Gói thầu: Phân loại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200110555-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20200110488
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 10:12:00 đến ngày 2020-01-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,693,885,427 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 70,000,000 VNĐ ((Bảy mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A KÈ BÊ TÔNG
1 Đào lòng suối + san gạt lòng suối bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 5,8074 100m3
2 Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 24,4267 100m3
3 Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 6,9791 100m3
4 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 4,1263 100m3
5 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III (tính bằng 97% kl) Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 28,0174 100m3
6 Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=3 m, đất cấp III(tính bằng 3% kl) Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 86,6517 m3
7 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV (tính bằng 97% kl) Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 8,0049 100m3
8 Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV(tính bằng 3% kl) Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 24,7575 m3
9 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ ra bãi thải, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp II Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 10,6291 100m3
10 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ ra bãi thải, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp III Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 13,2785 100m3
11 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ ra bãi thải, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp IV Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 16,2978 100m3
12 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ ra bãi tập kết, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp III Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 40,9009 100m3
13 Đào xúc đất về để đắp bằng máy đào, đất cấp III Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 38,2251 100m3
14 Vận chuyển đất từ bãi tập kết về để đắp, bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=300m, ôtô 7T, đất cấp III Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 40,9009 100m3
15 Đào xúc đất để đắp trả bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 38,2251 100m3
16 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 38,2251 100m3
17 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4x6, chiều rộng < 250 cm, mác 100 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 149,2 m3
18 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 905,49 m3
19 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng dài Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 5,1366 100m2
20 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường kè, đá 1x2, mác 200 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 577,48 m3
21 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn kim loại, ván khuôn tường Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 43,0507 100m2
22 Làm tầng lọc bằng đá dăm 2x4 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,432 100m3
23 Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 3 lớp nhựa Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 115,92 m2
24 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=50mm Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 2,88 100m
25 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 39,9097 tấn
26 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép thân kè, đường kính <=18 mm, tường cao <= 4 m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 30,6656 tấn
27 Bơm nước hố móng Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0 ca
28 Đào đê quai dẫn dòng đất C3 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 3,7989 100m3
29 Đắp đê quai dẫn dòng, độ chặt yêu cầu K=0,85 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 13,1789 100m3
30 Phá dỡ đê quai dẫn dòng Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 9,38 100m3
31 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=700m, ôtô 7T, đất cấp III Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 13,1789 100m3
B CỐNG THOÁT NƯỚC MƯƠNG THỦY LỢI
1 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đá 1x2, mác 200 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 4,9 m3
2 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn cống Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,9674 100m2
3 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép ống cống, ống buy, đường kính <= 10 mm Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,518 tấn
4 Đệm cát sạn móng cống Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 6,72 m3
5 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, Vxmcv mác 100 trọng lượng > 250 kg Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 14 cái
6 Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính ống cống 1,00 m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 13 1 ống
7 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE, đoạn ống dài 5m, đường kính ống d=300mm Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,05 100m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->