Gói thầu: Gói thầu số 01: Cải tạo sửa chữa cống cầu kênh Thời Trang (kênh 15)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113967-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 15:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Thịnh
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Cải tạo sửa chữa cống cầu kênh Thời Trang (kênh 15)
Số hiệu KHLCNT 20200105680
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn cấp bù miễn thủy lợi phí 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:14:00 đến ngày 2020-01-17 15:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,740,505,071 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí XD nhà tạm tại hiện trường 1 Khoản
2 Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
B Hạng mục xây lắp
1 Đóng cọc bạch đằng chiều dài cọc >2,5m Vào đất cấp I 8,313 100M
2 Đóng cọc bạch đằng chiều dài cọc >2,5m Vào đất cấp I 5,938 100M
3 Cừ nẹp cổ 4,002 100M
4 Trải cao su lót chắn đất trên đê quay 2,501 100M2
5 Trải mê bồ chắn đất trên đê quay 2,001 100M2
6 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 10mm 0,206 Tấn
7 Đào xúc đất để đắp đê vây bằng máy đào, Máy <= 0,8m3, đất cấp I 2,084 100M3
8 Đắp đất đê vây 2,084 100M3
9 Nhổ cừ bạch đàn chiều dài cọc L=6M, đk ngọn >=6cm (áp dụng cọc ngập đất 3,5m) nhân công tính 50% đóng 8,313 100M
10 Nhổ cừ bạch đàn chiều dài cọc L=6M, đk ngọn >=6cm (áp dụng cọc không ngập đất 2,5m) nhân công tính 50% đóng của đoạn không ngập đất 5,938 100M
11 Nhổ cừ kẹp cổ tính 50% công 4,002 100M
12 Đào đất phá đê vây 2,084 100M3
13 Đào móng công trình bằng máy đào, máy <= 0,8m3 chiều rộng móng <= 10m, đất cấp I 2,439 100M3
14 Đóng cừ tràm L=4,7m Vào đất cấp I 76,375 100M
15 Vét bùn đầu cừ 6,76 M3
16 Đắp cát nền móng công trình 6,76 M3
17 Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm, đá 4x6 Mác 100 6,5 M3
18 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 06mm 0,049 Tấn
19 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 14mm 0,556 Tấn
20 Sản xuất lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép móng dài 0,462 100M2
21 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 16mm 2,743 Tấn
22 Bê tông móng, rộng >250cm, đá 1x2 Mác 300 29,64 M3
23 Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 27mm 0,072 100M
24 Đắp đất cống 3,322 100M3
25 Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, cao<=16m đường kính cốt thép 06mm 0,09 Tấn
26 Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, cao <=16m đường kính cốt thép 14mm 0,823 Tấn
27 Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, cao <=16m đường kính cốt thép 16mm 3,373 Tấn
28 Sản xuất lắp dựng cốt thép tường, cao <=16m đường kính cốt thép 18mm 5,297 Tấn
29 SXLD, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng, cao <=16m 3,202 100M2
30 Bê tông tường dày <=45cm, cao <=16m, đá 1x2 Mác 300 75,118 M3
31 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính 06 mm 0,004 Tấn
32 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép 10mm 0,028 Tấn
33 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=4m, đường kính cốt thép 14mm 0,033 Tấn
34 SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng (BT đổ tại chỗ) 0,046 100M2
35 SXLD, tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật (BT đổ tại chỗ) 0,029 100M2
36 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, đá 1x2 Mác 250 0,464 M3
37 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn hàng rào, lan can, đá 1x2 Mác 200 0,108 M3
38 Sản xuất lan can 0,024 Tấn
39 Lắp đặt kết cấu thép dạng hình trụ, hình ống 0,024 Tấn
40 Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 3 nước 7,52 M2
41 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=16m, đường kính cốt thép 06mm 0,059 Tấn
42 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=16m, đường kính cốt thép 10mm 0,054 Tấn
43 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=16m, đường kính cốt thép 14mm 0,016 Tấn
44 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=16m, đường kính cốt thép 16mm 0,453 Tấn
45 Sản xuất lắp dựng cốt thép cột, trụ cao <=16m, đường kính cốt thép 20mm 0,108 Tấn
46 Bê tông cột, tiết diện <= 0,1m2, cao <= 16m, đá 1x2 Mác 300 2,052 M3
47 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Cột vuông, chữ nhật 0,274 100M2
48 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 Mác 300 2,208 M3
49 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Xà dầm, giằng 0,192 100M2
50 Bê tông sàn Thao tác, đá 1x2 Mác 250 0,435 M3
51 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Sàn Thao tác 0,035 100M2
52 Sản xuất lan can sắt 0,097 Tấn
53 Lắp dựng lan can sắt 8,8 M2
54 Sơn sắt thép các loại bằng sơn tổng hợp 3 nước 8,8 M2
55 Sản xuất lắp dựng thép khe van mạ kẽm 0,95 Tấn
56 Sản xuất lắp dựng cốt khe van, đường kính cốt thép 12mm 0,043 Tấn
57 Sản xuất kết cấu thép cửa thép, cổng thép 3,637 Tấn
58 Lắp đặt kết cấu cửa van 3,637 Tấn
59 Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su 28,3 Mét
60 Nhúng kẽm nóng cửa van 4,587 Tấn
61 Đào móng công trình bằng máy đào, máy <= 0,8m3 chiều rộng móng <= 10m, đất cấp I 1,824 100M3
62 Đóng cừ tràm L=4,7m Vào đất cấp I 94,564 100M
63 Vét bùn đầu cừ 6 M3
64 Đắp cát nền móng công trình 6 M3
65 Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm, đá 4x6 Mác 100 6 M3
66 Bê tông móng, rộng >250cm, đá 1x2 Mác 250 12 M3
67 Sản xuất lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép móng dài 0,064 100M2
68 Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 27mm 0,1 100M
69 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 08mm 0,317 Tấn
70 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 08mm 0,026 Tấn
71 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 10mm 0,061 Tấn
72 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 12mm 0,265 Tấn
73 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 16mm 0,583 Tấn
74 Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm, đá 4x6 Mác 100 2,335 M3
75 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 2x4 Mác 250 1,344 M3
76 Bê tông nền, đá 1x2 Mác 250 7,56 M3
77 SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Xà dầm, giằng 0,126 100M2
78 Làm móng lớp trên bằng cấp phối đá dăm Đường làm mới 0,028 100M3
79 SXLD, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Mặt đường bê tông 0,23 100M2
80 Rải cao su sọc 1,754 100M2
81 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính cốt thép 06mm 0,491 Tấn
82 Bê tông mặt đường dày <= 25cm, đá 1x2 Mác 250 28,768 M3
83 Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, Máy <= 0,8m3, đất cấp I 0,154 100M3
84 Đắp nền đường bằng máy đầm 9T Độ chặt yêu cầu K=0,95 0,908 100M3
85 Mua đất đắp 0,829 100m3
86 Làm móng lớp trên bằng cấp phối đá dăm Đường làm mới 0,32 100M3
87 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang Loại chữ nhật 30x60cm 2 Cái
88 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang Loại tròn Đk 70cm 2 Cái
89 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông Loại trụ sắt ống Đk 90 2 Cái
90 Làm cọc tiêu bê tông cốt thép 22 Cái
91 Rải cao su sọc 0,349 100M2
92 Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường Đường kính cốt thép 6 mm 0,092 Tấn
93 SXLD, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ cho bê tông đổ tại chỗ Mặt đường bê tông 0,029 100M2
94 Bê tông mặt đường dày <= 25cm, đá 1x2 Mác 250 3,834 M3
95 Sản xuất, Lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu Gỗ ngang mặt cầu 0,576 M3
96 Đóng cọc bạch đàn l=6m, đk ngọn >=10cm đất cấp 1 0,36 100M
97 Đào móng công trình bằng máy đào, Máy <= 0,8m3 chiều rộng móng <= 10m, đất cấp I 0,36 100M3
98 Vét bùn đầu cừ 1,6 M3
99 Đóng cọc tre chiều dài cọc >2,5m Vào đất cấp I 11,28 100M
100 Đắp cát nền móng công trình 1,6 M3
101 Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm, đá 4x6 Mác 100 1,6 M3
102 Xây đá hộc mái dốc thẳng, vữa xi măng Mác 100 47,4 M3
103 Xếp đá khan không chít mạch Mái dốc thẳng 0,448 M3
104 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối dán keo, đường kính ống 90mm 0,08 100M
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->