Gói thầu: Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung)

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113098-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT
Tên gói thầu Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20200101694
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:42:00 đến ngày 2020-01-17 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 10,235,230,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 120,000,000 VNĐ ((Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHÁ DỠ - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (NHÀ PHÒNG HỌC SỐ 8 - SỐ 9, NHÀ PHÒNG VẬT LÝ - PHÒNG THƯ VIỆN, NHÀ CẤP 4 - PHÒNG HÓA HỌC - THIẾT BỊ MÔN SINH, KHU VỆ SINH, NHÀ BẢO VỆ, CỔNG, HÀNG RÀO, KHU BỒN HOA
1 Tháo dỡ cửa Theo yêu cầu của HSTK 74,768 m2
2 Tháo dỡ mái ngói Theo yêu cầu của HSTK 226,411 m2
3 Tháo dỡ kết cấu gỗ Theo yêu cầu của HSTK 5,684 m3
4 Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch Theo yêu cầu của HSTK 178,216 m3
5 Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép Theo yêu cầu của HSTK 28,158 m3
6 Tháo dỡ cổng sắt + biển hiệu trường Theo yêu cầu của HSTK 1 ck
7 Vận chuyển phế thải Theo yêu cầu của HSTK 206,4 m3
B CẢI TẠO KHU NHÀ HỌC 2 TẦNG KẾT HỢP KHU HIỆU BỘ
1 Cạo bỏ lớp vôi tường cột, trụ Theo yêu cầu của HSTK 208,266 m2
2 Cạo bỏ lớp vôi xà, dầm, trần Theo yêu cầu của HSTK 12,487 m2
3 Phá dỡ nền gạch, gạch lá nem Theo yêu cầu của HSTK 202,72 m2
4 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22 Theo yêu cầu của HSTK 3,895 m3
5 Phá dỡ nền bê tông, bê tông gạch vỡ Theo yêu cầu của HSTK 10,96 m3
6 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Theo yêu cầu của HSTK 285,876 m2
7 Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần Theo yêu cầu của HSTK 260,13 m2
8 Đục mở tường làm cửa, loại tường xây gạch chiều dày tường<=22cm Theo yêu cầu của HSTK 1,92 m2
9 Tháo dỡ cửa Theo yêu cầu của HSTK 61,14 m2
10 Tháo dỡ hệ thống dây điện đèn khu hiệu bộ Theo yêu cầu của HSTK 1 bộ
11 Xây gạch 2 lỗ bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 7,666 m3
12 Xây gạch 2 lỗ bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 4,044 m3
13 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 434,838 m2
14 Trát xà dầm , trần, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 260,13 m2
15 Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 202,72 m2
16 Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu Theo yêu cầu của HSTK 2.324,303 m2
17 Cung cấp lắp đặt cửa đi 2 cánh cửa nhựa lõi thép ,kính an toàn 6.38mm Theo yêu cầu của HSTK 23,76 m2
18 Cung cấp lắp đặt phụ kiện cửa đi 2 cánh ,phụ kiện khóa đa điểm ,đồng bộ Theo yêu cầu của HSTK 9 bộ
19 Cung cấp lắp đặt cửa sổ trượt 2 cánh , cửa nhựa lõi thép , kính an toàn 6.38mm Theo yêu cầu của HSTK 25,2 m2
20 Cung cấp lắp đặt phụ kiện cửa sở trượt 2 cánh ,phụ kiện con lăn đơn chốt đa điểm ,đồng bộ Theo yêu cầu của HSTK 15 m2
21 Cung cấp lắp đặt vách kính fix cửa sổ cửa đi Theo yêu cầu của HSTK 13,14 m2
22 Cung cấp lắp đặt hoa sắt bảo vệ cửa sổ Theo yêu cầu của HSTK 25,2 m2
23 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=75mm Theo yêu cầu của HSTK 0,54 100m
24 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=75mm Theo yêu cầu của HSTK 6 cái
25 Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=75mm Theo yêu cầu của HSTK 18 cái
26 Cung cấp lắp đặt cầu chắn rác Theo yêu cầu của HSTK 6 cái
27 Phụ kiện lắp đặt Theo yêu cầu của HSTK 6 bộ
C CẦU NỐI HÀNH LANG
1 Đào móng băng, đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 4,901 m3
2 Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 1,406 100m
3 Lắp dựng ván khuôn lót móng Theo yêu cầu của HSTK 0,007 100m2
4 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật Theo yêu cầu của HSTK 0,021 100m2
5 Bê tông móng, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 0,788 m3
6 Bê tông cột, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 0,949 m3
7 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo yêu cầu của HSTK 14,614 m3
8 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo yêu cầu của HSTK 0,005 100m3
9 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu của HSTK 0,172 100m2
10 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu của HSTK 0,038 100m2
11 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái Theo yêu cầu của HSTK 0,011 100m2
12 Bê tông cột, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 0,949 m3
13 Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 0,225 m3
14 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 0,268 m3
15 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,001 tấn
16 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,106 tấn
17 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,021 tấn
18 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,084 tấn
19 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,008 tấn
20 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,033 tấn
21 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,02 tấn
22 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 0,262 m3
23 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 0,586 m3
24 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 2,225 m2
25 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 16,192 m2
26 Trát xà dầm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 4,392 m2
27 Trát trần, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 2,25 m2
28 Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 2,204 m2
29 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu của HSTK 2,444 m2
30 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu của HSTK 21,467 m2
31 Sản xuất cấu kiện thép khe lún, khối lượng một cấu kiện <=10 kg Theo yêu cầu của HSTK 0,01 tấn
32 Lắp đặt cấu kiện thép khe lún hành lang khối lượng một cấu kiện <=10 kg Theo yêu cầu của HSTK 0,01 tấn
33 Quét nhựa bitum nóng vào tường (khe lún ) Theo yêu cầu của HSTK 1,638 m2
D CẤP THOÁT NƯỚC NGOÀI NHÀ
1 Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 113,402 m3
2 Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 Theo yêu cầu của HSTK 18,936 m3
3 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu của HSTK 6,379 m3
4 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 44,022 m3
5 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 156,8 m2
6 Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, dày 1,0 cm, vữa XM 75 Theo yêu cầu của HSTK 80,4 m2
7 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn nắp đan, tấm chớp Theo yêu cầu của HSTK 1,276 100m2
8 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa con sơn Theo yêu cầu của HSTK 0,425 tấn
9 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 50 kg Theo yêu cầu của HSTK 253 cái
E BỂ PHỐT
1 Đào móng công trình, đất cấp IV Theo yêu cầu của HSTK 17,498 m3
2 Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 Theo yêu cầu của HSTK 0,961 m3
3 Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu của HSTK 2,455 m3
4 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu của HSTK 1,259 m3
5 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Theo yêu cầu của HSTK 0,047 100m2
6 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn nắp đan,tấm chớp Theo yêu cầu của HSTK 0,036 100m2
7 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,209 tấn
8 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,085 tấn
9 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa con sơn Theo yêu cầu của HSTK 0,055 tấn
10 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 2,587 m3
11 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 33 m2
12 Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu của HSTK 6 m2
13 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo yêu cầu của HSTK 16 m2
14 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 50 kg Theo yêu cầu của HSTK 6 cái
F BỂ NƯỚC NGẦM
1 Đào móng công trình, đất cấp IV Theo yêu cầu của HSTK 26,738 m3
2 Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 Theo yêu cầu của HSTK 2,053 m3
3 Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu của HSTK 6,979 m3
4 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy Theo yêu cầu của HSTK 0,071 100m2
5 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái Theo yêu cầu của HSTK 0,174 100m2
6 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,821 tấn
7 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,198 tấn
8 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 3,907 m3
9 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 55,976 m2
10 Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu của HSTK 15 m2
11 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo yêu cầu của HSTK 31 m2
12 Khoan giếng nước ngầm sâu 120m ( bao gồm khoan + cung cấp phụ kiện lắp đặt ..) Theo yêu cầu của HSTK 1 bộ
13 Cung cấp lắp đặt máy bơm nước 2HP Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
14 Cung cấp lắp đặt máy bơm nước 1.5HP Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
G SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ
1 Phá dỡ nền bê tông, nền bê tông không cốt thép Theo yêu cầu của HSTK 16,544 1m3
2 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo yêu cầu của HSTK 0,116 100m3
3 Rải nilon chống mất nước xi măng Theo yêu cầu của HSTK 1.555,11 m2
4 Bê tông nền, đá 1x2, mác 150 Theo yêu cầu của HSTK 112,92 m3
5 Bê tông gạch vỡ mác 75 ( vữa XM mác 50 ) Theo yêu cầu của HSTK 72,7 m3
H BỒN HOA
1 Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 Theo yêu cầu của HSTK 7,035 m3
2 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, cao <=4 m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 5,939 m3
3 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 58,163 m2
4 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ . Theo yêu cầu của HSTK 58,163 m2
I CỔNG + HÀNG RÀO
1 Đào móng công trình, đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 74,8 m3
2 Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 12,25 100m
3 Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 Theo yêu cầu của HSTK 4,991 m3
4 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 3,571 m3
5 Bê tông móng, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 13,923 m3
6 Bê tông cột, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 5,02 m3
7 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 6,424 m3
8 Bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 1,423 m3
9 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật Theo yêu cầu của HSTK 0,385 100m2
10 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái Theo yêu cầu của HSTK 0,219 100m2
11 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu của HSTK 0,776 100m2
12 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác Theo yêu cầu của HSTK 0,076 100m2
13 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,486 tấn
14 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,2 tấn
15 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,166 tấn
16 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,135 tấn
17 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,026 tấn
18 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,322 tấn
19 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,151 tấn
20 Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất cửa thép, cổng thép Theo yêu cầu của HSTK 1,761 tấn
21 Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt cửa thép, cổng thép Theo yêu cầu của HSTK 1,761 tấn
22 Sơn sắt thép các loại 3 nước Theo yêu cầu của HSTK 59,506 m2
23 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo yêu cầu của HSTK 0,523 100m3
24 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 1,983 m3
25 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây cột, trụ, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 9,806 m3
26 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 115,874 m2
27 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 69,122 m2
28 Trát trần, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 34,96 m2
29 Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 27,978 m2
30 Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch 6x24 Theo yêu cầu của HSTK 4,2 m2
31 Lắp đặt biển hiệu Theo yêu cầu của HSTK 3,52 m2
32 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu của HSTK 132,06 m2
33 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo yêu cầu của HSTK 30,978 m2
34 Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 30,978 m2
35 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=90mm Theo yêu cầu của HSTK 0,216 100m
36 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=90mm Theo yêu cầu của HSTK 8 cái
37 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=110/90mm Theo yêu cầu của HSTK 8 cái
38 CCLĐ cầu chắn rác inox D110 Theo yêu cầu của HSTK 8 cái
39 Cung cấp lắp đặt mô tơ cổng Theo yêu cầu của HSTK 1 bộ
40 MCB 1 pha 10A-6ka Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
41 MCB 1 pha 20A-6ka Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
42 MCB 2 pha 40A-6ka Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
43 Đèn ốp trần 22W Theo yêu cầu của HSTK 3 bộ
44 Công tắc đơn 1 chiều Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
45 Nút nhấn điều khiển moto cổng Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
46 Dây cấp điện CV 1X1.5MM2 Theo yêu cầu của HSTK 40 m
47 Dây cấp điện CV 1X2.5MM2 cấp cho moto cổng Theo yêu cầu của HSTK 40 m
48 Ống luồn dây PVC D20 Theo yêu cầu của HSTK 40 m
J NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN SAN NỀN
1 Mua đất đồi về đắp Theo yêu cầu của HSTK 346,87 m3
2 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo yêu cầu của HSTK 4,806 100m3
K NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN CỌC BTCT
1 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 300 Theo yêu cầu của HSTK 174,75 m3
2 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại,ván khuôn cọc,cột Theo yêu cầu của HSTK 13,98 100m2
3 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10 mm Theo yêu cầu của HSTK 5,809 tấn
4 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 17,217 tấn
5 Sản xuất cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=10 kg Theo yêu cầu của HSTK 5,605 tấn
6 Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <=10 kg Theo yêu cầu của HSTK 5,605 tấn
7 Bốc xếp cấu kiện bê tông, bốc xếp lên Theo yêu cầu của HSTK 436,875 tấn
8 Bốc xếp cấu kiện bê tông, bốc xếp xuống Theo yêu cầu của HSTK 436,875 tấn
9 Vận chuyển cọc, cột bê tông Theo yêu cầu của HSTK 43,688 10tấn/km
10 Ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 27,96 100m
11 Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 25x25 (cm) Theo yêu cầu của HSTK 348 1 mối nối
12 Ép trước cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 25x25 (cm), đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 1,133 100m
13 Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép Theo yêu cầu của HSTK 3,983 m3
L NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN MÓNG
1 Đào móng công trình, đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 410,644 m3
2 Vận chuyển đất đổ đi, đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 4,107 100m3
3 Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 100 Theo yêu cầu của HSTK 30,887 m3
4 Bê tông móng, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 100,258 m3
5 Bê tông cổ cột, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 9,369 m3
6 Bê tông nền, đá 1x2, mác 150 Theo yêu cầu của HSTK 44,567 m3
7 Lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng Theo yêu cầu của HSTK 1,108 100m2
8 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật Theo yêu cầu của HSTK 1,206 100m2
9 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu của HSTK 4,574 100m2
10 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu của HSTK 1,103 100m2
11 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 2,37 tấn
12 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 5,871 tấn
13 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính >18 mm Theo yêu cầu của HSTK 4,245 tấn
14 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo yêu cầu của HSTK 2,701 100m3
15 Vận chuyển đất về đắp, đất cấp II Theo yêu cầu của HSTK 0,031 100m3
16 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo yêu cầu của HSTK 1,783 100m3
M NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN THÂN
1 Bê tông cột, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 35,482 m3
2 Bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 195,852 m3
3 Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 59,472 m3
4 Bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu của HSTK 17,279 m3
5 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu của HSTK 4,999 100m2
6 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu của HSTK 7,434 100m2
7 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái Theo yêu cầu của HSTK 14,935 100m2
8 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan Theo yêu cầu của HSTK 2,852 100m2
9 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 1,805 tấn
10 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 4,594 tấn
11 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính >18 mm Theo yêu cầu của HSTK 4,248 tấn
12 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 2,189 tấn
13 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 7,337 tấn
14 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,737 tấn
15 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 16,116 tấn
16 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 1,424 tấn
17 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,5 tấn
18 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 0,223 m3
19 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính <=10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,757 tấn
20 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu thang, đường kính >10 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,26 tấn
21 Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái nhà, đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu của HSTK 7,252 m3
22 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, cầu thang thường Theo yêu cầu của HSTK 0,621 100m2
N NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN HOÀN THIỆN
1 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=11 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 7,656 m3
2 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <=33 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 198,734 m3
3 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây cột, trụ, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 32,492 m3
4 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 2,009 m3
5 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 1.655,512 m2
6 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 755,838 m2
7 Trát trần, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 1.352,241 m2
8 Trát xà dầm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 461,248 m2
9 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 419,957 m2
10 Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 574,66 m
11 Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 85,461 m2
12 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 300x600 mm, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 218,952 m2
13 Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 1.189,289 m2
14 Công tác ốp đá bóc 100x200mm vào chân tường Theo yêu cầu của HSTK 10,44 m2
15 Xử lý chống thấm vệ sinh, mái bằng Màng lỏng gốc Polyurethane Theo yêu cầu của HSTK 127,053 m2
16 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ... Theo yêu cầu của HSTK 898,849 m2
17 Láng nền sàn có đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 100 Theo yêu cầu của HSTK 905,297 m2
18 Vd.Bê tông gạch vỡ mác 75 ( vữa XM mác 50 ) Theo yêu cầu của HSTK 58,264 m3
19 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu của HSTK 3.469,001 m2
20 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu của HSTK 1.175,795 m2
21 Cung cấp lắp đặt cửa lên thăm mái Theo yêu cầu của HSTK 1,061 m2
22 Cung cấp + lắp đặt cửa sổ hai cánh trượt , cửa nhựa lõi thép dùng kính dán an toàn 6.38mm Theo yêu cầu của HSTK 58,32 m2
23 CC phụ kiện kim khí con lăn đơn chốt đa điểm , đồng bộ Theo yêu cầu của HSTK 27 bộ
24 Cung cấp + lắp đặt cửa sổ ba cánh trượt , cửa nhựa lõi thép dùng kính dán an toàn 6.38mm Theo yêu cầu của HSTK 87,48 m2
25 CC phụ kiện kim khí con lăn đơn chốt đa điểm , đồng bộ Theo yêu cầu của HSTK 27 bộ
26 Cung cấp + lắp đặt cửa sổ hắt 1 cánh , cửa nhựa lõi thép , kính dán an toàn 6.38mm Theo yêu cầu của HSTK 2,94 m2
27 CC phụ kiện kim khí cửa sổ mở hắt Theo yêu cầu của HSTK 6 bộ
28 Cung cấp + lắp đặt cửa đi 2 cánh mở quay , cửa nhựa lõi thép kính dán an toàn 6.38mm Theo yêu cầu của HSTK 87,48 m2
29 CC phụ kiện kim khí khóa đa điểm , đồng bộ Theo yêu cầu của HSTK 27 bộ
30 Cung cấp + lắp đặt cửa đi 1 cánh mở quay Theo yêu cầu của HSTK 11,88 m2
31 CC phụ kiện kim khí khóa đa điểm , đồng bộ Theo yêu cầu của HSTK 6 bộ
32 Cung cấp + lắp đặt vách kính cố định Theo yêu cầu của HSTK 15,75 m2
33 Cung cấp lắp đặt vách ngăn nhà vệ sinh compact chịu nước HPL dày 12mm , phụ kiện đồng bộ inox 304 Theo yêu cầu của HSTK 40,761 m2
34 Cung cấp lắp đặt khung thép hình mặt đá granit đen bóng dày 16mm khoét lỗ đỡ lavabo Theo yêu cầu của HSTK 6 bộ
35 Lát đá granit tự nhiên, bậc cầu thang, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 58,01 m2
36 Cung cấp lắp đặt cầu thang inox 304 Theo yêu cầu của HSTK 22 md
37 Cung cấp lắp đặt lan can ban công inox 304 Theo yêu cầu của HSTK 117,552 m2
38 Cung cấp lắp đặt khung bảo vệ cửa sổ inox 304 Theo yêu cầu của HSTK 145,8 m2
O NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN LẮP ĐẶT GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG 290X290MM
1 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 290x290 mm, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 57,524 m2
2 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép cốt thép tường, đường kính <=18 mm Theo yêu cầu của HSTK 0,095 tấn
3 Bả bằng matít vào tường Theo yêu cầu của HSTK 57,524 m2
4 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Joton, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo yêu cầu của HSTK 57,524 m2
P NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN BỒN NƯỚC MÁI
1 Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo yêu cầu của HSTK 0,097 tấn
2 Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo yêu cầu của HSTK 0,097 tấn
Q NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN THOÁT NƯỚC MÁI
1 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=90mm Theo yêu cầu của HSTK 1,939 100m
2 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=90mm Theo yêu cầu của HSTK 24 cái
3 Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=110/90 Theo yêu cầu của HSTK 24 cái
4 CCLĐ cầu chắn rác inox D110 Theo yêu cầu của HSTK 24 cái
5 Lắp đặt ống nhựa d27 thoát tràn seno mái Theo yêu cầu của HSTK 0,092 100m
6 Lắp đặt ống nhựa d60 Theo yêu cầu của HSTK 0,379 100m
R NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN RAM DỐC
1 Bê tông nền, đá 1x2, mác 150 Theo yêu cầu của HSTK 3,409 m3
2 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 0,872 m3
3 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo yêu cầu của HSTK 0,056 100m3
4 Lát nền ram dốc bằng đá xanh ghi sáng , băm mặt , tiết diện đá <=0,16 m2 Theo yêu cầu của HSTK 29,574 m2
5 Trát tường ngoài, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 14,399 m2
6 Láng granitô thành ram dốc Theo yêu cầu của HSTK 14,399 m2
S NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN SÂN KHẤU
1 Xây gạch đặc bê tông 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 4,115 m3
2 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo yêu cầu của HSTK 0,183 100m3
3 Bê tông nền, đá 1x2, mác 150 Theo yêu cầu của HSTK 6,109 m3
4 Lát nền ram dốc bằng đá xanh ghi sáng , băm mặt , tiết diện đá <=0,16 m2 Theo yêu cầu của HSTK 61,087 m2
5 Lát đá granit tự nhiên, bậc tam cấp, vữa XM cát mịn mác 75 Theo yêu cầu của HSTK 33,327 m2
6 Lắp dựng dàn giáo ngoài Theo yêu cầu của HSTK 13,76 100m2
T CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ - CẢI TẠO KHU NHÀ HỌC 2 TẦNG KẾT HỢP KHU HIỆU BỘ - PHẦN ĐIỆN
1 Đèn ốp trần 22W Theo yêu cầu của HSTK 12 bộ
2 Quạt trần+ chiết áp Theo yêu cầu của HSTK 18 cái
3 Đèn huỳnh quang gắn nổi có chụp 2x36W Theo yêu cầu của HSTK 29 bộ
4 Công tắc đơn 1 chiều Theo yêu cầu của HSTK 8 cái
5 Công tắc đôi 1 chiều Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
6 Công tắc ba 1 chiều Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
7 Công tắc bốn 1 chiều Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
8 Ổ cắm đôi ba chấu âm tường Theo yêu cầu của HSTK 26 cái
9 MCB 2 pha 20A cấp cho điều hòa Theo yêu cầu của HSTK 12 cái
10 Dây cấp điện CV 1X2.5MM2 Theo yêu cầu của HSTK 650 m
11 Dây cấp điện CV 1X1.5MM2 Theo yêu cầu của HSTK 350 m
12 Ống luồn dây PVC D20 Theo yêu cầu của HSTK 250 m
13 Hộp nối phân dây 200x200MM cho mỗi phòng Theo yêu cầu của HSTK 8 hộp
U CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ - CẢI TẠO KHU NHÀ HỌC 2 TẦNG KẾT HỢP KHU HIỆU BỘ - PHẦN ĐIỆN NHẸ
1 Ống luồn dây PVC D20 Theo yêu cầu của HSTK 750 m
2 Máng nhựa 60x40MM Theo yêu cầu của HSTK 88 m
3 Đế âm tường Theo yêu cầu của HSTK 44 hộp
4 Hộp nối dây tại vị trí lắp đặt camera Theo yêu cầu của HSTK 20 hộp
5 Bình chữa cháy xách tay ABC 4KG Theo yêu cầu của HSTK 6 Cái
6 Tiêu lệnh chữa cháy Theo yêu cầu của HSTK 3 Cái
V NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN ĐIỆN
1 Đèn ốp trần 22W Theo yêu cầu của HSTK 59 bộ
2 Đèn cao áp ngoài trời chiếu sáng sân 400W Theo yêu cầu của HSTK 4 bộ
3 Quạt trần + chiết áp Theo yêu cầu của HSTK 51 cái
4 Đèn huỳnh quang gắn nổi có chụp 2x36W Theo yêu cầu của HSTK 126 bộ
5 Công tắc đơn 1 chiều Theo yêu cầu của HSTK 3 cái
6 Công tắc đôi 1 chiều Theo yêu cầu của HSTK 6 cái
7 Công tắc ba 1 chiều Theo yêu cầu của HSTK 15 cái
8 Công tắc đơn xoay chiều Theo yêu cầu của HSTK 3 cái
9 Công tắc đôi xoay chiều Theo yêu cầu của HSTK 2 cái
10 Đèn chiếu sáng khẩn cấp Theo yêu cầu của HSTK 15 bộ
11 Đèn thoát hiểm Theo yêu cầu của HSTK 3 bộ
12 Quạt hút gắn tường Theo yêu cầu của HSTK 6 cái
13 Ổ cắm đôi ba chấu âm tường Theo yêu cầu của HSTK 30 cái
14 Ổ cắm đôi ba chấu âm sàn Theo yêu cầu của HSTK 16 cái
15 Tủ điện âm tường 18 modul (TĐT) Theo yêu cầu của HSTK 1 hộp
16 Tủ điện âm tường 9 modul (TĐ2, TĐ3) Theo yêu cầu của HSTK 2 hộp
17 Tủ điện âm tường 6 modul (phòng học) Theo yêu cầu của HSTK 12 hộp
18 MCB 3 pha 63A-10ka Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
19 MCB 2 pha 63A-10ka Theo yêu cầu của HSTK 2 cái
20 MCB 2 pha 32A-6ka Theo yêu cầu của HSTK 12 cái
21 MCB 1 pha 32A-6ka Theo yêu cầu của HSTK 12 cái
22 MCB 1 pha 20A-6ka Theo yêu cầu của HSTK 41 cái
23 MCB 1 pha 10A-6ka Theo yêu cầu của HSTK 15 cái
24 Bộ cắt sét lọc lan truyền 3 pha 40ka Theo yêu cầu của HSTK 1 bộ
25 Dây cấp điện CXV 4X16MM2 Theo yêu cầu của HSTK 200 m
26 Dây cấp điện CV1X16MM2 Theo yêu cầu của HSTK 60 m
27 Dây cấp điện CV 1X4MM2 Theo yêu cầu của HSTK 250 m
28 Dây cấp điện CV 1X16MM2 dây E Theo yêu cầu của HSTK 20 m
29 Dây cấp điện CV 1X6MM2 Theo yêu cầu của HSTK 72 m
30 Dây cấp điện CV 1X2.5MM2 Theo yêu cầu của HSTK 1.350 m
31 Dây cấp điện CV 1X1.5MM2 Theo yêu cầu của HSTK 1.820 m
32 Máng nhựa 100x40MM Theo yêu cầu của HSTK 142 m
33 Ống luồn dây PVC D20 Theo yêu cầu của HSTK 1.150 m
34 Hộp nối phân dây 200x200MM cho mỗi phòng Theo yêu cầu của HSTK 25 hộp
35 Đế âm tường Theo yêu cầu của HSTK 58 cái
36 Cọc tiếp địa D16 dài 2,4m Theo yêu cầu của HSTK 10 cọc
37 Kim chống sét D16 dài 1,2m Theo yêu cầu của HSTK 21 cái
38 Hộp kiểm tra tiếp địa Theo yêu cầu của HSTK 3 hộp
39 Dây thép D12 Theo yêu cầu của HSTK 210 m
40 Cáp đồng trần 25mm2 Theo yêu cầu của HSTK 25 m
41 Phụ kiện (ốc siết, đầu cos..) Theo yêu cầu của HSTK 1
W NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN NƯỚC
1 Bồn cầu Theo yêu cầu của HSTK 6 bộ
2 Vòi xịt Theo yêu cầu của HSTK 6 cái
3 Vòi rửa Theo yêu cầu của HSTK 6 bộ
4 Tiểu nam Theo yêu cầu của HSTK 9 bộ
5 Tiểu nữ Theo yêu cầu của HSTK 9 bộ
6 lavabo treo tường Theo yêu cầu của HSTK 12 bộ
7 Vòi rửa lavabo Theo yêu cầu của HSTK 12 bộ
8 Gương soi Theo yêu cầu của HSTK 12 cái
9 Thoát sàn D60 Theo yêu cầu của HSTK 12 cái
10 Bồn nước inox 4m3 Theo yêu cầu của HSTK 1 bồn
11 Van phao D34 Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
12 Ống uPVC D110 Theo yêu cầu của HSTK 0,32 100m
13 Ống uPVC D90 Theo yêu cầu của HSTK 0,5 100m
14 Ống uPVC D60 Theo yêu cầu của HSTK 1 100m
15 Ống uPVC D42 Theo yêu cầu của HSTK 0,45 100m
16 Ống uPVC D34 Theo yêu cầu của HSTK 0,45 100m
17 Ống uPVC D27 Theo yêu cầu của HSTK 0,55 100m
18 Ống uPVC D21 Theo yêu cầu của HSTK 0,65 100m
19 Van PVC D60 Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
20 Van PVC D42 Theo yêu cầu của HSTK 2 cái
21 Van PVC D34 Theo yêu cầu của HSTK 2 cái
22 Van PVC D21 Theo yêu cầu của HSTK 1 cái
23 Chếch PVC D110 Theo yêu cầu của HSTK 22 cái
24 Chếch PVC D90 Theo yêu cầu của HSTK 8 cái
25 Chếch PVC D60 Theo yêu cầu của HSTK 12 cái
26 Chếch PVC D34 Theo yêu cầu của HSTK 26 cái
27 Cút PVC D60 Theo yêu cầu của HSTK 20 cái
28 Cút PVC D42 Theo yêu cầu của HSTK 8 cái
29 Cút PVC D34 Theo yêu cầu của HSTK 4 cái
30 Cút PVC D21 Theo yêu cầu của HSTK 40 cái
31 Tê PVC D110 Theo yêu cầu của HSTK 2 cái
32 Tê PVC D90 Theo yêu cầu của HSTK 2 cái
33 Tê PVC D60 Theo yêu cầu của HSTK 2 cái
34 Tê PVC D34 Theo yêu cầu của HSTK 7 cái
35 Tê giảm PVC D42/D21 Theo yêu cầu của HSTK 12 cái
36 Tê giảm PVC D34/D21 Theo yêu cầu của HSTK 12 cái
37 Tê giảm PVC D27/D21 Theo yêu cầu của HSTK 12 cái
38 Cút ren ngoài D21 Theo yêu cầu của HSTK 31 cái
39 Cút ren trong D21 Theo yêu cầu của HSTK 14 cái
40 Y PVC D110 Theo yêu cầu của HSTK 5 cái
41 Y PVC D90 Theo yêu cầu của HSTK 6 cái
42 Y giảm PVC D90/D60 Theo yêu cầu của HSTK 3 cái
43 Y giảm PVC D60/D34 Theo yêu cầu của HSTK 13 cái
44 Vật tư phụ (ty treo, cùm gông…) Theo yêu cầu của HSTK 1
X NHÀ HỌC 3 TẦNG 12 PHÒNG - PHẦN ĐIỆN NHẸ
1 Ống luồn dây PVC D20 Theo yêu cầu của HSTK 750 m
2 Máng nhựa 60x40MM Theo yêu cầu của HSTK 88 m
3 Đế âm âm sàn Theo yêu cầu của HSTK 44 hộp
4 Hộp nối dây tại vị trí lắp đặt camera Theo yêu cầu của HSTK 20 hộp
5 Bình chữa cháy xách tay ABC 4KG Theo yêu cầu của HSTK 6 Cái
6 Tiêu lệnh chữa cháy Theo yêu cầu của HSTK 3 Cái
Y HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo yêu cầu của HSTK 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo yêu cầu của HSTK 1 Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->