Gói thầu: Xây lắp

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113891-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 15:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20190522485
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Nguồn chi thường xuyên khác (các khoản chi thường xuyên khác) trong dự toán ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ UBND huyện Tam Đảo năm 2018 và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 5 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:11:00 đến ngày 2020-01-17 15:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,345,986,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục: Biển tên đường phố, ngõ ngách
1 Trụ đỡ biển đế gang thân nhôm, bảng lưu thông, loại trụ đỡ ống Phi 76 mm (loại 1) 22 cái
2 Trụ đỡ biển đế gang thân nhôm, bảng lưu thông, loại trụ đỡ ống Phi 76 mm (loại 2) 25 cái
3 biển báo đề cán 2 mặt chữ phản quang 72 cái
4 Viền Hàn đính họa tiết biển lắp đặt hoàn thiện 43,2 md
5 Kẻ viền họa tiết + in chữ tên biển loại 1 có ghi chú tiểu sử (in 2 mặt ) dịch tiếng Anh 44 cái
6 Kẻ viền họa tiết + in chữ tên biển loại 2 (in 2 mặt ) dịch tiếng Anh 100 cái
7 Phá dỡ nền gạch xi măng 16,92 m2
8 Đục cắt bê tông 112,8 m
9 Đào móng cột, trụ, đất cấp III 10,152 m3
10 Ván khuôn móng cột, trụ 0,6768 100m2
11 Bê tông móng cột trụ, mác 200 10,152 m3
12 Láng nền vữa mác 100 16,92 m2
13 Bốc xếp đất các loại lên phương tiện vận chuyển 10,152 m3
14 Vận chuyển đất thừa đổ đi, đất C3 0,1015 100m3
15 trụ đỡ biển đế gang thân nhôm, bảng lưu thông, loại trụ đỡ ống Phi 76 mm (loại 3) 61 cái
16 biển báo đề can 2 mặt chữ phản quang 61 cái
17 Viền Hàn đính họa tiết biển lắp đặt hoàn thiện 140,3 md
18 Kẻ viền họa tiết + in chữ tên biển loại 3 dịch tiếng Anh 42 cái
19 Cắt bê tông 97,6 m
20 Đào móng cột, trụ, đất cấp III 5,368 m3
21 Ván khuôn móng cột, trụ 0,5368 100m2
22 Bê tông móng cột, trụ, mác 200 5,368 m3
23 Láng nền vữa mác 100 9,76 m2
24 Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển 5,368 m3
25 Vận chuyển đất thừa đổ đi, đất C3 0,537 100m3
26 trụ đỡ biển đế gang thân nhôm, bảng lưu thông, loại trụ đỡ ống Phi 76 mm (ngõ) 26 cái
27 biển báo đề can 2 mặt chữ phản quang, KT 56x32cm 27 cái
28 Viền Hàn đính họa tiết biển lắp đặt hoàn thiện 47,52 md
29 Kẻ viền họa tiết + in chữ tên biển dịch tiếng anh 54 cái
30 Cắt bê tông nền 41,6 m
31 Đào móng cột, trụ, đất cấp III 2,288 m3
32 Ván khuôn móng cột, trụ 0,2288 100m2
33 Bê tông móng cột, trụ, mác 200 2,288 m3
34 Láng nền vữa mác 100 4,16 m2
35 Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển 2,288 m3
36 Vận chuyển đất thừa đổ đi, đất C3 0,0229 100m3
37 trụ đỡ biển đế gang thân nhôm, bảng lưu thông, loại trụ đỡ ống Phi 76 mm (ngách) 2 cái
38 biển báo đề can chữ phản quang, biển ngách KT 650x320cm 2 cái
39 Viền Hàn đính họa tiết biển lắp đặt hoàn thiện 3,52 md
40 Kẻ viền họa tiết + in chữ tên biển dịch tiếng anh 2 cái
41 Cắt bê tông nền 3,2 m
42 Đào móng cột, trụ, đất cấp III 0,176 m3
43 Ván khuôn móng cột, trụ 0,0176 100m2
44 Bê tông móng cột, trụ, mác 200 0,176 m3
45 Vận chuyển đất thừa đổ đi, đất C3 0,0018 100m3
46 trụ đỡ biển đế gang thân nhôm, bảng lưu thông, loại trụ đỡ ống Phi 76 mm ( Công viên ) 4 cái
47 biển báo bằng đồng ăn mòn chữ phản quang bảng tên công viên 1,92 m2
48 Viết dịch tiếng anh một mặt trong (mặt ngoài tiếng việt ) 1 tb
49 Đục cắt bê tông 9,6 m
50 Đào móng cột, trụ, đất cấp III 0,864 m3
51 Ván khuôn móng cột, trụ 0,0576 100m2
52 Bê tông móng, mác 200 0,864 m3
53 Láng nền vữa mác 100 1,44 m2
54 Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển - đất các loại 0,864 m3
55 Vận chuyển đất thừa đổ đi, đất C3 0,0112 100m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->