Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng+ chi phí hạng mục chung

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114333-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRUNG HƯNG
Tên gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng+ chi phí hạng mục chung
Số hiệu KHLCNT 20200111792
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thị xã Sơn Tây
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 16:04:00 đến ngày 2020-01-16 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,508,741,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN XÂY LẮP
B NHÀ VĂN HÓA TỔ DÂN PHỐ 2
C Sửa chữa bục sân khấu
1 Phá dỡ Nền gạch lá nem 19,074 m2
2 Xây gạch không nung 6x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 0,867 m3
3 Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm 23,987 m2
4 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp III 0,191 100m3
5 Vận chuyển đất tiếp cự ly 6 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp III 0,191 100m3
D Sơn tường trong và ngoài nhà
1 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột 696,121 m2
2 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 358,923 m2
3 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 336,545 m2
4 Lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo công vụ ngoài với chiều cao <=16m 3,365 100m2
E Sơn lại hệ thống cửa đi
1 Sơn gỗ 3 nước 33,88 m2
F Xử lý chống thấm mái
1 Quét chống thấm mái, sê nô, ô văng ... 85,67 m2
2 Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 85,67 m2
3 Tháo dỡ các kết cấu mái, tháo dỡ mái tôn 0,794 100m2
4 Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ 0,794 100m2
5 Tôn úp nóc 13,2 md
G Trát lại và vôi ve tường bao
1 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột 335,583 m2
2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ 200,022 m2
3 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 200,022 m2
4 Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu 335,583 m2
5 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp III 0,3 100m3
6 Vận chuyển đất tiếp cự ly 6 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp III 0,3 100m3
H Cải tạo cổng
1 Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch 1,908 m3
2 Xây gạch không nung 6x10,5x22, xây cột, trụ chiều cao <=4 m, vữa XM mác 75 1,908 m3
3 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 12,63 m2
4 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 12,63 m2
5 Sản xuất cửa song sắt 8,05 1m2
6 Sơn sắt thép các loại 3 nước 8,05 m2
7 Lắp dựng hoa sắt cửa 8,05 m2
8 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp III 0,019 100m3
9 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp III 0,019 100m3
I Lát sân
1 Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng 479 m2
J NHÀ VĂN HÓA TỔ DÂN PHỐ 3
K Sơn tường, cột, dầm trần trong ngoài - đắp chữ nhà văn hóa
1 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột 536,352 m2
2 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 302,794 m2
3 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 233,558 m2
4 Đắp chữ NVH 5 công
5 Lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo công vụ ngoài với chiều cao <=16m 2,336 100m2
L Thay thế hệ thống cửa
1 Tháo dỡ khuôn cửa đơn 13,86 m
2 Tháo dỡ cửa 19,855 m2
3 Sản xuất cửa đi 2 cánh, Hệ nhôm kính dày 6,38mm và pano. Phụ kiện đồng bộ 10,224 m2
4 Sản xuất cửa sổ hai cánh,hệ nhôm kính dày 6,38mm. Phụ kiện đồng bộ 6,6 m2
5 Vách kính cố định, hệ nhôm kính dày 6.38mm 3,031 m2
M Lát sân nhà văn hóa
1 Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng 683,85 m2
N Bổ sung tường rào hoa sắt giáp Ao
1 Sản xuất hàng rào song sắt 37,98 1m2
2 Lắp dựng hoa sắt cửa 37,98 m2
3 Sản xuất trụ hàng rào sắt hộp 20x20 hoa sắt 160x160 cao 1.5 10 trụ
4 Sơn sắt thép các loại 3 nước 51,18 m2
O Quét vôi ve tường bao
1 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột 237,171 m2
2 Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu 237,171 m2
3 Sơn sắt thép các loại 3 nước 56,1 m2
P NHÀ VĂN HÓA TỔ DÂN PHỐ 4
Q Sơn tường, cột, dầm trần trong ngoài nhà văn hóa
1 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột 465,743 m2
2 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 332,806 m2
3 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 132,937 m2
4 Lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo công vụ ngoài với chiều cao <=16m 1,329 100m2
R Xử lý chống thấm mái và thay thế mái tôn, thay ống thoát nước mái
1 Quét chống thấm mái, sê nô, ô văng … 125 m2
2 Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 125 m2
3 Tháo dỡ các kết cấu mái, tháo dỡ mái tôn 0,819 100m2
4 Lợp mái tôn múi chiều dài bất kỳ 0,819 100m2
5 Tôn úp nóc 10,065 md
6 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=89mm 0,22 100m
S Rãnh thoát nước L=9.9m
1 Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông có cốt thép 0,99 m3
2 Đào kênh mương rộng <=6 m, máy đào <=0,8 m3, đất cấp III 0,109 100m3
3 Đắp cát đệm móng rãnh 3,564 m3
4 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp III 0,119 100m3
5 Vận chuyển đất tiếp cự ly 6 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp III 0,119 100m3
6 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4, mác 200 1,034 m3
7 Xây gạch không nung 6x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 2,309 m3
8 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính <=10 mm 0,038 tấn
9 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đá 1x2, chiều dày <=45 cm, cao <=4 m, mác 200 0,218 m3
10 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn xà dầm, giằng 0,04 100m2
11 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn tường thẳng, chiều dày <=45 cm 0,253 100m2
12 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 10,494 m2
13 Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 2,0 cm, vữa XM 75 5,247 m2
14 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa con sơn 0,129 tấn
15 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 1,034 m3
16 ván khuôn tấm đan 0,039 100m2
17 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg 10 cái
T Sơn lại hàng rào hoa sắt, quét vôi tường bao, thay thế cổng bị hỏng
1 Sơn sắt thép các loại 3 nước 12,074 m2
2 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột 36,166 m2
3 Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu 36,166 m2
4 Sản xuất cửa song sắt 7,26 1m2
5 Sơn sắt thép các loại 3 nước 7,26 m2
6 Lắp dựng hoa sắt cửa 7,26 m2
U Lát sân nhà văn hóa
1 Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch Terrazzo 81,38 m2
V NHÀ VĂN HÓA TỔ DÂN PHỐ 6
W Cạo, sơn tường trong ngoài nhà văn hóa
1 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột 507,176 m2
2 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 216,921 m2
3 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 290,255 m2
4 Lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo công vụ ngoài với chiều cao <=16m 2,903 100m2
5 Tháo dỡ khuôn cửa đơn 16,46 m
6 Tháo dỡ cửa 29,965 m2
7 Sản xuất cửa đi 2 cánh, Hệ nhôm kính dày 6,38mm và pano. Phụ kiện đồng bộ 16,464 m2
8 Sản xuất cửa sổ hai cánh,hệ nhôm kính dày 6,38mm. Phụ kiện đồng bộ 9 m2
9 Vách kính cố định, hệ nhôm kính dày 6.38mm 4,501 m2
10 Sơn sắt thép các loại 3 nước 13,501 m2
11 Quét chống thấm mái, sê nô, ô văng ... 48,4 m2
12 Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 48,4 m2
13 Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm 133,74 m2
14 Đắp cát nền móng công trình 15,6 m3
15 Rải nilon tái sinh chống mất nước 312 m2
16 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 150 31,2 m3
17 Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng Gạch terrazzo 1.201 m2
18 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 150 1,423 m3
19 Xây gạch không nung 6x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 5,693 m3
X NHÀ VĂN HÓA TỔ DÂN PHỐ 8
Y Sơn tường Ngoài nhà văn hóa
1 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường, trụ, cột 264,897 m2
2 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 264,897 m2
3 Lắp đặt, tháo dỡ dàn giáo công vụ ngoài với chiều cao <=16m 2,649 100m2
Z Thay thế hệ thống cửa đi
1 Tháo dỡ khuôn cửa đơn 21,1 m
2 Tháo dỡ cửa 18,69 m2
3 Sản xuất cửa đi 2 cánh, Hệ nhôm kính dày 6,38mm và pano. Phụ kiện đồng bộ 18,69 m2
AA Lát nền sau nhà nhà văn hóa
1 Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm 27,7 m2
AB Lát sân nhà văn hóa
1 Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch Terrazzo 626 m2
AC HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->