Gói thầu: Phân loại

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111669-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20200110485
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 07:48:00 đến ngày 2020-01-18 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,757,440,379 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 48,000,000 VNĐ ((Bốn mươi tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A KÈ BÊ TÔNG CỐT THÉP
1 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 4,906 100m3
2 Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp II Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 15,173 m3
3 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 24,529 100m3
4 Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=2 m, đất cấp IV Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 75,863 m3
5 Đào đá cấp 4 nền đường làm mới, cự ly <=300m (Theo ĐM số 1183_2008) Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 3,372 100m3
6 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp II Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 5,058 100m3
7 Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <= 500m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 3,372 100m3
8 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 24,713 100m3
9 Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m trên cạn Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 205 rọ
10 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 4x6, chiều rộng < 250 cm, mác 100 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 50,93 m3
11 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 692,63 m3
12 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao <=16 m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 8,744 100m2
13 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 445,91 m3
14 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn tường, cao <=16 m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 13,134 100m2
15 Làm tầng lọc bằng đá dăm 2x4 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,7334 100m3
16 Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 2 lớp nhựa Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 138,72 m2
17 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=50mm Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 2,48 100m
18 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 41,4724 tấn
19 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép tường, đường kính <=18 mm, tường cao <= 4 m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 32,99 tấn
20 Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp II Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 3,274 100m3
21 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 1.135,8 m3
22 Đào san đất bằng máy đào <=0,4 m3, đất cấp II Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 8,084 100m3
23 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 5T, đất cấp II Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 11,358 100m3
24 Khung thép D6 rọ đá Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 1.338,04 kg
B HẠNG MỤC PHỤ TRỢ: ĐƯỜNG LÊN XUỐNG, SÂN TRÀN THOÁT NƯỚC
1 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 200 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 2,97 m3
2 Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10 cm Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,212 100m2
3 Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,02 100m2
4 Đào nền đường làm mới bằng máy đào <=1,25 m3, máy ủi <=110 CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,111 100m3
5 Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,212 100m2
C SÂN TRÀN THOÁT NƯỚC
1 Đào san đất bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp IV Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,176 100m3
2 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 6 m3
3 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái cao <=16 m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,083 100m2
4 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn mái bờ kênh mương Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 0,563 100m2
5 Đắp cát nền móng công trình Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 2,04 m3
6 Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m trên cạn Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 4 rọ
7 Khung thép D6 rọ đá Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật - Hồ sơ mời thầu 26,11 kg
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->