Gói thầu: 01XL.XDCB-2020: Thi công xây lắp

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107973-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thanh Oai
Tên gói thầu 01XL.XDCB-2020: Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191278162
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Khấu hao cơ bản và tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 17:25:00 đến ngày 2020-01-18 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,529,655,389 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A 1: XÂY DỰNG MỚI TBA PHƯƠNG TRUNG 7
B TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP THIẾT BỊ, B THỰC HIỆN
1 Máy biến áp 400kVA-22/0,4kV 400kVA-22/0,4kV 1 máy
2 Chống sét van 22kV bao gồm cả hạt nổ CSV-22 1 bộ
3 Tủ hạ thế 600V-630A 600V-630A NT 2x250A+400A+25A 1 tủ
4 Tụ bù hạ thế 20kVAr Tu-20kVAR 2 bình
5 Thiết bị đo xa RF-Mesh 1 bộ
C TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cầu chì tự rơi 22kV loại 100A SI-22 1 bộ
2 Dây chảy cầu chỉ 25A (3 sợi 1/bô) DC 25A 1 bộ
3 Sứ đứng 22kV (Cả ty) SĐ-22 17 quả
4 Cáp bọc 24kV 24kV Cu/XLPE/PVC-1x50mm2 24 m
5 Cáp hạ áp lộ tổng 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-1x120mm2 56 m
6 Cáp đồng bọc nối đất trung tính máy biến áp 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-1x120mm2 4 m
7 Ghíp nhôm 3 bulong GN-3BL 12 cái
8 Sứ đứng SĐD-24 (cả ty) SĐ-22 26 quả
9 Cột bê tông ly tâm cao 14m (lỗ), chịu lực 8.5 (G6+N8) PC-14-8,5 1 cột
D TRẠM BIẾN ÁP - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Tủ chứa tụ bù TTB 1 tủ
2 Cáp đồng bọc Cu/PVC- 1x35mm2 6 m
3 Cáp đấu nối tụ bù Cu/XLPE/PVC- 4x35mm2 4 m
4 Đầu cốt đồng M120 ĐC-M120 18 Cái
5 Đầu cốt đồng M50 ĐC-M50 15 Cái
6 Đầu cốt đồng M35 ĐC-M35 14 Cái
7 Dây buộc định hình silicon DBCS 6 Cái
8 Kẹp quai và kẹp hotline (3 Kẹp quai+3 kẹp hotline) KQ+KHL 1 bộ
9 Chụp sứ cao thế MBA CSCT 3 Cái
10 Chụp sứ hạ thế MBA CSHT 4 Cái
11 Chụp hàm trên cầu chì tự rơi CTCC 3 Cái
12 Chụp hàm dưới cầu chì tự rơi CDCC 3 Cái
13 Chụp sứ chống sét van CSCSV 3 Cái
14 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến 22kV (TL:73,77kg/bộ) X2-22 1 bộ
15 Xà đỡ cầu chỉ tự rơi và chống sét van tim 2,6m (TL:59,85kg/bộ) XSI&CSV-2,6 1 bộ
16 Xà đỡ sứ trung gian tim 2,6m (TL:26,72kg/bộ) XTG-2,6 2 bộ
17 Giá đỡ máy biến áp tim 2,6m (TL:229,68kg/bộ) GĐM-2,6 1 bộ
18 Ghế cách điện tim 2,6m (TL:233,05kg/bộ) GCĐ-2,6 1 bộ
19 Thang trèo (TL:34,6kg/bộ) TS 2 bộ
20 Giá đỡ cáp lộ tổng lắp tại mặt MBA (TL:23,53kg/bộ) GĐCL 1 bộ
21 Giá đỡ tủ hạ thế (TL:31,26kg/bộ) GTĐ 1 bộ
22 Ông nhựa HDPE HDPE-D40/30 12 m
23 Tiếp địa trạm biến áp treo TĐT-2 1 bộ
24 Biển tên trạm BTT 1 cái
25 Biển an toàn BAT 1 cái
26 Móng cột trạm MT-4 đào bằng máy kết hợp thủ công MT-4 2 móng
27 Đào, đắp rãnh tiếp địa TBA treo TĐT2 1 HT
E ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp vặn xoắn ABC 4*120mm2 kéo mới ABC 4x120 864 m
2 Cáp vặn xoắn ABC 4*50mm2 kéo mới ABC 4x50 30 m
3 Cáp vặn xoắn ABC 4*70mm2 kéo mới ABC 4x70 258 m
4 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 5.0 trồng thủ công LT-8,5 -5.0 /190 5 cột
5 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 LT-8,5 -4.3 /190 10 cột
6 Cột bê tông ly tâm 7,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 trồng thủ công LT-7,5 -4.3 /190 5 cột
7 Kẹp hãm cáp KH 50-120 100 cái
8 Ghíp Nhôm 3 bulong GN3BL 16 cái
9 Ghíp bọc kép GN-2 6 cái
10 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 102 cái
11 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 168 m
12 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-4x25 24 m
13 Tiếp địa 5 bộ
F ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Đầu cốt đồng nhôm AM120 AM-120 8 cái
2 Ống nối nhôm A120 A-120 4 cái
3 Ống co ngót CN-150 3 m
4 Xà néo lánh cột ly tâm đơn 1.2m XN-1.2 22 bộ
5 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 10 bộ
6 Gông néo cáp cột cột ly tâm đúp GTD-2 1 bộ
7 Băng dính cách điện BD 16 cuộn
8 Biển tên lộ đường dây BTL ĐD 87 cái
9 Dây đấu tiếp địa: 0,6/1kV bọc XLPE A2*70 mm2 ABC 2x70 5 m
10 Đầu cốt A-70 A-70 6 cái
11 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa) ĐT+KĐ 15 bộ
12 Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE F32/25 (tiếp địa) HDPE F32/25 15 m
13 Ống nhựa xoắn HDPE 85/65 (luồn cáp vặn xoắn: THT-cột trạm) HDPE 85/65 16 m
14 Móng cột ly tâm đơn đào máy MLT-3(TM) 4 móng
15 Móng cột ly tâm đúp đào máy MLTĐ-3(TM) 1 móng
16 Móng cột ly tâm đơn đào thủ công MLT-3(TC) 10 móng
17 Móng cột đơn lực trồng tại chỗ MLT-3(TT) 4 móng
18 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 5 vị trí
G CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H1 H1-TD 4 Hòm
2 Hòm H2 H2-TD 6 Hòm
3 Hòm H4 H4-TD 19 Hòm
4 Hòm H6 H6-TD 1 Hòm
5 Hòm H3F H3F-TD 4 Hòm
6 Tháo hạ căng lại dây ABC4x120 ABC4x120-TD 0,075 km
H CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông vuông H6,5-TH H6,5-TH 10 cột
2 Cột bê tông vuông H7,5-TH H7,5-TH 4 cột
3 Cột bê tông li tâm LT8,5-TH LT8,5-TH 1 cột
4 Dây thu hồi ABC4x70 ABC4x70-TH 0,308 km
5 Dây thu hồi ABC4x50 ABC4x50-TH 0,303 km
6 Dây thu hồi ABC2x25 ABC2x25-TH 0,061 km
I VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ - TRẠM BIẾN ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
J VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - TRẠM BIẾN ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
K VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
L VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU TRẠM BIẾN ÁP
1 Vận chuyển Sứ (cách điện) các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,136 tấn
2 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,9803 tấn
3 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,182 tấn
4 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 1,593 tấn
M VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,8896 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 6,435 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 13,2 tấn
N 2: XÂY DỰNG MỚI TBA PHƯƠNG TRUNG 8
O ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cột bê tông ly tâm cao 14m (lỗ), chịu lực 11.0 cột liền (dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công) PC.14-11,0. 4 cột
2 Cột bê tông ly tâm cao 14m (lỗ), chịu lực 11.0 cột liền (dựng bằng thủ công) PC.14-11,0. 2 cột
3 Cách điện đứng 22kV SĐ-22 19 quả
4 Chuỗi néo thủy tinh cách điện 22kV 3 bát kèm phụ kiện) CN-22 9 chuỗi
5 Ghíp nhôm 3 bulong GN-3BL 36 cái
6 Dây nhôm lõi thép AC-70/11 646 m
P ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Xà đỡ vượt 22kV (TL:73,77kg/bộ) XĐV-22(XT) 2 bộ
2 Xà néo cột đúp dọc tuyến 3 pha bằng (TL:119,48kg/bộ) XNĐD-22 2 bộ
3 Xà rẽ 22kV (TL:48,27kg/bộ) XR-22 1 bộ
4 Giằng cột đúp (TL:45,96kg/bộ) GC-14 2 bộ
5 Tiếp địa đường dây RC-1 RC-1 3 bộ
6 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa RC-1) ĐTKG+KĐ 15 bộ
7 Đào đắp rãnh tiếp địa RC-1 RC-1 3 bộ
8 Tiếp địa đường dây RC-2 RC-2 1 bộ
9 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa RC-2) ĐTKG+KĐ 5 bộ
10 Đào đắp rãnh tiếp địa RC-2 RC-2 1 bộ
11 Móng cột đơn MT-4 (đào thủ công) MT-4 2 móng
12 Móng cột đúp MTK-4 (đào máy kết hợp thủ công) MTK-14. 2 móng
Q CÁP NGẦM TRUNG THẾ - A CẤP THIẾT BỊ, B THỰC HIỆN
1 Cầu dao phụ tải 22kV CDPT-24/630A 1 bộ
2 Chống sét van 22kV bao gồm cả hạt nổ CSV-22 1 bộ
R CÁP NGẦM TRUNG THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp 24kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240 24kV-3x240 203 m
2 Đầu cáp ngoài trời 24kV ĐCNT22-240 1 hộp
3 Ống HDPE 195/150 HDPE-195/150 189 m
4 Sứ đứng 22kV (Cả ty) SĐ-22 7 quả
5 Dây dẫn AC-70 15 m
6 Cáp bọc 24kV 24kV/Cu/XLPE/PVC-1x50mm2 4,5 m
7 Ghíp nhôm 3 bulong GN-3BL 6 cái
S CÁP NGẦM TRUNG THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Mốc sứ báo hiệu cáp MBH 19 cái
2 Xà đỡ cầu dao phụ tải, đầu cáp và chống sét van (TL:69,44kg/bộ) XCD+ĐC+CSV 1 Bộ
3 Cô liê ôm cáp lên cột (TL:19,75kg/bộ) CD 1 Bộ
4 Ghế cách điện (TL:81,81kg/bộ) GCĐ 1 Bộ
5 Thang trèo (TL:34,6kg/bộ) TS 1 Bộ
6 Xà phụ 3 pha (TL:30,37kg/bộ) XP-3 1 Bộ
7 Dây đồng mềm M35 9 m
8 Thanh đồng dẹt 400x40x4 Cu-400x40x4 3 Thanh
9 Đầu cốt đồng ĐC-M35 10 Cái
10 Đầu cốt đồng ĐC-M50 6 Cái
11 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 6 Cái
12 Biển tên dao phản quang (10x15) BTD 1 Cái
13 Biển tên đầu cáp (7x15) BĐC 1 Cái
14 Hào cáp đơn 22kV đi dưới đường bê tông xi măng HCBT-22-1 185 m
15 Hoàn trả hào cáp trung thế HCBT-22-1 64,75 m2
T TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP THIẾT BỊ, B THỰC HIỆN
1 Máy biến áp 400kVA-22/0,4kV 400-22/0,4-elbow 1 máy
2 Trụ đỡ TBA 1 cột cho máy biến áp 400kVA-22/0,4kV có khoang chứa tủ RMU, kèm tủ hạ thế 600V-630A/ tủ hạ thế chế tạo riêng và lắp đặt vào trong khoang hạ thế của trụ đỡ, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế) TĐ-MBA-22 1 Trụ
3 Tủ RMU 2CD+1MC trọn bộ ( điện trở sấy, đồng hồ báo khí) RMU 24kV-630A-16kA/s (2CD+1MC) 1 tủ
4 Tụ bù hạ thế 20kVAr Tu-20kVAR 2 bình
5 Thiết bị đo xa RF-Mesh 1 bộ
U TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC-24kV-1x50 24kV-1x50 22,5 m
2 Đầu cáp Elbow 24kV ĐC24Elbow-50 1 bộ
3 Đầu cáp T-Plug 24kV LĐ-ĐC24TPlug-240 1 bộ
4 Đầu cáp T-Plug 24kV LĐ-ĐC24TPlug-50 1 bộ
5 Cáp hạ áp lộ tổng Cu/XLPE/PVC- 1x120mm2 46 m
6 Cáp đồng bọc nối đất trung tính máy biến áp Cu/XLPE/PVC- 1x120mm2 8 m
V TRẠM BIẾN ÁP - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp đồng bọc Cu/PVC- 1x35mm2-Chương V 18 m
2 Đầu cốt đồng M120 ĐC-M120 18 Cái
3 Đầu cốt đồng M35 ĐC-M35 4 Cái
4 Tiếp địa trạm biến áp trụ thép TĐ-TBA 1 bộ
5 Biển tên trạm BTT 1 cái
6 Biển an toàn BAT 1 cái
7 Móng trạm biến áp trụ thép M-TBA-22 1 móng
8 Đào, đắp rãnh tiếp địa TBA trụ thép TĐ-TBA 1 bộ
W ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp vặn xoắn ABC 4*120mm2 kéo mới ABC 4x120 866 m
2 Cáp vặn xoắn ABC 4*50mm2 kéo mới ABC 4x50 115 m
3 Cáp vặn xoắn ABC 4*70mm2 kéo mới ABC 4x70 366 m
4 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 11 trồng thủ công LT-8,5 -11 /190 2 cột
5 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 5.0 trồng thủ công LT-8,5 -5.0 /190 4 cột
6 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 LT-8,5 -4.3 /190 3 cột
7 Cột bê tông ly tâm 7,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 trồng thủ công LT-7,5 -4.3 /190 2 cột
8 Kẹp hãm cáp KH 50-120 116 cái
9 Ghíp Nhôm 3 bulong GN3BL 28 cái
10 Ghíp bọc kép GN-2 7 cái
11 Tiếp địa 7 bộ
12 Hộp phân dây HPD-12 trọn bộ HPD 2 hộp
13 Cáp vặn xoắn vào hộp phân dây ABC4x95(hpd) ABC4x95(hpd) 6 m
14 Ghíp nhôm 3 bulong đấu trung tính HPD GN-3BL 2 cái
15 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 190 cái
16 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 102 m
17 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-4x25 30 m
X ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Ống nối nhôm A120 A-120 4 cái
2 Ống co ngót CN-150 1 m
3 Xà néo lánh cột ly tâm đơn 1.2m XN-1.2 31 bộ
4 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 21 bộ
5 Băng dính cách điện BD 28 cuộn
6 Biển tên lộ đường dây BTL ĐD 100 cái
7 Dây đấu tiếp địa: 0,6/1kV bọc XLPE A2*70 mm2 ABC 2x70 7 m
8 Đầu cốt A-70 A-70 7 cái
9 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa) ĐT+KĐ 21 bộ
10 Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE F32/25 HDPE F32/25 21 m
11 Đầu cốt HPD AM-95 8 cái
12 Đai thép không gỉ + khoá đai (hòm công tơ) ĐT+KĐ(hct) 48 bộ
13 Móng cột ly tâm 8,5m đơn lực đầu cột cao đào máy MLT-3-S(TM) 1 móng
14 Móng cột ly tâm đơn đào thủ công MLT-3(TC) 6 móng
15 Móng cột đơn lực đầu cột cao trồng tại chỗ MLT-3-S(TT) 3 móng
16 Móng cột đơn lực trồng tại chỗ MLT-3(TT) 1 móng
17 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 7 vị trí
Y CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H1 H1-TD 1 Hòm
2 Hòm H2 H2-TD 6 Hòm
3 Hòm H4 H4-TD 12 Hòm
4 Hòm H3F H3F-TD 5 Hòm
Z CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông vuông H6,5-TH H6,5-TH 4 cột
2 Cột bê tông vuông H7,5-TH H7,5-TH 5 cột
3 Dây thu hồi ABC4x120 ABC4x120-TH 0,109 km
4 Dây thu hồi ABC4x70 ABC4x70-TH 0,179 km
5 Dây thu hồi ABC2x25 ABC2x25-TH 1,024 km
AA CÁP NGẦM HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp ngầm 0,6/1kV XLPE/PVC/DSTA M 4*120 mm2 CN-120 57 m
2 Đầu cáp co nhiệt hạ thế ĐCN-120 8 đầu
AB CÁP NGẦM HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Ống nhựa xoắn HDPE 130/100 HDPE 130/100 20 m
2 Ống nối đồng nhôm AM120 AM-120 16 cái
3 Ống co ngót 150 OCN-150 8 m
4 Giá đỡ 4 cáp lên cột ly tâm đơn GĐC4-LT 1 bộ
5 Biển tên lộ cáp ngầm BTLCN 8 cái
6 Mốc báo hiệu cáp ngầm MBH 1 cái
AC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
AD VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
AE VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ - TRẠM BIẾN ÁP VÀ CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
AF VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - TRẠM BIẾN ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
AG VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
AH VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
1 Vận chuyển Sứ (cách điện) các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,26 tấn
2 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,6316 tấn
3 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,646 tấn
4 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 12,72 tấn
AI VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,236 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 3,063 tấn
AJ VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU TRẠM BIẾN ÁP
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,1772 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,18 tấn
AK VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 1,3156 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 7,8356 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 7,09 tấn
AL 3: XÂY DỰNG MỚI TBA CAO DƯƠNG 10
AM ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cột bê tông ly tâm cao 14m (lỗ), chịu lực 11.0 cột liền (dựng bằng thủ công) PC.14-11,0. 2 cột
2 Cách điện đứng 35kV SĐ-35 12 quả
3 Chuỗi néo thủy tinh cách điện 35kV 4 bát kèm phụ kiện CN-35 3 chuỗi
4 Ghíp nhôm 3 bulong GN-3BL 24 cái
5 Dây nhôm lõi thép AC-70/11 260 m
AN ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Xà đỡ thẳng 35kV (TL:77,95kg/bộ) XĐV-35(XT) 1 bộ
2 Xà néo cột đơn xuyên tâm 35kV (TL:83,59kg/bộ) XN-35(XT) 1 bộ
3 Xà rẽ 35kV (TL:50,55kg/bộ) XR-35 1 bộ
4 Tiếp địa đường dây RC-1 RC-1 2 bộ
5 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa RC-1) ĐTKG+KĐ 10 bộ
6 Đào đắp rãnh tiếp địa RC-1 RC-1 2 bộ
7 Móng cột đơn MT-4 (đào thủ công) MT-4 2 móng
AO TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP THIẾT BỊ, B THỰC HIỆN
1 Máy biến áp 400kVA-35(22)/0,4kV 400-35(22)/0,4 1 máy
2 Chống sét van 35kV bao gồm cả hạt nổ CSV-35 1 bộ
3 Tủ hạ thế 600V-630A( kèm ATM tụ bù 150A) 600V-630A 1 tủ
4 Tụ bù hạ thế20kVAr Tu-20kVAR 2 bình
5 Thiết bị đo xa RF-Mesh 1 bộ
AP TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cầu chì tự rơi 35kV – 100A SI-35 1 bộ
2 Dây chảy 16A ( 3 sợi/bộ) DC-16A 1 bộ
3 Sứ đứng 35kV (Cả ty) SĐ-35 23 quả
4 Cáp bọc 35kV 35kV/Cu/XLPE/PVC-1x50mm2 24 m
5 Cáp hạ áp lộ tổng Cu/XLPE/PVC- 1x120mm2 56 m
6 Cáp đồng bọc nối đất trung tính máy biến áp Cu/XLPE/PVC- 1x120mm2 4 m
7 Ghíp nhôm 3 bulong GN-3BL 18 cái
8 Cột bê tông ly tâm cao 12m (lỗ), chịu lực 7.2 PC-12-7,2 2 cột
AQ TRẠM BIẾN ÁP - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Tủ chứa tụ bù TTB-Chương V 1 tủ
2 Cáp đồng bọc Cu/PVC- 1x35mm2 6 m
3 Cáp đấu nối tụ bù Cu/XLPE/PVC- 4x35mm2 4 m
4 Đầu cốt đồng M120 ĐC-M120 18 Cái
5 Đầu cốt đồng M50 ĐC-M50 15 Cái
6 Đầu cốt đồng M35 ĐC-M35 14 Cái
7 Dây buộc định hình silicon DBCS 6 Cái
8 Kẹp quai và kẹp hotline (3 Kẹp quai+3 kẹp hotline) KQ+KHL 1 bộ
9 Chụp sứ cao thế MBA CSCT 3 Cái
10 Chụp sứ hạ thế MBA CSHT 4 Cái
11 Chụp hàm trên cầu chì tự rơi CTCC 3 Cái
12 Chụp hàm dưới cầu chì tự rơi CDCC 3 Cái
13 Chụp sứ chống sét van CSCSV 3 Cái
14 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến 35kV (TL:77,95kg/bộ) X2-35 2 bộ
15 Xà đỡ sứ trung gian xuyên tâm tim 2,8m (TL:26,9kg/bộ) XTG-2,8(XT) 1 bộ
16 Xà đỡ cầu chỉ tự rơi và chống sét van tim 2,8m (TL:62,75kg/bộ) XSI&CSV-2,8 1 bộ
17 Xà đỡ sứ trung gian tim 2,8m (TL:27,86kg/bộ) XTG-2,8 1 bộ
18 Giá đỡ máy biến áp tim 2,8m (TL:238,08kg/bộ) GĐM-2,8 1 bộ
19 Ghế cách điện tim 2,8m (TL:237,77kg/bộ) GCĐ-2,8 1 Bộ
20 Thang trèo (TL:34,6kg/bộ) TS 2 Bộ
21 Giá đỡ cáp lộ tổng lắp tại mặt MBA (TL:23,53kg/bộ) GĐCL 1 Bộ
22 Giá đỡ tủ hạ thế (TL:31,26kg/bộ) GTĐ 1 Bộ
23 Ông nhựa HDPE HDPE-D40/30 12 m
24 Tiếp địa trạm biến áp treo TĐT-2 1 bộ
25 Biển tên trạm BTT 1 cái
26 Biển an toàn BAT 1 cái
27 Móng trạm biến áp trạm treo MT-3 (đào máy) MT-3 2 móng
28 Đào, đắp rãnh tiếp địa TBA treo TĐT2 1 HT
AR ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp vặn xoắn ABC 4*120mm2 kéo mới ABC 4x120 1.677 m
2 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 5.0 trồng thủ công LT-8,5 -5.0 /190 4 cột
3 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 LT-8,5 -4.3 /190 7 cột
4 Kẹp hãm cáp KH 50-120 145 cái
5 Ghíp bọc kép GN-2 8 cái
6 Tiếp địa 2 bộ
7 Hộp phân dây HPD-12 trọn bộ HPD 4 hộp
8 Cáp vặn xoắn vào hộp phân dây ABC4x95(hpd) ABC4x95(hpd) 12 m
9 Ghíp nhôm 3 bulong đấu trung tính HPD GN-3BL 4 cái
10 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 98 cái
11 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 6 m
AS ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Đầu cốt đồng nhôm AM120 AM-120 16 cái
2 Ống nối nhôm A120 A-120 8 cái
3 Ống co ngót CN-150 2 m
4 Xà néo lánh cột ly tâm đơn 1.2m XN-1.2 20 bộ
5 Xà néo lánh cột ly tâm đúp XNĐ 5 bộ
6 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 2 bộ
7 Gông néo cáp cột cột ly tâm đúp GTD-2 1 bộ
8 Biển tên lộ đường dây BTL ĐD 120 cái
9 Dây đấu tiếp địa: 0,6/1kV bọc XLPE A2*70 mm2 ABC 2x70 3 m
10 Đầu cốt A-70 A-70 8 cái
11 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa) ĐT+KĐ 6 bộ
12 Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE F32/25 HDPE F32/25 6 m
13 Ống nhựa xoắn HDPE 85/65 (luồn cáp vặn xoắn: THT-cột trạm) HDPE 85/65 16 cái
14 Đầu cốt HPD AM-95 16 cái
15 Đai thép không gỉ + khoá đai hòm công tơ ĐT+KĐ(hct) 2 bộ
16 Móng cột ly tâm 8,5m đơn đào máy MLT-3(TM) 7 móng
17 Móng cột ly tâm 8,5m đúp đào máy MLTĐ-3(TM) 2 móng
18 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 2 vị trí
AT CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H4 H4-TD 1 Hòm
2 Tháo hạ căng lại dây ABC4x120-TD 0,209 km
AU CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông li tâm 7,5m LT7,5-TH 2 cột
2 Cột bê tông li tâm 8,5m LT8,5-TH 2 cột
3 Dây thu hồi ABC4x75 ABC4x70-TH 0,316 km
4 Dây thu hồi ABC4x50 ABC4x50-TH 0,212 km
AV VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
AW VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ - TRẠM BIẾN ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
AX VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - TRẠM BIẾN ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
AY VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
AZ VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
1 Vận chuyển Sứ (cách điện) các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,12 tấn
2 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,2559 tấn
3 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,26 tấn
4 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 2,75 tấn
BA VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU TRẠM BIẾN ÁP
1 Vận chuyển Sứ (cách điện) các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,23 tấn
2 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 1,692 tấn
3 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,278 tấn
4 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 2,286 tấn
BB VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,8769 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 10,101 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 8,91 tấn
BC 4: XÂY DỰNG MỚI TBA BÌNH MINH 13
BD CÁP NGẦM TRUNG THẾ - A CẤP THIẾT BỊ, B THỰC HIỆN
1 Cầu dao phụ tải 35kV CDPT-35/630A 1 bộ
BE CÁP NGẦM TRUNG THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp 35kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240 35kV-3x240 279 m
2 Đầu cáp ngoài trời 35kV ĐCNT35-240 1 hộp
3 Ống HDPE 195/150 HDPE-195/150 264 m
4 Ghíp nhôm 3 bulong GN-3BL 12 cái
BF CÁP NGẦM TRUNG THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Mốc sứ báo hiệu cáp MBH 26 cái
2 Xà đỡ đầu cáp (TL:33,49kg/bộ) XĐC 1 Bộ
3 Cô liê ôm cáp lên cột (TL:19,75kg/bộ) CD 1 Bộ
4 Dây đồng mềm M35 3 Bộ
5 Thanh đồng dẹt 400x40x4 Cu-400x40x4 3 thanh
6 Đầu cốt đồng ĐC-M35 2 cái
7 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 6 cái
8 Biển tên dao phản quang (10x15) BTD 1 Cái
9 Biển tên đầu cáp (7x15) BĐC 1 Cái
10 Hào cáp đơn 35kV đi dưới đường bê tông xi măng HCBT-35-1 260 m
11 Hoàn trả hào cáp trung thế HCBT-35-1 91 m2
BG TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP THIẾT BỊ, B THỰC HIỆN
1 Máy biến áp 400kVA-35(22)/0,4kV 400-35(22)/0,4-elbow 1 máy
2 Trụ đỡ máy biến áp 400kVA-35(22)/0,4kV có khoang chứa tủ RMU, kèm tủ hạ thế 600V-630A/ tủ hạ thế chế tạo riêng và lắp đặt vào trong khoang hạ thế của trụ đỡ, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế) TĐ-MBA-35 1 Trụ
3 Tủ RMU 2CD+1MC trọn bộ ( điện trở sấy, đồng hồ báo khí) RMU 35kV-630A-16kA/s (2CD+1MC) 1 tủ
4 Tụ bù hạ thế20kVAr Tu-20kVAR 2 bình
5 Thiết bị đo xa RF-Mesh 1 bộ
BH TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC-35kV-1x50 35kV-1x50 22,5 m
2 Đầu cáp Elbow 35kV ĐC35Elbow-50 1 bộ
3 Đầu cáp T-Plug 35kV LĐ-ĐC35TPlug-240 1 bộ
4 Đầu cáp T-Plug 35kV LĐ-ĐC35TPlug-50 1 bộ
5 Cáp hạ áp lộ tổng Cu/XLPE/PVC- 1x120mm2 46 m
6 Cáp đồng bọc nối đất trung tính máy biến áp Cu/XLPE/PVC- 1x120mm2 8 m
BI TRẠM BIẾN ÁP - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp đồng bọc Cu/PVC- 1x35mm2 18 m
2 Đầu cốt đồng M120 ĐC-M120 18 Cái
3 Đầu cốt đồng M35 ĐC-M35 4 Cái
4 Tiếp địa trạm biến áp trụ thép TĐ-TBA 1 bộ
5 Biển tên trạm BTT 1 cái
6 Biển an toàn BAT 1 cái
7 Móng trạm biến áp trụ thép M-TBA-35 1 móng
8 Đào, đắp rãnh tiếp địa TBA trụ thép TĐ-TBA 1 bộ
BJ ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp vặn xoắn ABC 4*120mm2 kéo mới ABC 4x120 1.353 m
2 Cáp vặn xoắn ABC 4*50mm2 kéo mới ABC 4x50 156 m
3 Cáp vặn xoắn ABC 4*70mm2 kéo mới ABC 4x70 772 m
4 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 11 trồng thủ công LT-8,5 -11 /190 5 cột
5 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 5.0 trồng thủ công LT-8,5 -5.0 /190 11 cột
6 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 LT-8,5 -4.3 /190 17 cột
7 Cột bê tông ly tâm 7,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 trồng thủ công LT-7,5 -4.3 /190 8 cột
8 Kẹp hãm cáp KH 50-120 172 m
9 Ghíp Nhôm 3 bulong GN3BL 32 cái
10 Ghíp bọc kép GN-2 12 cái
11 Tiếp địa 8 bộ
12 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 208 m
13 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 288 m
14 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-4x25 36 m
BK ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Xà néo lánh cột ly tâm đơn 1.2m XN-1.2 31 bộ
2 Xà néo lánh cột ly tâm đúp XNĐ 2 bộ
3 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 32 bộ
4 Gông néo cáp cột cột ly tâm đúp GTD-2 1 bộ
5 Băng dính cách điện BD 32 cuộn
6 Biển tên lộ đường dây BTL ĐD 174 cái
7 Dây đấu tiếp địa: 0,6/1kV bọc XLPE A2*70 mm2 ABC 2x70 9 m
8 Đầu cốt A-70 A-70 12 cái
9 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa) ĐT+KĐ 24 bộ
10 Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE F32/25 HDPE F32/25 24 m
11 Đai thép không gỉ + khóa đai (hòm công tơ) ĐT+KĐ(hct) 102 bộ
12 Móng cột ly tâm 8,5m đơn đào máy MLT-3(TM) 5 móng
13 Móng cột ly tâm 8,5m đúp đào máy MLTĐ-3(TM) 2 móng
14 Móng cột ly tâm đơn đào thủ công MLT-3(TC) 23 móng
15 Móng cột ly tâm đơn lực đầu cột cao đào thủ công MLT-3-S(TC) 1 móng
16 Móng cột đơn lực đầu cột cao trồng tại chỗ MLT-3-S(TT) 3 móng
17 Móng cột đơn lực trồng tại chỗ MLT-3(TT) 5 móng
18 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 8 vị trí
BL CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H2 H2-TD 2 Hòm
2 Hòm H4 H4-TD 46 Hòm
3 Hòm H3F H3F-TD 3 Hòm
4 Tháo hạ căng lại dây ABC4x120 ABC4x120-TD 0,181 km
BM CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông vuông H6,5-TH H6,5-TH 13 cột
2 Cột bê tông vuông H7,5-TH H7,5-TH 24 cột
3 Dây thu hồi ABC4x120 ABC4x120-TH 0,273 km
4 Dây thu hồi ABC4x70 ABC4x70-TH 0,234 cột
5 Dây thu hồi ABC4x50 ABC4x50-TH 0,468 cột
6 Dây thu hồi ABC4x25 ABC4x25-TH 0,338 km
7 Dây thu hồi ABC2x25 ABC2x25-TH 0,023 km
BN CÁP NGẦM HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp ngầm 0,6/1kV XLPE/PVC/DSTA M 4*120 mm2 CN-120 65 m
2 Đầu cáp co nhiệt hạ thế ĐCN-120 8 đầu
BO CÁP NGẦM HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Ống nhựa xoắn HDPE 130/100 HDPE 130/100 35 m
2 Ống nối đồng nhôm AM120 AM-120 16 cái
3 Ống co ngót 150 OCN-150 8 m
4 Giá đỡ 4 cáp lên cột ly tâm đơn GĐC4-LT 1 bộ
5 Biển tên lộ cáp ngầm BTLCN 8 cái
BP Mốc báo hiệu cáp ngầm
1 Hào 4 cáp đi dưới hè bê tông xi măng H4-HXM 3 m
2 Hoàn trả hào 4 cáp đi dưới hè bê tông xi măng H4-HXM 1,5 m2
BQ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
BR VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ - TRẠM BIẾN ÁP VÀ CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
BS VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - TRẠM BIẾN ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
BT VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
BU VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 5,025 tấn
BV VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU TRẠM BIẾN ÁP
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,1772 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,171 tấn
BW VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 1,4821 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 12,945 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 27,51 tấn
BX 5: XÂY DỰNG MỚI TBA BÌNH MINH 15
BY ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cột bê tông ly tâm cao 14m (lỗ), chịu lực 11.0 cột liền (dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công) PC.14-11,0. 1 cột
2 Cách điện đứng 22kV SĐ-22 19 quả
3 Chuỗi néo thủy tinh cách điện 22kV 3 bát kèm phụ kiện CN-22 3 chuỗi
4 Ghíp nhôm 3 bulong GN-3BL 12 cái
5 Dây nhôm lõi thép AC-70/11 122 m
BZ ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Xà néo cột đơn xuyên tâm 22kV (TL:79,61kg/bộ) XN-22(XT) 1 bộ
2 Xà rẽ 22kV (TL:48,27kg/bộ) XR-22 1 bộ
3 Tiếp địa đường dây RC-2 RC-2 1 bộ
4 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa RC-2) ĐTKG+KĐ 5 bộ
5 Đào đắp rãnh tiếp địa RC-2 RC-2 1 bộ
6 Móng cột đơn MT-4 (đào máy kết hợp thủ công) MT-4 1 móng
CA CÁP NGẦM TRUNG THẾ - A CẤP THIẾT BỊ, B THỰC HIỆN
1 Cầu dao phụ tải 22kV CDPT-24/630A 1 bộ
2 Chống sét van 22kV bao gồm cả hạt nổ CSV-22 1 bộ
CB CÁP NGẦM TRUNG THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp 24kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240 24kV-3x240 455 m
2 Hộp nối cáp 24kV HNC-22-240 1 hộp
3 Đầu cáp ngoài trời 24kV ĐCNT22-240 1 hộp
4 Ống HDPE 195/150 HDPE-195/150 439 m
5 Sứ đứng 22kV (Cả ty) SĐ-22 7 quả
6 Dây dẫn AC-70 15 m
7 Cáp bọc 24kV 24kV/Cu/XLPE/PVC-1x50mm2 4,5 m
8 Ghíp nhôm 3 bulong GN-3BL 6 cái
CC CÁP NGẦM TRUNG THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Mốc sứ báo hiệu cáp MBH 44 cái
2 Xà đỡ cầu dao phụ tải, đầu cáp và chống sét van (TL:69,44kg/bộ) XCD+ĐC+CSV 1 Bộ
3 Cô liê ôm cáp lên cột (TL:19,75kg/bộ) CD 1 Bộ
4 Ghế cách điện (TL:81,81kg/bộ) GCĐ 1 Bộ
5 Thang trèo (TL:34,6kg/bộ) TS 1 Bộ
6 Xà phụ 3 pha (TL:30,37kg/bộ) XP-3 1 Bộ
7 Dây đồng mềm M35 9 m
8 Thanh đồng dẹt 400x40x4 Cu-400x40x4 3 Thanh
9 Đầu cốt đồng ĐC-M35 10 Cái
10 Đầu cốt đồng ĐC-M50 6 Cái
11 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 6 Cái
12 Biển tên dao phản quang (10x15) BTD 1 Cái
13 Biển tên đầu cáp (7x15) BĐC 1 Cái
14 Hào cáp đơn 22kV đi dưới đường bê tông xi măng HCBT-22-1 435 m
15 Hoàn trả hào cáp trung thế HCBT-22-1 152,25 m2
CD TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP THIẾT BỊ, B THỰC HIỆN
1 Máy biến áp 400kVA-22/0,4kV 400-22/0,4-elbow 1 máy
2 Trụ đỡ TBA 1 cột cho máy biến áp 400kVA-22/0,4kV có khoang chứa tủ RMU, kèm tủ hạ thế 600V-630A/ tủ hạ thế chế tạo riêng và lắp đặt vào trong khoang hạ thế của trụ đỡ, kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế) TĐ-MBA-22 1 Trụ
3 Tủ RMU 2CD+1MC trọn bộ ( điện trở sấy, đồng hồ báo khí) RMU 24kV-630A-16kA/s (2CD+1MC) 1 tủ
4 Tụ bù hạ thế 20kVAr Tu-20kVAR 2 bình
5 Thiết bị đo xa RF-Mesh 1 bộ
CE TRẠM BIẾN ÁP - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC-24kV-1x50 24kV-1x50 22,5 m
2 Đầu cáp Elbow 24kV ĐC24Elbow-50 1 bộ
3 Đầu cáp T-Plug 24kV LĐ-ĐC24TPlug-240 1 bộ
4 Đầu cáp T-Plug 24kV LĐ-ĐC24TPlug-50 1 bộ
5 Cáp hạ áp lộ tổng Cu/XLPE/PVC- 1x120mm2 46 m
6 Cáp đồng bọc nối đất trung tính máy biến áp Cu/XLPE/PVC- 1x120mm2 8 m
CF TRẠM BIẾN ÁP - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp đồng bọc Cu/PVC- 1x35mm2 18 m
2 Đầu cốt đồng M120 ĐC-M120 18 Cái
3 Đầu cốt đồng M35 ĐC-M35 4 Cái
4 Tiếp địa trạm biến áp trụ thép TĐ-TBA 1 bộ
5 Biển tên trạm BTT 1 cái
6 Biển an toàn BAT 1 cái
7 Móng trạm biến áp trụ thép M-TBA-22 1 móng
8 Đào, đắp rãnh tiếp địa TBA trụ thép TĐ-TBA 1 bộ
CG ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp vặn xoắn ABC 4*120mm2 kéo mới ABC 4x120 1.019 m
2 Cáp vặn xoắn ABC 4*50mm2 kéo mới ABC 4x50 623 m
3 Cáp vặn xoắn ABC 4*70mm2 kéo mới ABC 4x70 662 m
4 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 11 trồng thủ công LT-8,5 -11 /190 1 cột
5 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 5.0 trồng thủ công LT-8,5 -5.0 /190 4 cột
6 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 LT-8,5 -4.3 /190 28 cột
7 Cột bê tông ly tâm 7,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 trồng thủ công LT-7,5 -4.3 /190 2 cột
8 Kẹp hãm cáp KH 50-120 186 cái
9 Ghíp Nhôm 3 bulong GN3BL 128 cái
10 Ghíp bọc kép GN-2 13 cái
11 Tiếp địa 10 bộ
12 Hộp phân dây HPD-12 trọn bộ HPD 1 hộp
13 Cáp vặn xoắn vào hộp phân dây ABC4x95(hpd) ABC4x95(hpd) 3 m
14 Ghíp nhôm 3 bulong đấu trung tính HPD GN-3BL 1 cái
15 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 290 cái
16 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 210 m
17 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-4x25 24 m
CH ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Xà néo lánh cột ly tâm đơn 1.2m XN-1.2 16 bộ
2 Xà néo lánh cột ly tâm đúp XNĐ 1 bộ
3 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 69 bộ
4 Gông néo cáp cột cột ly tâm đúp GTD-2 1 bộ
5 Băng dính cách điện BD 128 cuộn
6 Biển tên lộ đường dây BTL ĐD 182 cái
7 Dây đấu tiếp địa: 0,6/1kV bọc XLPE A2*70 mm2 ABC 2x70 10 m
8 Đầu cốt A-70 A-70 13 cái
9 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa) ĐT+KĐ 30 bộ
10 Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE F32/25 HDPE F32/25 30 m
11 Đầu cốt HPD AM-95 4 cái
12 Đai thép không gỉ + khoá đai (hòm công tơ) ĐT+KĐ(hct) 74 bộ
13 Móng cột ly tâm 8,5m đơn đào máy MLT-3(TM) 3 móng
14 Móng cột ly tâm 8,5m đúp đào máy MLTĐ-3(TM) 4 móng
15 Móng cột ly tâm đơn đào thủ công MLT-3(TC) 6 móng
16 Móng cột đơn lực đầu cột cao trồng tại chỗ MLT-3-S(TT) 1 móng
17 Móng cột đơn lực trồng tại chỗ MLT-3(TT) 17 móng
18 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 10 vị trí
CI CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H4 H4-TD 36 Hòm
2 Hòm H3F H3F-TD 1 Hòm
3 Tháo hạ căng lại dây ABC4x95 ABC4x95-TD 0,112 km
4 Tháo hạ căng lại dây ABC4x35 ABC4x35-TD 0,06 km
CJ CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông vuông H6,5-TH H6,5-TH 6 cột
2 Cột bê tông vuông H7,5-TH H7,5-TH 22 cột
3 Dây thu hồi ABC4x95 ABC4x95-TH 0,063 km
4 Dây thu hồi ABC4x50 ABC4x50-TH 0,367 km
5 Dây thu hồi ABC4x25 ABC4x25-TH 0,374 km
6 Dây thu hồi ABC2x25 ABC2x25-TH 0,44 km
CK CÁP NGẦM HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp ngầm 0,6/1kV XLPE/PVC/DSTA M 4*120 mm2 CN-120 59 m
2 Đầu cáp co nhiệt hạ thế ĐCN-120 8 đầu
CL CÁP NGẦM HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Ống nhựa xoắn HDPE 130/100 HDPE 130/100 20 m
2 Ống nối đồng nhôm AM120 AM-120 16 cái
3 Ống co ngót 150 OCN-150 8 m
4 Giá đỡ 4 cáp lên cột ly tâm đơn GĐC4-LT 1 bộ
5 Biển tên lộ cáp ngầm BTLCN 8 cái
6 Mốc báo hiệu cáp ngầm MBH 1 cái
7 Hào 4 cáp đi dưới hè bê tông xi măng H4-HXM 1 cái
8 Hoàn trả hào 4 cáp đi dưới hè bê tông xi măng H4-HXM 0,5 m2
CM VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
CN VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
CO VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ - TRẠM BIẾN ÁP VÀ CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
CP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - TRẠM BIẾN ÁP
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
CQ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 2 ca
CR VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,1671 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,122 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 1,375 tấn
CS VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Vận chuyển Sứ (cách điện) các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,056 tấn
2 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,236 tấn
3 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 6,843 tấn
CT VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU TRẠM BIẾN ÁP
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,1772 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,171 tấn
CU VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 1,2398 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 11,7137 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 24,45 tấn
CV 6: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ TBA BÌNH MINH 6
CW ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 (dựng bằng cần cẩu kết hợp thủ công) LT-8,5 -4.3 /190 9 cột
2 Kẹp hãm cáp KH 50-120 16 cái
3 Ghíp bọc kép GN-2 1 cái
4 Tiếp địa 1 bộ
5 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 22 cái
6 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 42 m
7 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-4x25 12 m
CX ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 8 bộ
2 Dây đấu tiếp địa: 0,6/1kV bọc XLPE A2*70 mm2 ABC 2x70 1 m
3 Đầu cốt A-70 A-70 1 cái
4 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa) ĐT+KĐ 3 bộ
5 Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE F32/25 HDPE F32/25 3 m
6 Đai thép không gỉ + khoá đai (hòm công tơ) ĐT+KĐ(hct) 18 bộ
7 Móng cột ly tâm 8,5m đơn đào máy MLT-3(TM) 7 móng
8 Móng cột ly tâm 8,5m đúp đào máy MLTĐ-3(TM) 1 móng
9 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 1 vị trí
CY CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H4 H4-TD 7 Hòm
2 Hòm H3F H3F-TD 2 Hòm
3 Tháo hạ căng lại dây ABC4x35 ABC4x35-TD 0,293 km
CZ CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông vuông H6,5-TH H6,5-TH 6 cột
2 Cột bê tông vuông H7,5-TH H7,5-TH 1 cột
3 Dây thu hồi ABC4x120 ABC4x120-TH 0,007 km
DA VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
DB VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,0719 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,068 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 6,39 tấn
DC 7: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ TBA TÂN DÂN 1
DD ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp vặn xoắn ABC 4*120mm2 kéo mới ABC 4x120 395 m
2 Cáp vặn xoắn ABC 4*50mm2 kéo mới ABC 4x50 163 m
3 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 11 trồng thủ công LT-8,5 -11 /190 1 cột
4 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 5.0 trồng thủ công LT-8,5 -5.0 /190 3 cột
5 Kẹp hãm cáp KH 50-120 55 cái
6 Ghíp Nhôm 3 bulong GN3BL 16 cái
7 Ghíp bọc kép GN-2 6 cái
8 Tiếp địa 3 bộ
9 Hộp phân dây HPD-12 trọn bộ HPD 1 hộp
10 Cáp vặn xoắn vào hộp phân dây ABC4x95(hpd) ABC4x95(hpd) 3 m
11 Ghíp nhôm 3 bulong đấu trung tính HPD GN-3BL 1 cái
12 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 54 cái
13 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 54 m
14 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-4x25 30 m
DE ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Ống nối nhôm A120 A-120 12 cái
2 Ống co ngót CN-150 3 m
3 Xà néo lánh cột ly tâm đơn 1.2m XN-1.2 7 bộ
4 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 21 m
5 Băng dính cách điện BD 16 cuộn
6 Dây đấu tiếp địa: 0,6/1kV bọc XLPE A2*70 mm2 ABC 2x70 4 m
7 Đầu cốt A-70 A-70 6 cái
8 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa) ĐT+KĐ 9 bộ
9 Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE F32/25 HDPE F32/25 9 m
10 Đầu cốt HPD AM-95 4 cái
11 Đai thép không gỉ + khoá đai (hòm công tơ) ĐT+KĐ(hct) 28 bộ
12 Móng cột ly tâm đơn đào thủ công MLT-3(TC) 3 móng
13 Móng cột đơn lực đầu cột cao trồng tại chỗ MLT-3-S(TT) 1 móng
14 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 3 vị trí
DF CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H4 H4-TD 9 Hòm
2 Hòm H6 H6-TD 1 Hòm
3 Hòm H3F H3F-TD 4 Hòm
4 Tháo hạ căng lại dây ABC4x120 ABC4x120-TD 0,396 km
DG CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông vuông H6,5-TH H6,5-TH 2 cột
2 Cột bê tông vuông H7,5-TH H7,5-TH 2 cột
3 Dây thu hồi ABC4x50 ABC4x50-TH 0,286 km
DH VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
DI VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 7,4247 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 2,9945 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 2,84 tấn
DJ 9: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ TBA TÂN DÂN 2
DK ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 (dựng thủ công) LT-8,5 -4.3 /190 4 cột
2 Kẹp hãm cáp KH 50-120 28 cái
3 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 12 cái
4 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 24 m
5 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-4x25 6 m
DL ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Xà néo lánh cột ly tâm đơn 1.2m XN-1.2 1 bộ
2 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 3 m
3 Đai thép không gỉ + khoá đai (hòm công tơ) ĐT+KĐ(hct) 10 bộ
4 Móng cột ly tâm đơn đào thủ công MLT-3(TC) 4 móng
5 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 1 vị trí
DM CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H2 H2-TD 1 Hòm
2 Hòm H4 H4-TD 2 Hòm
3 Hòm H6 H6-TD 1 Hòm
4 Hòm H3F H3F-TD 1 Hòm
5 Tháo hạ căng lại dây ABC4x120 ABC4x120-TD 0,536 km
DN CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông vuông H7,5 H7,5-TH 3 cột
2 Cột bê tông li tâm LT8,5-TH LT8,5-TH 1 cột
DO VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
DP VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,052 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 0,036 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 2,84 tấn
DQ 10: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ TBA PHƯƠNG TRUNG 3
DR ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp vặn xoắn ABC 4*120mm2 kéo mới ABC 4x120 506 m
2 Cáp vặn xoắn ABC 4*50mm2 kéo mới ABC 4x50 13 m
3 Cáp vặn xoắn ABC 4*70mm2 kéo mới ABC 4x70 142 m
4 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 5.0 trồng thủ công LT-8,5 -5.0 /190 4 cột
5 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 LT-8,5 -4.3 /190 3 cột
6 Cột bê tông ly tâm 7,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 trồng thủ công LT-7,5 -4.3 /190 8 cột
7 Kẹp hãm cáp KH 50-120 67 cái
8 Ghíp Nhôm 3 bulong GN3BL 8 cái
9 Ghíp bọc kép GN-2 5 cái
10 Tiếp địa 5 bộ
11 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 94 cái
12 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 138 m
13 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-4x25 6 m
DS ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Đầu cốt đồng nhôm AM120 AM-120 4 cái
2 Ống nối nhôm A120 A-120 4 cái
3 Ống co ngót CN-150 2 m
4 Xà néo lánh cột ly tâm đơn 1.2m XN-1.2 6 cái
5 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 27 cái
6 Băng dính cách điện BD 8 m
7 Biển tên lộ đường dây BTL ĐD 44 m
8 Dây đấu tiếp địa: 0,6/1kV bọc XLPE A2*70 mm2 ABC 2x70 5 m
9 Đầu cốt A-70 A-70 5 cái
10 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa) ĐT+KĐ 15 bộ
11 Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE F32/25 HDPE F32/25 15 m
12 Đai thép không gỉ + khoá đai (hòm công tơ) ĐT+KĐ(hct) 34 bộ
13 Móng cột ly tâm đơn đào thủ công MLT-3(TC) 13 móng
14 Móng cột đơn lực trồng tại chỗ MLT-3(TT) 2 móng
15 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 5 vị trí
DT CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H2 H2-TD 2 Hòm
2 Hòm H4 H4-TD 15 Hòm
3 Hòm H3F H3F-TD 1 Hòm
4 Tháo hạ căng lại dây ABC4x120 ABC4x120-TD 0,154 km
DU CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông vuông H6,5-TH H6,5-TH 12 cột
2 Cột bê tông li tâm H7,5-TH H7,5-TH 3 cột
3 Dây thu hồi ABC4x120 ABC4x120-TH 0,122 km
4 Dây thu hồi ABC4x70 ABC4x70-TH 0,232 km
5 Dây thu hồi ABC4x25 ABC4x25-TH 0,37 km
DV VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 1 ca
DW VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 0,4711 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 3,861 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 9,05 tấn
DX 11: CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ TBA CAO DƯƠNG 1
DY ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - A CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Cáp vặn xoắn ABC 4*120mm2 kéo mới ABC 4x120 800 m
2 Cáp vặn xoắn ABC 4*50mm2 kéo mới ABC 4x50 525 m
3 Cáp vặn xoắn ABC 4*70mm2 kéo mới ABC 4x70 169 m
4 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 5.0 trồng thủ công LT-8,5 -5.0 /190 3 cột
5 Cột bê tông ly tâm 8,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 LT-8,5 -4.3 /190 24 cột
6 Cột bê tông ly tâm 7,5m dự ứng lực loại có lực đầu cột 4.3 trồng thủ công LT-7,5 -4.3 /190 8 cột
7 Kẹp hãm cáp KH 50-120 157 cái
8 Ghíp Nhôm 3 bulong GN3BL 48 cái
9 Ghíp bọc kép GN-2 9 cái
10 Tiếp địa 9 bộ
11 Hộp phân dây HPD-12 trọn bộ HPD 2 hộp
12 Cáp vặn xoắn vào hộp phân dây ABC4x95(hpd) ABC4x95(hpd) 6 m
13 Ghíp nhôm 3 bulong đấu trung tính HPD GN-3BL 2 cái
14 Ghíp nhựa xuyên cách điện 2 bu lông đấu HPD + CT GN2 142 cái
15 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-2x25 90 m
16 Cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 Cu/XLPE/PVC-4x25 18 m
DZ ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ - B CẤP VẬT LIỆU, B THỰC HIỆN
1 Đầu cốt đồng nhôm AM120 AM-120 8 cái
2 Ống co ngót CN-150 2 m
3 Xà néo lánh cột ly tâm đơn 1.2m XN-1.2 23 bộ
4 Gông néo cáp cột ly tâm đơn GT-1 45 m
5 Băng dính cách điện BD 48 cuộn
6 Dây đấu tiếp địa: 0,6/1kV bọc XLPE A2*70 mm2 ABC 2x70 9 m
7 Đầu cốt A-70 A-70 9 cái
8 Đai thép không gỉ + khóa đai (tiếp địa) ĐT+KĐ 27 bộ
9 Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE F32/25 HDPE F32/25 27 m
10 Đầu cốt HPD AM-95 8 cái
11 Đai thép không gỉ + khoá đai (hòm công tơ) ĐT+KĐ(hct) 44 bộ
12 Móng cột ly tâm 8,5m đơn đào máy MLT-3(TM) 2 móng
13 Móng cột ly tâm đơn đào thủ công MLT-3(TC) 33 móng
14 Đào đắp rãnh tiếp địa lặp lại 9 vị trí
EA CÔNG TÁC THÁO HẠ LẮP ĐẶT LẠI
1 Hòm H4 H4-TD 19 Hòm
2 Hòm H3F H3F-TD 3 Hòm
3 Tháo hạ căng lại dây ABC4x120 ABC4x120-TD 0,5 km
4 Tháo hạ căng lại dây ABC4x95 ABC4x95-TD 0,106 km
EB CÔNG TÁC THU HỒI
1 Cột bê tông vuông H6,5-TH H6,5-TH 13 cột
2 Cột bê tông vuông H7,5-TH H7,5-TH 6 cột
3 Dây thu hồi ABC4x120 ABC4x120-TH 0,423 km
4 Dây thu hồi ABC4x25 ABC4x5-TH 0,211 km
5 Dây thu hồi ABC2x25 ABC2x25-TH 0,209 km
EC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU - ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Xe 5 tấn có gắn cần trục 3 ca
ED VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN - VẬT LIỆU ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Vận chuyển Bu lông, tiếp địa, cốt thép, dây néo Cự ly < 100m bằng thủ công 1,2221 tấn
2 Vận chuyển Dây dẫn điện, dây cáp các loại Cự ly < 100m bằng thủ công 7,3065 tấn
3 Vận chuyển Cột bê tông Cự ly < 100m bằng thủ công 23,25 tấn
EE CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí hạng mục chung 1 HM
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->