Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101949-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20191260049
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn la
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 09:45:00 đến ngày 2020-01-16 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,409,620,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Chi phí hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Đơn giá chi tiết 1 Khoản
2 Chi phí các hạng mục chung không xác định từ thiết kế Đơn giá chi tiết 1 Khoản
3 Chi phí hạng mục chung còn lại Đơn giá chi tiết 1 Khoản
B Nền đường
1 Đào đất (cả đào xúc đất) Chương V, E-HSMT 1.491,41 m3
2 Đào rãnh đất Chương V, E-HSMT 528,36 m3
3 Đắp đất (đắp móng rãnh+lề) Chương V, E-HSMT 1.771,18 m3
4 Điều phối đất cự ly<1000 m Chương V, E-HSMT 1.334,85 m3
5 Điều phối đất cự ly>1000 m Chương V, E-HSMT 1.078,86 m3
C Mặt đường
1 Đá dăm láng nhựa TCN 4,5kg/m2 Chương V, E-HSMT 13.073,31 m2
2 Đá dăm tiêu chuẩn lớp trên dày 10 cm Chương V, E-HSMT 1.416,8 m2
3 Đá dăm tiêu chuẩn lớp trên dày 12 cm Chương V, E-HSMT 11.313,49 m2
D Hệ thống ATGT
1 Cọc tiêu (bổ sung) Chương V, E-HSMT 118 Cọc
2 Cọc H (bổ sung) Chương V, E-HSMT 1 Cọc
3 Sửa chữa (cột Km, cọc H, cọc tiêu) Chương V, E-HSMT 169 Cột
4 Hàng rào tôn lượn sóng (làm mới) Chương V, E-HSMT 40 m
E Công trình thoát nước
1 Rãnh BTXM mác 200# lắp ghép, đáy BTXM 200# đổ trực tiếp (KC 3.874; BTXM đáy 28,09m3) Chương V, E-HSMT 1.007,36 m
2 Rọ thép (L=12m; tháo rỡ 30 rọ; làm mới 40 rọ) Chương V, E-HSMT 70 Rọ
3 Sửa chữa cống Chương V, E-HSMT 8 cái
4 Cống bản làm mới (cống rãnh dọc 22m) Chương V, E-HSMT 4 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->