Gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng ( bao gồm cả hạng mục chung )

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112455-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 10:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Yên Phong
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng ( bao gồm cả hạng mục chung )
Số hiệu KHLCNT 20200112406
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Theo quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 29/08/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 10:09:00 đến ngày 2020-01-17 10:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,537,136,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 53,000,000 VNĐ ((Năm mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí hạng mục chung Theo quy định tại Thông tư số 06/TT-BXD 1 Khoản
B Nền mặt đường
1 Đào nền đường làm mới, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 1,401 100m3
2 Đào nền đường làm mới, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 15,441 100m3
3 Đào nền đường làm mới, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 14,9712 100m3
4 Vận chuyển đất đổ đi, đất C2 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 31,8132 100m3
5 Mua đất và vận chuyển đất về đắp nền đường Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 3.863,9446 m3
6 Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 34,1912 100m3
7 Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới đường làm mới Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 10,6405 100m3
8 Nilon lót tái sinh Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 10.640,46 m2
9 Ván khuôn thép mặt đường bê tông Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 10,6535 100m2
10 Bê tông mặt đường, M200, đá 1x2 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 1.596,069 m3
C Cống tròn thoát nước
1 Đào nền đường làm mới, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp II Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 0,4416 100m3
2 Vận chuyển đất ra bãi thải đất C2 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 0,2753 100m3
3 Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=6 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 4,48 m3
4 Ván khuôn móng cống Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 0,8256 100m2
5 Bê tông móng, M150 đá 1x2 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 12 m3
6 Mua đốt cống tròn D300 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 96 m
7 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 0,1663 100m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->