Gói thầu: Xây lắp công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV E5.22 Cẩm Phả 2 để chống quá tải ĐZ 472 E5.22 và 478 E5.5

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106607-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 14:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên gói thầu Xây lắp công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV E5.22 Cẩm Phả 2 để chống quá tải ĐZ 472 E5.22 và 478 E5.5
Số hiệu KHLCNT 20200100634
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn TDTM + KHCB của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-04 10:21:00 đến ngày 2020-01-14 14:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,128,479,842 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 76,000,000 VNĐ ((Bảy mươi sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Đường dây trung thế
1 Cột BTLT không dự ứng lực, có lỗ bu lông bắt xà NPC.I-12-190-7,2 NPC.I-12-190-7,2 4 Cột
2 Cột BTLT không dự ứng lực, có lỗ bu lông bắt xà NPC.I-12-190-9 NPC.I-12-190-9 2 Cột
3 Cột BTLT không dự ứng lực, có lỗ bu lông bắt xà NPC.I-12-190-10 NPC.I-12-190-10 1 Cột
4 Cột BTLT không dự ứng lực, có lỗ bu lông bắt xà NPC.I-18-190-11 NPC.I-18-190-11 2 Cột
5 Cột BTLT không dự ứng lực, có lỗ bu lông bắt xà NPC.I-18-190-13 NPC.I-18-190-13 5 Cột
6 Cột BTLT không dự ứng lực, có lỗ bu lông bắt xà NPC.I-20-190-11 NPC.I-20-190-11 3 Cột
7 Cột BTLT không dự ứng lực, có lỗ bu lông bắt xà NPC.I-20-190-13 NPC.I-20-190-13 13 Cột
8 Ngọn cột BTLT không dự ứng lực 10m, có lỗ bu lông bắt xà NPC.I-10N-190-14 NPC.I-10N-190-14 24 Cột
9 Tiếp địa, R4C R4C 13 Bộ
10 Tiếp địa, R4C-1 R4C-1 2 Bộ
11 Tiếp địa, RC-TC-RE RC-TC-RE 1 Bộ
12 Giằng cột đúp, GC-12 GC-12 2 Bộ
13 Giằng cột đúp, GC-18 GC-18 3 Bộ
14 Giằng cột đúp, GC-20 GC-20 7 Bộ
15 Dây leo tiếp địa DLTĐ-18 DLTĐ-18 2 Bộ
16 Dây leo tiếp địa DLTĐ-20 DLTĐ-20 2 Bộ
17 Xà phụ 1 pha XP1-1 XP1-1 4 Bộ
18 Xà phụ 2 pha XP2-1 XP2-1 4 Bộ
19 Xà phụ 3 pha XP3-1 XP3-1 4 Bộ
20 Xà phụ 1 pha XP1-1A XP1-1A 2 Bộ
21 Xà phụ 2 pha XP2-1A XP2-1A 2 Bộ
22 Xà phụ 3 pha XP3-1A XP3-1A 2 Bộ
23 Xà phụ 1 pha XP1-1B XP1-1B 5 Bộ
24 Xà phụ 2 pha XP2-1B XP2-1B 5 bộ
25 Xà phụ 3 pha XP3-1B XP3-1B 5 Bộ
26 Xà phụ 1 pha XP1-2M XP1-2M 2 Bộ
27 Xà phụ 2 pha XP2-2M XP2-2M 2 Bộ
28 Xà phụ 3 pha XP3-2M XP3-2M 1 Bộ
29 Giá đỡ tay dao GĐTD GĐTD 1 Bộ
30 Xà rẽ 1 pha cột đơn XQ1 XQ1 21 Bộ
31 Xà rẽ 3 pha cột đơn XR-3L XR-3L 1 Bộ
32 Xà néo 3 tầng, hai mạch 22kV, sứ chuỗi XN-3T-2M-22C-B XN-3T-2M-22C-B 52 Bộ
33 Xà néo 3 tầng, hai mạch 22kV, sứ chuỗi XN-3T-2M-22C-B-CN XN-3T-2M-22C-B-CN 1 Bộ
34 Xà néo 3 tầng, hai mạch lệch 22kV, sứ chuỗi, dùng cô dê 1 mạch XN-3T-2M-22C-1CD-B XN-3T-2M-22C-1CD-B 36 Bộ
35 Xà néo 3 tầng, hai mạch lệch 22kV, sứ chuỗi XN-3T-3L-2M-22C-B XN-3T-3L-2M-22C-B 26 Bộ
36 Xà néo 3 tầng, hai mạch lệch 2m, 22kV, sứ chuỗi XN-3T-3L-2M-22C-B-2m XN-3T-3L-2M-22C-B-2m 3 Bộ
37 Xà néo kép dọc tuyến, 1 tầng, 22kV, sứ chuỗi XNKD-1T-22C-B XNKD-1T-22C-B 1 Bộ
38 Xà néo kép dọc tuyến, 3 tầng, hai mạch 22kV, sứ chuỗi XNKD-3T-2M-22C-B XNKD-3T-2M-22C-B 24 Bộ
39 Xà néo kép ngang tuyến, 3 tầng, hai mạch 22kV, sứ chuỗi XNKN-3T-2M-22C-B XNKN-3T-2M-22C-B 7 Bộ
40 Xà néo kép ngang tuyến, 3 tầng, hai mạch 22kV, sứ chuỗi XNKN-3T-2M-22C-B-CN XNKN-3T-2M-22C-B-CN 1 Bộ
41 Xà néo kép dọc tuyến, 3 tầng, hai mạch lệch 22kV, sứ chuỗi, dùng cô dê 1 mạch XNKD-3T-2M-22C-1CD-B XNKD-3T-2M-22C-1CD-B 7 Bộ
42 Xà néo kép ngang tuyến, 3 tầng, hai mạch lệch 22kV, sứ chuỗi, dùng cô dê 1 mạch XNKN-3T-2M-22C-1CD-B XNKN-3T-2M-22C-1CD-B 6 Bộ
43 Xà néo kép ngang tuyến, 3 tầng, hai mạch lệch 22kV, sứ chuỗi, dùng cô dê 1 mạch XNKD-3T-2M-22C-1CD-B-NC XNKD-3T-2M-22C-1CD-B-NC 1 Bộ
44 Xà néo kép dọc tuyến, 3 tầng, hai mạch lệch 22kV, sứ chuỗi XNKD-3T-3L-2M-22C-B XNKD-3T-3L-2M-22C-B 3 Bộ
45 Xà néo kép ngang tuyến, 3 tầng, hai mạch lệch 22kV, sứ chuỗi XNKN-3T-3L-2M-22C-B XNKN-3T-3L-2M-22C-B 1 Bộ
46 Xà néo kép dọc tuyến, 3 tầng, hai mạch lệch 2m, 22kV, sứ chuỗi XNKD-3T-3L-2M-22C-B-2m XNKD-3T-3L-2M-22C-B-2m 1 Bộ
47 Dây bọc cách điện 24kV AC 150/19-XLPE2.5/HDPE AC 150/19-XLPE2.5/HDPE; Vật tư A cấp 24.510 m
48 Sứ đứng 24kV (đường rò 550mm), ty mạ nhúng nóng SĐ-22; Vật tư A cấp 296 Quả
49 Sứ đứng 24kV tận dụng, ty mạ nhúng nóng SĐ-22; Vật tư tận dụng 200 Quả
50 Chuỗi cách điện Polime 24kV - 100KN (Phụ kiện dây AC) CNPo-22; Vật tư A cấp 3 Chuỗi
51 Chuỗi cách điện Polime 24kV - 100KN (Phụ kiện dây bọc 150/24 giáp níu) CNPo-22S; Vật tư A cấp 936 Chuỗi
52 Chuỗi cách điện Polime 24kV tận dụng (Tận dụng chuỗi polyme, chỉ tính phụ kiện dây bọc 150/24 giáp níu) CNPo-22S-TD; Vật tư A cấp (tận dụng lắp đặt lại) 900 Chuỗi
53 Chuỗi cách điện Polime 24kV - 100KN (Phụ kiện dây bọc 150/24 khóa néo kiểu ép) CNPo-22KE(150); Vật tư A cấp 168 Chuỗi
54 Chuỗi cách điện Polime 24kV - 100KN (Phụ kiện dây bọc 95/16 khóa néo kiểu ép) CNPo-22KE(95); Vật tư A cấp 27 Chuỗi
55 Chuỗi cách điện Polime 24kV - 100KN (Phụ kiện dây bọc 70/11 khóa néo kiểu ép) CNPo-22KE(70); Vật tư A cấp 45 Chuỗi
56 Đầu cốt, SY-70 SY-70 15 Cái
57 Đầu cốt, SY-95 SY-95 6 Cái
58 Đầu cốt, SY-120 SY-120 3 Cái
59 Đầu cốt, SY-150 SY-150 126 Cái
60 Đầu cốt thẻ bài, SYG-150 SYG-150 51 Cái
61 Ống thép mạ kẽm D42/36 truyền động dao 14 m
62 Căng lại dây nhôm lõi thép AC. ASCR tiết diện dây 150mm2 23.313 m
63 Tháo hạ và lắp trả dao cách ly 24kV 4 bộ 3 pha
64 Tháo hạ và lắp trả chống sét van 24kV 2 bộ 3 pha
65 Căng lại dây nhôm lõi thép AC. ASCR tiết diện dây 120mm2 109 m
66 Căng lại dây nhôm lõi thép AC. ASCR tiết diện dây 95mm2 352 M
67 Căng lại dây nhôm lõi thép AC. ASCR tiết diện dây 70mm2 730 m
68 Tháo dỡ sứ đứng SĐ-22 268 quả
69 Thu hồi chuỗi sứ đỡ CĐ-22 6 chuỗi
70 Thu hồi chuỗi sứ nèo CN-22 9 chuỗi
71 Tháo dỡ chuỗi sứ néo Polymer CNPo-22 1.023 chuỗi
72 Thu hồi xà néo cột đơn XN 95 bộ
73 Thu hồi xà néo cột đúp XNĐ 37 bộ
74 Thu hồi xà néo đỡ XP 155 bộ
75 Thu hồi chụp ngọn cột CT -2,5 7 bộ
76 Thu hồi ngọn cột bê tông li tâm LT-10N 24 cột
77 Thu hồi cột bê tông li tâm LT- 10 3 cột
78 Thu hồi cột bê tông li tâm LT- 16 3 cột
79 Thu hồi cột bê tông li tâm LT- 18 1 cột
80 Thu hồi cột bê tông li tâm LT- 20 4 cột
81 Móng cột BTLT đơn MT-12 MT-12 3 Móng
82 Móng cột BTLT đơn MT-18 MT-18 1 Móng
83 Móng cột BTLT đơn MT-20 MT-20 2 Móng
84 Móng cột BTLT đôi MTK-12 MTK-12 2 Móng
85 Móng cột BTLT đôi MTK-18 MTK-18 3 Móng
86 Móng cột BTLT đôi MTK-20 MTK-20 7 Móng
B Đường cáp ngầm trung thế
1 Lắp đặt Dao cách ly chém ngang 24kV-630A DN-22/630A; Thiết bị A cấp 8 Bộ
2 Lắp đặt Chống sét van 24kV-10kA - polymer ZnO-22; Thiết bị A cấp 8 Bộ
3 Hào cáp đơn 22kV địa hình bình thường HC22-1Đ 72 m
4 Hào cáp đơn 22kV đi dưới vỉa hè bê tông HC22-1-BT 24 m
5 Hào cáp đơn 22kV đi dưới vỉa hè lát gạch block HC22-1-GBL 125 m
6 Hào cáp đơn 22kV đi dưới đường bê tông HC22-1-ĐBT 63 m
7 Hào cáp đôi 22kV đi dưới đường bê tông HC22-2-ĐBT 7 m
8 Xà đỡ cầu dao và chống sét XĐCD-CS22-1 XĐCD-CS22-1 9 Bộ
9 Ghế cách điện trên cột GCĐ GCĐ 7 Bộ
10 Ghế cách điện dưới đất GCĐ.1 GCĐ.1 1 Bộ
11 Giá đỡ tay dao GĐTD GĐTD 8 Bộ
12 Xà đỡ cổ cáp XĐCC XĐCC 9 Bộ
13 Thang trèo TT TT 5 Bộ
14 Giá đỡ cáp lên cột GĐCLC GĐCLC 6 Bộ
15 Cô dê treo cáp cột đơn CDDT-1 CDDT-1 10 Bộ
16 Cô dê treo cáp cột đôi CDDT-2 CDDT-2 8 Bộ
17 Cô dê treo cáp CDC CDC 218 Bộ
18 Dây bọc cách điện 24kV AC 50/8-XLPE2.5/HDPE AC 50/8-XLPE2.5/HDPE; Vật tư A cấp 54 m
19 Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x400 Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x400; Vật tư A cấp 404 m
20 Cáp treo Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x400 Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x400; Vật tư A cấp 228 m
21 Dây đồng mềm nối chống sét, M35 M35 54 m
22 Dây thép treo cáp TK-120 TK-120 222 m
23 Đầu cáp 24kV nhôm 3x400mm2 ngoài trời ĐC-240-NT 7 Bộ
24 Đầu cáp 24kV nhôm 3x400mm2 Trong nhà ĐC-240-NH 1 Bộ
25 Ống nhựa gân xoắn HDPE, HDPE-D195/150 HDPE 195/150 356 m
26 Ống thép mạ kẽm D200 OTMK-D200 38 m
27 Tăng đơ M18 TĐ-M18 30 cái
28 Cóc cáp 150 cái
29 Lót cáp 50 cái
30 Đầu cốt đồng Cu-35 Cu-35 54 cái
31 Đầu cốt đồng nhôm AM-50 AM-50 15 cái
32 Biển báo cột cầu dao BB-CD 5 biển
33 Giếng kéo cáp ngầm GKCN 3 vị trí
34 Cáp khoan xuyên qua đường tàu HC-KXĐT 2 m
35 Trụ bê tông báo hiệu cáp ngầm 22kV 4 trụ
36 Mốc báo cáp ngầm 22kV bằng sứ 11 mốc
C Phần trạm cắt Recloser
1 Lắp đặt Thiết bị tự động đóng lại 24kV loại 3 pha (kèm theo tủ điều khiển, cáp cấp nguồn) RC-24kV-630A-12,5kA/s; Thiết bị A cấp 1 Máy
2 Lắp đặt Biến áp cấp nguồn 1 pha, 2 sứ loại 24/0,22kV-100VA TU-24/0,22kV-100VA; Thiết bị A cấp 1 Bộ
3 Lắp đặt Chống sét van 22kV ngoài trời; NCx0,6 ZnO-22; Thiết bị A cấp 2 Bộ
4 Lắp đặt Cầu dao cách ly 22kV - 630A (kèm theo hệ truyền động, giá bắt tay thao tác cầu dao) CDCL-22kV-630A-N CDCL-22kV-630A-N; Thiết bị A cấp 1 Bộ
5 Lắp đặt Sứ đứng 24kV (đường rò 550mm), ty mạ nhúng nóng SĐ-22; Vật tư A cấp 14 Quả
6 Lắp đặt Dây bọc cách điện 24kV AC 50/8-XLPE2.5/HDPE AC 50/8-XLPE2.5/HDPE; Vật tư A cấp 15 m
7 Lắp đặt Dây bọc cách điện 24kV AC 150/19-XLPE2.5/HDPE AC 150/19-XLPE2.5/HDPE; Vật tư A cấp 30 m
8 Cung cấp, Lắp đặt Cáp đồng nhiều sợi M35 M35 12 m
9 Cung cấp, Lắp đặt Cáp lực 0,6/1kV Cu/PVC-2x2,5mm2 Cu/PVC 0,6/1kV -2x2,5mm2 8 m
10 Cung cấp, Lắp đặt Đầu cốt SYG-150 SYG-150 6 cái
11 Cung cấp, Lắp đặt Đầu cốt đồng nhôm AM-50 AM-50 16 cái
12 Cung cấp, Lắp đặt Đầu cốt đồng M35 M35 12 cái
13 Cung cấp, Lắp đặt Ống nhựa gân xoắn luồn cáp điều khiển, nguồn nuôi HDPE-32/25 15 m
14 Cung cấp, Lắp đặt Biển báo tên trạm, biển báo nguy hiểm BB BB 1 cái
15 Xà đỡ biến điện áp XTU-1-RE 1 Bộ
16 Ghế cách điện GCĐ-RE 1 Bộ
17 Xà đỡ dao cách ly XCD-1-RE 1 Bộ
18 Thang trèo TT-3,0 1 Bộ
19 Xà phụ đỡ lèo 2 pha XP2-1-RE 2 Bộ
20 Xà phụ đỡ lèo 3 pha XP3-1-RE 1 Bộ
21 Xà phụ đỡ lèo 3 pha, chống sét XP3-CS-3L-RE 1 Bộ
22 Dây leo tiếp địa DLTĐ-RE 1 Bộ
D Hạng mục khác
1 Chi phí bảo hiểm công trình Chi phí bảo hiểm công trình 1 HM
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->