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,02 100m
85 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống <100mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,3 100m
86 Khoan tường đi ống chữa cháy Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 lỗ
87 Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất cấp III Mô tả kỹ thuật theo chương V 96 m3
88 Đắp cát móng đường ống Mô tả kỹ thuật theo chương V 96 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->