Gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112981-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 11:35:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tân Phát
Tên gói thầu Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT 20200112850
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 11:34:00 đến ngày 2020-01-14 11:35:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,099,324,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Chi phí xây dựng
1 Bê tông nhựa BTNC 19 dày 5cm Theo HSTK đã được phê duyệt 7.236,08 m2
2 Bù vênh bằng BTNC 19 dày trung bình 4cm Theo HSTK đã được phê duyệt 6.117,92 m2
3 Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2 Theo HSTK đã được phê duyệt 7.236,08 m2
4 Mặt đường BTXM M300 dày 20cm Theo HSTK đã được phê duyệt 103,906 m3
5 Móng dưới cấp phối đá dăm loại II dày 15cm Theo HSTK đã được phê duyệt 84,3946 m3
6 Đắp phụ lề bằng đất đá hỗn hợp, đầm chặt K90 Theo HSTK đã được phê duyệt 10,75 m3
7 Đào khuôn đường - đào bê tông mặt đường cũ Theo HSTK đã được phê duyệt 164,4 m3
8 Đào khuôn đường, đất cấp III Theo HSTK đã được phê duyệt 130,62 m3
9 Đào rãnh, đào nền - đất cấp III Theo HSTK đã được phê duyệt 12,39 m3
10 Đầm lại nền cũ K95 Theo HSTK đã được phê duyệt 555,879 m3
11 Bóc lớp đất hữu cơ mép mặt đường cũ Theo HSTK đã được phê duyệt 91,054 m3
12 Gờ giảm tốc Theo HSTK đã được phê duyệt 22 m2
13 Vạch phân làn xe chạy Theo HSTK đã được phê duyệt 62,01 m2
14 Đèn chớp vàng tín hiệu giao thông (bao gồm cả cột) Theo HSTK đã được phê duyệt 4 cái
B Chi phí dự phòng
1 Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh Theo HSTK đã được phê duyệt 1 Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->