Gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107701-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 07:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa
Tên gói thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200107695
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM và đối ứng của HTX
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 00:57:00 đến ngày 2020-01-13 07:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,341,899,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi công Theo TT 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo TT 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 1 Khoản
B Chi phí xây lắp
1 Đào móng, máy đào <= 0,8 m3, rộng <= 6 m, đất C2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1,8767 100m3
2 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1 m, sâu > 1 m, đất C3 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 31,081 m3
3 Đào móng băng bằng thủ công, rộng <= 3 m, sâu <= 2 m, đất C3 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 15,8372 m3
4 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M100, PC40, đá 4x6 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 10,6048 m3
5 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M250, PC40, đá 2x4 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 27,28 m3
6 Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,5704 100m2
7 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10mm Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,3073 tấn
8 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=18mm Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1,551 tấn
9 Xây móng gạch bê tông đặc kích thước: (6x10,5x22)cm, tường dày <33cm, chiều cao < 4m, vữa xi măng mác 75 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 48,5496 m3
10 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,9266 100m2
11 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 15,2889 m3
12 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,3836 tấn
13 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1,295 tấn
14 Xây bao giằng móng gạch bê tông đặc kích thước: (6x10,5x22)cm, tường dày <33cm, chiều cao < 4m, vữa xi măng mác 75 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 4,4738 m3
15 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,782 100m3
16 Đắp đất tôn nền nhà bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 2,399 100m3
17 Mua đất đắp nền Theo hồ sơ TK được phê duyệt 239,8989 m3
18 Vận chuyển đất, ôtô 5T tự đổ, phạm vi <= 1000 m, đất C3 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 2,399 100m3
19 Vận chuyển đất 1000 m tiếp theo, ô tô 5T, cự ly <= 7km, đất C3 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 2,399 100m3/1km
20 Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ôtô 5T, đất C3 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 2,399 100m3/1km
21 Lót nilong chống mất nước BT Theo hồ sơ TK được phê duyệt 493,0848 m2
22 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 49,308 m3
23 Ván khuôn gỗ bê tông nền nhà Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,0927 100m2
24 Đánh bóng mặt bê tông nền nhà bao gồm hóa chất tăng cứng DR.CRETE Theo hồ sơ TK được phê duyệt 493,0848 m2
25 Ván khuôn gỗ cột cột vuông, chữ nhật Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1,236 100m2
26 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD <= 0, 1 m2, cao <= 16 m, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 11,124 m3
27 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1,0752 tấn
28 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ, đường kính >18mm, chiều cao <=16m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1,6108 tấn
29 Xây tường thẳng gạch bê tông đặc kích thước: (6x10,5x22)cm, tường dày <33cm, chiều cao < 4m, vữa xi măng mác 75 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 52,1026 m3
30 Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75, PC40 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 236,83 m2
31 Trát tường trong, dày 2 cm, VXM M75, PC40 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 236,83 m2
32 Trát trụ cột, dày 2 cm, VXM M75, PC40 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 135,6 m2
33 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng sê nô Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,277 100m2
34 Bê tông xà dầm, giằng sê nô SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 2,0486 m3
35 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng sê nô, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,052 tấn
36 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18mm, chiều cao <=16m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,2843 tấn
37 Ván khuôn gỗ sàn mái sê nô Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,2376 100m2
38 Bê tông sàn mái sê nô SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 2,3884 m3
39 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,2602 tấn
40 Trát xà dầm, VXM M75, PC40 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 27,7 m2
41 Trát trần, VXM M75, PC40 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 23,76 m2
42 Láng sê nô, dày 2 cm, VXM M75, PC40 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 17,3844 m2
43 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng đỉnh cột Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1,1297 100m2
44 Bê tông xà dầm, giằng đỉnh cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 10,186 m3
45 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đỉnh cột, đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,34 tấn
46 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đỉnh cột, đường kính <=18mm, chiều cao <=16m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1,295 tấn
47 Trát xà dầm đỉnh cột, VXM M75, PC40 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 112,97 m2
48 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,8689 100m2
49 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 7,0044 m3
50 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,4035 tấn
51 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10mm, chiều cao <=4m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,8045 tấn
52 Trát lanh tô, ô văng, VXM cát mịn M75, PC40 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 86,89 m2
53 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Levis, 1 nước lót 2 nước phủ Theo hồ sơ TK được phê duyệt 488,15 m2
54 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn Levis, 1 nước lót 2 nước phủ Theo hồ sơ TK được phê duyệt 372,43 m2
55 Lợp mái bằng tôn múi, dài cọc bất kỳ Theo hồ sơ TK được phê duyệt 5,2072 100m2
56 Tấm xốp cách nhiệt EPS dày 5 cm chống nóng mái Theo hồ sơ TK được phê duyệt 520,72 m2
57 Công tác lợp mái bằng tấm lợp lấy ánh sáng dày 5 ly Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,7148 100m2
58 Lợp mái che tường bằng tôn múi, dài cọc bất kỳ dày 4,5 ly Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,9694 100m2
59 Lợp mái che tường bằng tấm nhựa Polycarbonate dày 4,5 ly Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1,6244 100m2
60 Lợp tôn úp nóc, máng nước dày 0,53 ly Theo hồ sơ TK được phê duyệt 104,6 m
61 Sản xuất hệ khung dàn Theo hồ sơ TK được phê duyệt 7,0513 tấn
62 Sản xuất giằng mái thép Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,9121 tấn
63 Lắp đặt kết cấu thép hệ khung, dầm thép Theo hồ sơ TK được phê duyệt 7,0513 tấn
64 Lắp dựng giằng thép Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,9121 tấn
65 Sản xuất xà gồ thép Theo hồ sơ TK được phê duyệt 3,4496 tấn
66 Lắp dựng xà gồ thép Theo hồ sơ TK được phê duyệt 3,4496 tấn
67 Sơn sắt thép các loại 3 nước Theo hồ sơ TK được phê duyệt 492,4794 m2
68 Bu lông M14 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 620 cái
69 Bu lông M16 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 210 cái
70 Bu lông M24 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 360 cái
71 Bộ khung bu lông 8 cái Theo hồ sơ TK được phê duyệt 12 bộ
72 Bộ khung bu lông 4cái Theo hồ sơ TK được phê duyệt 4 bộ
73 Tăng đơ D20 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 42 bộ
74 Sản xuất cửa sổ nhôm định hình kính trắng dày 5 ly Theo hồ sơ TK được phê duyệt 75,6 m2
75 Sản xuất hoa sắt cửa sổ Theo hồ sơ TK được phê duyệt 75,6 m2
76 Lắp dựng hoa sắt cửa Theo hồ sơ TK được phê duyệt 75,6 m2
77 Sản xuất, lắp dựng cửa cuốn Theo hồ sơ TK được phê duyệt 44,65 m2
78 Mô tơ cửa cuốn Theo hồ sơ TK được phê duyệt 2 bộ
79 Lắp đặt ống nhựa thoát nước mái, đường kính ống d=110mm Theo hồ sơ TK được phê duyệt 0,864 100m
80 Quả cầu chắn rác 12 cái
81 Lắp đặt phễu thu nước, đường kính D= 90 mm Theo hồ sơ TK được phê duyệt 12 cái
82 Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <= 16 m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 8,1488 100m2
83 Lắp dựng dàn giáo, cao > 3, 6 m, chiều cao chuẩn 3, 6 m Theo hồ sơ TK được phê duyệt 4,8641 100m2
84 Lắp dựng dàn giáo, cao > 3, 6 m mỗi 1, 2 m tăng thêm Theo hồ sơ TK được phê duyệt 19,4564 100m2
85 Lắp đặt các loại đèn có chao chụp Theo hồ sơ TK được phê duyệt 15 bộ
86 Lắp đặt quạt điện-Quạt thông gió trên tường D60 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 10 cái
87 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt, Lắp ổ cắm loại ổ đôi Theo hồ sơ TK được phê duyệt 25 cái
88 Lắp đặt tủ điện 400x300x250 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 1 cái
89 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp automat <=60x80mm Theo hồ sơ TK được phê duyệt 10 hộp
90 Mặt công tắc Theo hồ sơ TK được phê duyệt 20 cái
91 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm Theo hồ sơ TK được phê duyệt 150 m
92 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm Theo hồ sơ TK được phê duyệt 360 m
93 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 3x16+1x10mm2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 100 m
94 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10mm2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 150 m
95 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Theo hồ sơ TK được phê duyệt 360 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->