Gói thầu: Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105893-01
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Lý Nhân
Tên gói thầu Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20191265931
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 100 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 16:50:00 đến ngày 2020-01-14 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,649,299,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Xây lắp
1 Tưới lớp dính bám mặt đường, nhũ tương gốc Axít, lượng nhũ tương 0,8kg/m2 Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật đính kèm trên hệ thống và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 78,9026 100m2
2 Rải thảm mặt bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5cm Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật đính kèm trên hệ thống và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 78,9026 100m2
3 Bù vênh mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật đính kèm trên hệ thống và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 11,83 m3
4 Vận chuyển bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật đính kèm trên hệ thống và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 9,8498 100tấn
5 Bê tông mặt đường, M250, đá 2x4 Theo Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật đính kèm trên hệ thống và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 46,14 m3
B Dự phòng
1 Chi phí dự phòng Chi phí dự phòng (B) >= 10,19% Chi phí xây lắp (A) 1 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->