Gói thầu: Xây dựng công trình

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107596-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 11:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Hoàn Cầu
Tên gói thầu Xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT 20191263355
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thị trấn
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-05 22:36:00 đến ngày 2020-01-16 11:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 7,096,916,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 75,000,000 VNĐ ((Bảy mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A I. Phần chuyên ngành
1 Tu bổ, phục hồi Cột, trụ gỗ tròn, đường kính D <=50cm Theo yêu cầu HSMT 22,643 m3
2 Tu bổ, phục hồi chồng rường, con chồng, đấu trụ và các cấu kiện tương tự, loại phức tạp Theo yêu cầu HSMT 5,62 m3
3 Tu bổ, phục hồi câu đầu, quá giang và các cấu kiện tương tự, loại phức tạp Theo yêu cầu HSMT 6,287 m3
4 Tu bổ, phục hồi câu đầu, quá giang và các cấu kiện tương tự, loại đơn giản Theo yêu cầu HSMT 5,803 m3
5 Tu bổ, phục hồi đầu dư, loại đơn giản Theo yêu cầu HSMT 1,638 m3
6 Tu bổ, phục hồi các loại kẻ, bẩy, góc tàu máI và các cấu kiện tương tự, đơn giản Theo yêu cầu HSMT 4,582 m3
7 Tu bổ, phục hồi các loại hoành, thượng lương và các cấu kiện tương tự, vuông, chữ nhật Theo yêu cầu HSMT 11,061 m3
8 Tu bổ, phục hồi rui mái, lá mái và các cấu kiện tương tự, đơn giản Theo yêu cầu HSMT 6,515 m3
9 Tu bổ, phục hồi tàu mái gian và các cấu kiện tương tự, phức tạp Theo yêu cầu HSMT 1,791 m3
10 Tu bổ, phục hồi các loại ngưỡng cửa và các cấu kiện tương tự Theo yêu cầu HSMT 1,415 m3
11 Tu bổ, phục hồi các loại bạo cửa, đố lụa và các cấu kiện tương tự, đơn giản Theo yêu cầu HSMT 0,548 m3
12 Tu bổ, phục hồi các loại ván dong, ván lụa, vách đố, ván sàn, ván trần và các loại cấu kiện tương tự, mộng đơn Theo yêu cầu HSMT 1,857 m3
13 Tu bổ, phục hồi cửa đi thượng song hạ bản Theo yêu cầu HSMT 27,284 m2
14 Tu bổ, phục hồi các kết cấu chạm khắc gỗ, đơn giản Theo yêu cầu HSMT 2,64 m2
15 Tu bổ, phục hồi các kết cấu chạm khắc gỗ, phức tạp Theo yêu cầu HSMT 21,524 m2
16 Tu bổ, phục hồi mái lợp ngói mũi hài, lợp mái Theo yêu cầu HSMT 375,408 m2
17 Tu bổ, phục hồi bờ mái bằng Gạch vồ và ngói âm dương Theo yêu cầu HSMT 60,68 m
18 Trát, tu bổ, phục hồi phào và các kết cấu tương tự Theo yêu cầu HSMT 60,68 m
19 Lát, tu bổ, phục hồi gạch Bát Tràng Theo yêu cầu HSMT 250,896 m2
20 Tu bổ, phục hồi rồng, dao, phượng và các loại con giống không gắn mảnh sành sứ, kích thước trung bình >3x0,2m Theo yêu cầu HSMT 2 con
21 Tu bổ, phục hồi rồng, giao, phượng và các loại con giống không gắn mảnh sành sứ, kích thước trung bình <=0,8 x 0,1m Theo yêu cầu HSMT 4 con
22 Tu bổ, phục hồi đầu đao, đầu rồng, kìm bờ nóc, bờ chảy, loại gắn sành sứ Theo yêu cầu HSMT 19 H.Vật
23 Tu bổ, phục hồi mặt hổ phù, rồng ngang, miệng cá, các chi tiết trên mặt thú, loại tô da Theo yêu cầu HSMT 3 Mặt thú
24 Tu bổ, phục hồi ô chữ thọ, chữ cổ và các loại tương tự, loại tô da Theo yêu cầu HSMT 0,883 m2
25 Tu bổ, phục hồi Móng, bộ phận xây dựng bằng đá xanh hình đa giác dày <=30cm Theo yêu cầu HSMT 2,108 m3
26 Chạm khắc các loại hoa văn, họa tiết trên các kết cấu đá khắc Theo yêu cầu HSMT 3,831 m2
B II.Phần xây dựng
1 Mua đất cấp III Theo yêu cầu HSMT 385,11 m3
2 Đào xúc đất, máy đào <=0,8m3, đất C3 Theo yêu cầu HSMT 385,11 m3
3 Vận chuyển đất C3 Theo yêu cầu HSMT 385,11 m3
4 San đầm đất độ chặt Y/C K = 0,90 Theo yêu cầu HSMT 350,1 m3
5 Đào móng đất C3 Theo yêu cầu HSMT 119,5 m3
6 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật Theo yêu cầu HSMT 26 m2
7 Bê tông lót móng rộng <=250cm, vữa mác 150, đá 4x6 Theo yêu cầu HSMT 31,528 m3
8 Xây móng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm, dày >33cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, M75 Theo yêu cầu HSMT 52,732 m3
9 Xây móng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm, dày <=33cm, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, M75 Theo yêu cầu HSMT 37,438 m3
10 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng dài Theo yêu cầu HSMT 31,5 m2
11 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK <=10mm Theo yêu cầu HSMT 0,059 tấn
12 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK <=18mm Theo yêu cầu HSMT 0,47 tấn
13 Bê tông móng rộng <=250cm, vữa mác 200, đá 1x2 Theo yêu cầu HSMT 3,463 m3
14 Đắp đất độ chặt Y/C K = 0,90 Theo yêu cầu HSMT 169,6 m3
15 Xây tường thẳng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm, dày <=33cm, cao <=4m, vữa XM cát mịn ML=1,5-2, M75 Theo yêu cầu HSMT 36,782 m3
16 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo yêu cầu HSMT 163,049 m2
17 Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo yêu cầu HSMT 222,041 m2
18 Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu HSMT 163,049 m2
19 Sơn tường ngoài nhà đã không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu HSMT 222,041 m2
20 Biển tiêu lệnh chữa cháy Theo yêu cầu HSMT 4 bộ
21 Bình cứu hoả MFZ4 Theo yêu cầu HSMT 4 bình
22 Bình cứu hoả MT3 Theo yêu cầu HSMT 4 bình
23 Hộp đựng bình chữa cháy Theo yêu cầu HSMT 4 hộp
24 Lắp đặt đèn lồng gỗ bóng led 20w Theo yêu cầu HSMT 4 bộ
25 Lắp đặt đèn thờ bóng led 14w Theo yêu cầu HSMT 6 bộ
26 Lắp đặt đèn led tube T8/18w Theo yêu cầu HSMT 6 bộ
27 Lắp đặt công tắc 1 hạt Theo yêu cầu HSMT 16 cái
28 Lắp đặt ổ cắm đơn Theo yêu cầu HSMT 50 cái
29 Lắp đặt tủ điện tôn sơn tĩnh điện KT: 330x220x110mm có khóa Theo yêu cầu HSMT 1 hộp
30 Lắp đặt các automat 1 pha <=50A Theo yêu cầu HSMT 1 cái
31 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10mm2 Theo yêu cầu HSMT 48 m
32 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x4mm2 Theo yêu cầu HSMT 280 m
33 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 Theo yêu cầu HSMT 105 m
34 Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, kích thước 28x10mm Theo yêu cầu HSMT 108 m
35 Sản xuất con sơn đón điện Theo yêu cầu HSMT 0,026 tấn
36 Lắp dựng con sơn đón điện Theo yêu cầu HSMT 0,026 tấn
37 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp Theo yêu cầu HSMT 1,134 m2
38 Sứ A30 cách điện Theo yêu cầu HSMT 6 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->