Gói thầu: Xây lắp + Thiết bị

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107132-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 16:40:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc
Tên gói thầu Xây lắp + Thiết bị
Số hiệu KHLCNT 20200102954
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Huyện
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-04 16:35:00 đến ngày 2020-01-14 16:40:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 7,810,882,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 100,000,000 VNĐ ((Một trăm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục xây lắp
1 Đào móng, đất C2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 12,876 m3
2 Đắp nền móng công trình Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 4,292 m3
3 Vận chuyển đất, đất C2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 8,58 m3
4 Đắp cát nền móng công trình Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 0,968 m3
5 Bê tông móng, M200, đá 2x4 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 14,4 m3
6 Ván khuôn móng Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 28,8 m2
7 Đắp móng đường ống bằng cát mịn Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1,08 m3
8 Gạch chỉ bảo vệ đường ống Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 38 viên
9 Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch tự chèn dày 3,5cm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 2,4 m2
10 Sản xuất và lắp đặt các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 4,0557 tấn
11 Sơn sắt thép các loại 3 nước Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 121,7487 m2
12 Bu lông M20x150mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 8 bộ
13 Bu lông M20x80mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 4 bộ
14 Bu lông M27x800mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 24 bộ
15 Ốp tấm Aluminium composite vào khung thép Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 120 m2
16 Sản xuất tấm Aluminium Aluminium Alcorest dày 3mm, độ dày nhôm 0,21mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 120 m2
17 In đề can ngoài trời hình họa tính cả công lắp dựng Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 50 m2
18 Bộ đổi nguồn Led Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 10 bộ
19 Aptomat 32A Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 cái
20 Tủ điện 210x160x100 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 5 hộp
21 Lắp đặt dây dẫn CVI 1x1mm2 đấu bóng Led Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 2.100 m
22 Lắp đặt dây cáp nguồn CU/XLPE/DSTA/PVC 2x6mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 18 m
23 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D50/40 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 4 m
24 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D20 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 28 m
25 Căng lưới cao cấp gắn bóng đèn Led Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 224,6 m2
26 Đóng cọc tiếp địa L63x63x6 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 10 cọc
27 Dây dẫn D10 nối cọc tiếp địa Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 26 m
28 Ốp tấm Aluminium composite vào khung thép Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 461,7536 m2
29 Sản xuất tấm Aluminium Alcorest dày 3mm, độ dày nhôm 0,21mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 461,7536 m2
30 Công tác vệ sinh tấm Aluminium tận dụng cũ Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 khoản
31 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 200 m
32 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 200 m
33 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 500 m
34 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ bằng thép hộp mạ kẽm 50x50x2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 0,7337 tấn
35 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 0,6486 tấn
36 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 0,0352 tấn
37 Lắp đặt kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1,4175 tấn
38 Bu lông M14 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 256 cái
39 Bộ dây cáp D8 và tăng đơ Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 48 bộ
40 Dây cáp D8 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 16 bộ
41 Ốp tấm Aluminium composite vào khung thép Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 283,8 m2
42 Sản xuất tấm Aluminium Aluminium Alcorest dày 3mm, độ dày nhôm 0,21mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 283,8 m2
43 In đề can ngoài trời hình họa tính cả công lắp dựng Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 283,8 m2
44 Bộ đổi nguồn Led Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 32 bộ
45 Aptomat 10A Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 16 cái
46 Tủ điện 210x160x100 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 16 hộp
47 Lắp đặt dây dẫn CVI 1x1mm2 đấu bóng Led Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 5.232 m
48 Lắp đặt dây cáp nguồn CU/XLPE/DSTA/PVC 2x6mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 504 m
49 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D50/40 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 208 m
50 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn D20 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 296 m
51 Đào đất, đất C2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 116,116 m3
52 Đắp đất nền móng, độ chặt Y/C K = 0,90 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 24,5093 m3
53 Vận chuyển đất, đất C2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 61,5 m3
54 Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 0,196 m3
55 Bê tông móng, M200, đá 2x4 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1,728 m3
56 Ván khuôn móng Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 6,32 m2
57 Đắp móng đường ống Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 56,16 m3
58 Gạch chỉ bảo vệ đường ống Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1.980 viên
59 Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch tự chèn dày 3,5cm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 124,8 m2
60 Sản xuất và lắp đặt cột bằng thép hình Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 0,8288 tấn
61 Bu lông neo M24x600 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 4 cái
62 Quả cầu thép D150 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 cái
63 Đóng cọc tiếp địa L63x63x6 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 cọc
64 Dây dẫn D10 nối cọc tiếp địa Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 3 m
65 Sản xuất và lắp đặt các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ bằng thép hộp mạ kẽm 20x20x1.4mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 4,0966 tấn
66 Bu lông M6x60mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 240 cái
67 Ốp tấm Aluminium composite vào khung thép Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 142,24 m2
68 Sản xuất tấm Aluminium Aluminium Alcorest dày 3mm, độ dày nhôm 0,21mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 142,24 m2
69 In đề can ngoài trời hình họa tính cả công lắp dựng Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 142,24 m2
70 Bộ đổi nguồn Led Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 60 bộ
71 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1.000 m
72 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1.000 m
73 Lắp đặt Đèn Led âm nước Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 21 bộ
74 Lắp đặt đèn chiếu cây Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 12 bộ
75 Lắp đặt Tủ điều khiển Đài phun nước Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 hộp
76 Lắp đặt dây Cáp điện CXV 3x4+1x2,5mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 50 m
77 Lắp đặt dây điện Cu/PVC/PVC 2x1,5mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 200 m
78 Lắp đặt ống gân xoắn HDPE 65/50 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 50 m
79 Ống inox 304 D76 dày 1,2mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 20 m
80 Ống inox 304 D50 dày 1,2mm Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 6 m
81 Ren ngoài inox DN25 - 1 đầu ren Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 12 cái
82 Ren ngoài inox DN40 - 1 đầu ren Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 cái
83 Ren ngoài inox DN80 - 1 đầu ren Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 cái
84 Lắp đặt cút inox DN80 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 2 cái
85 Lắp đặt côn thu inox DN80-65 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 cái
86 Lắp đặt van bi inox DN25 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 12 cái
87 Lắp đặt van bi inox DN40 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 cái
88 Lắp đặt Đèn Led âm nước Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 16 bộ
89 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 100 m
90 Lắp đặt Van bi inox DN15 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 24 cái
91 Lắp đặt Van bi inox DN40 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 8 cái
B Hạng mục: Thiết bị
1 Bảng điện tử P10 3 màu Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 29,9 m2
2 Hệ thống chiếu sáng trang trí (pha chiếu cột 50W) Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 8 bộ
3 Hệ thống chiếu sáng trang trí Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 4 cái
4 Đi dây LED Trang trí (Maket): 560 m Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 44.800 cụm
5 Đi dây LED Trang trí (Maket): 250 m Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 2.000 cụm
6 Đèn Led đúc Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 21.000 Bóng
7 Đèn Led đúc Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 214.386 Bóng
8 Đèn Led đúc Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 29.156 Bóng
9 Lắp đặt 30 đèn LED thanh chiếu sáng bề mặt Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 30 cái
10 Lắp đặt 12 đèn Pha chiếu trụ Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 12 cái
11 Đi dây LED Trang trí (Maket): 100m Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 800 cụm
12 Lắp đặt 24 đèn pha chiếu sáng 50W Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 24 cái
13 Đi dây LED Trang trí (Maket): 120m Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 960 cụm
14 Vòi phun sủi bọt khí, chất liệu thép, nhựa cao cấp kèm khớp chỉnh hướng, kết nối ren ngoài D34 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 12 Cái
15 Đèn Led âm nước, tự động đổi màu, 24VAC - 9W, thân vỏ bằng inox, có chân đế chỉnh hướng chiếu Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 9 Cái
16 Đèn Led âm nước, tự động đổi màu, thân vỏ bằng inox, hợp kim, 24VAC - 12W dạng bánh xe, có lỗ ở tâm đèn Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 12 Cái
17 Đèn chiếu cây 220V - 12W, ánh sáng VÀNG Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 12 Cái
18 Biến áp nguồn 24VAC cho đèn 500VA Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 Bộ
19 Máy bơm chìm trục ngang OVM5, 3 pha 5HP - 3,7kW. Lưu lượng: 486-1608L/Ph; cột áp: 6-22m Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 Cái
20 Tủ điều khiển Đài phun nước Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 Cái
21 Vòi phun tia D21-6mm có khóa Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 24 cái
22 Vòi phun hình cây thông D34 Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 8 cái
23 Đèn Led âm nước, đổi màu, 24VAC - 9W có chân đế chỉnh hướng Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 16 cái
24 Biến áp nguồn 24VAC cho đèn 500VA Theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt 1 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->