Gói thầu: Xây lắp Tuyến đường Lê Văn Hoan đến Tuý Loan 3

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111366-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hòa Vang
Tên gói thầu Xây lắp Tuyến đường Lê Văn Hoan đến Tuý Loan 3
Số hiệu KHLCNT 20200111344
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn nông thôn mới năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 18:37:00 đến ngày 2020-01-14 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 678,407,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 7,000,000 VNĐ ((Bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Khoản
B PHẦN XÂY DỰNG
1 Vệ sinh mặt đường Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.927,48 m2
2 BTNC 12.5 dày 5cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.927,48 m2
3 Tưới dính bám 0.5Kg/M3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.927,48 m2
4 Bù vênh BTNC 12.5 Htb=3cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.489,8 m2
5 Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh cường lực 100Kn/m Mô tả kỹ thuật theo chương V 230,56 m2
6 BTNC 12.5 dày 5cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 230,56 m2
7 Tứới dính bám 0.5Kg/M3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 230,56 m2
8 Vệ sinh mặt đường Mô tả kỹ thuật theo chương V 314,57 m2
9 Tưới dính bám 0.5Kg/M3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 314,57 m2
10 BTNC 12.5 H=5cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 314,57 m2
11 Công hướng dẫn đảm bảo giao thông Mô tả kỹ thuật theo chương V 30 cái
12 Đèn xoay năng lượng mặt trời Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cái
13 Đế trụ đỡ bằng bê tông cốt thép Mô tả kỹ thuật theo chương V 40 cái
14 Trụ đỡ biển báo bằng sắt ống d80mm,L=3.0m (khấu hao 2% tháng x 1 tháng =2%) Mô tả kỹ thuật theo chương V 40 cái
15 Chóp su (khấu hao 2% tháng x 1tháng=2%) Mô tả kỹ thuật theo chương V 28 cái
16 Lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường Loại trụ đỡ bằng sắt ống d80mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 40 cái
17 Tháo dỡ trụ đỡ bảng tên đường Loại trụ đỡ bằng sắt ống d80mm (Tạm tính 60% định mức lắp đặt) Mô tả kỹ thuật theo chương V 40 cái
18 Biển báo hình chữ nhật KT (120x60)cm công trường đang thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
19 Biển báo hình tam giác KT (70x70)cm công trường đang thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 cái
20 Biển báo hình tròn D70cm công trường đang thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 cái
21 Biển báo hình chữ nhật KT (120x25)cm công trường đang thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 cái
22 Lắp đặt biển báo phản quang hình chữ nhật Mô tả kỹ thuật theo chương V 24 cái
23 Lắp đặt biển báo phản quang Biển tròn d70cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 cái
24 Lắp đặt biển báo phản quang Biển tam giác cạnh 70cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 8 cái
25 Trụ đỡ biển báo bằng sắt ống d80mm, L=1.2m (khấu hao 2% tháng x 1tháng=2%) Mô tả kỹ thuật theo chương V 600 cái
26 Dây cảnh giới rào chắn (1 cuộn dài 100m) Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->