Gói thầu: Gói số 02: Thi công xây lắp

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112817-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình
Tên gói thầu Gói số 02: Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191252709
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 31/10/2017 của tỉnh ủy Ninh Bình và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 14:46:00 đến ngày 2020-01-17 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,666,102,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC 1: NỀN MẶT ĐƯỜNG
1 Bê tông mặt đường, đá 1x2, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 200 Chương V của E-HSMT 142,47 m3
2 Rải giấy dầu lớp cách ly Chương V của E-HSMT 14,0213 100m2
3 Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới Chương V của E-HSMT 0,9962 100m3
4 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 Chương V của E-HSMT 0,4732 100m3
5 Mua cấp phối đá dăm về đắp Chương V của E-HSMT 67,1944 m3
6 Vận chuyển đất 10m tiếp theo, đất cấp II Chương V của E-HSMT 67,1944 m3
7 Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông Chương V của E-HSMT 1,6899 100m2
8 Đào nền đường làm mới đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II Chương V của E-HSMT 3,5596 100m3
9 Đào khuôn đường, đất cấp II Chương V của E-HSMT 92,65 m3
10 Vận chuyển đất 10m tiếp theo, đất cấp II Chương V của E-HSMT 92,65 m3
11 Đào nền đường làm mới đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II Chương V của E-HSMT 0,8862 100m3
12 Đào nền đường, đất cấp II Chương V của E-HSMT 38,45 m3
13 Vận chuyển đất 10m tiếp theo, đất cấp II Chương V của E-HSMT 38,45 m3
14 Vận chuyển đất, phạm vi <=1000m, đất cấp II Chương V của E-HSMT 5,7567 100m3
15 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km, đất cấp II Chương V của E-HSMT 1,5878 100m3
16 Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 Chương V của E-HSMT 1,4468 100m3
17 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 Chương V của E-HSMT 1,2353 100m3
18 Vận chuyển đất 10m tiếp theo, đất cấp II Chương V của E-HSMT 123,53 m3
19 Mua đất đá hỗn hợp về đắp nền K95 Chương V của E-HSMT 348,9841 m3
B HỐ GA
1 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 Chương V của E-HSMT 6,28 m3
2 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Chương V của E-HSMT 20,2 m2
3 Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 Chương V của E-HSMT 5,76 m2
4 Bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 150 Chương V của E-HSMT 1,87 m3
5 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Chương V của E-HSMT 0,0518 100m2
6 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan Chương V của E-HSMT 0,0468 tấn
7 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn nắp đan, tấm chớp Chương V của E-HSMT 0,0179 100m2
8 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 Chương V của E-HSMT 0,55 m3
9 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 250 kg Chương V của E-HSMT 3 cái
10 Đào móng hố ga , đất cấp II Chương V của E-HSMT 20,84 m3
11 Đắp đất công trình , độ chặt yêu cầuK=0,90 Chương V của E-HSMT 0,0417 100m3
12 Vận chuyển đất, phạm vi <=1000m, đất cấp II Chương V của E-HSMT 0,1625 100m3
13 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km, đất cấp II Chương V của E-HSMT 0,1625 100m3
C RÃNH XÂY
1 Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=6 Chương V của E-HSMT 81,16 m3
2 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Chương V của E-HSMT 2,8251 100m2
3 Bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 Chương V của E-HSMT 122 m3
4 Xây gạch 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 Chương V của E-HSMT 183,74 m3
5 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Chương V của E-HSMT 871,06 m2
6 Đào hố móng rãnh, đất cấp II Chương V của E-HSMT 105,99 m3
7 Vận chuyển đất 10m tiếp theo, đất cấp II Chương V của E-HSMT 105,99 m3
8 Đào móng công trình, đất cấp II Chương V của E-HSMT 5,5115 100m3
9 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầuK=0,90 Chương V của E-HSMT 0,8397 100m3
10 Vận chuyển đất 10m tiếp theo đất cấp II Chương V của E-HSMT 83,97 m3
11 Vận chuyển đất, phạm vi <=1000m, đất cấp II Chương V của E-HSMT 5,6476 100m3
12 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km đất cấp II Chương V của E-HSMT 5,6476 100m3
D TẤM ĐAN B400, B500
1 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa con sơn Chương V của E-HSMT 2,8148 tấn
2 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp Chương V của E-HSMT 1,0719 100m2
3 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200 Chương V của E-HSMT 24,58 m3
4 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn , trọng lượng <= 250 kg Chương V của E-HSMT 245 cái
E CỐNG D75
1 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 200 Chương V của E-HSMT 4,2 m3
2 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn ống cống Chương V của E-HSMT 1,042 100m2
3 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10 mm Chương V của E-HSMT 0,4978 tấn
4 Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 0,75 m Chương V của E-HSMT 20 ống cống
5 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng > 250 kg Chương V của E-HSMT 20 cái
6 Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 100 Chương V của E-HSMT 6,87 m3
7 Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=6 Chương V của E-HSMT 1,78 m3
8 Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp II Chương V của E-HSMT 11,1475 100m
9 Đào nền đường làm mới, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II Chương V của E-HSMT 0,7857 100m3
10 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầuK=0,90 Chương V của E-HSMT 0,5716 100m3
11 Vận chuyển đất, phạm vi <=1000m, đất cấp II Chương V của E-HSMT 0,1569 100m3
12 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km, đất cấp II Chương V của E-HSMT 0,1569 100m3
F Hố ga cống tròn
1 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa con sơn Chương V của E-HSMT 0,0089 tấn
2 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn nắp đan, tấm chớp Chương V của E-HSMT 0,0051 100m2
3 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200 Chương V của E-HSMT 0,1 m3
4 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 250 kg Chương V của E-HSMT 2 cái
5 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 Chương V của E-HSMT 0,13 m3
6 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn xà dầm, giằng Chương V của E-HSMT 0,015 100m2
7 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép mũ mố, đường kính <=10 mm Chương V của E-HSMT 0,0099 tấn
8 Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 Chương V của E-HSMT 1,22 m3
9 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Chương V của E-HSMT 4,4 m2
10 Bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng >250 cm, mác 150 Chương V của E-HSMT 0,35 m3
11 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Chương V của E-HSMT 0,0092 100m2
12 Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=6 Chương V của E-HSMT 0,24 m3
G Trồng cây xanh
1 Đào móng công trình, đất cấp II Chương V của E-HSMT 3,8962 100m3
2 Vận chuyển đất, phạm vi <=1000m, đất cấp II Chương V của E-HSMT 3,8962 100m3
3 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=4 km, đất cấp II Chương V của E-HSMT 3,8962 100m3
4 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85 Chương V của E-HSMT 3,8962 100m3
5 Trồng cây xanh (Cây keo tai tượng) Chương V của E-HSMT 3.117 Cây
6 Bảo dưỡng cây sau khi trồng Chương V của E-HSMT 259,75 Bồn /tháng
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->