Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Điện Bàn

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115510-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Văn phòng Đăng ký Đất đai Quảng Nam
Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Điện Bàn
Số hiệu KHLCNT 20191270322
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 11:17:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 428,813,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,000,000 VNĐ ((Sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi công tại hiện trường Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,01 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,025 Khoản
B XÂY LẮP
1 Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều cao ≤16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 197,2496
2 Tháo dỡ xà gồ gỗ bằng thủ công, chiều cao ≤16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,6502
3 Tháo dỡ cửa, bằng thủ công Mô tả kỹ thuật theo chương V 97,64
4 Cạo bỏ lớp sơn dầu trên cửa các loại Mô tả kỹ thuật theo chương V 96,44
5 Thay kính trắng 5mm bị vở cửa phòng học Mô tả kỹ thuật theo chương V 8,526
6 Sơn cửa đi cửa sổ sắt các loại Mô tả kỹ thuật theo chương V 96,44
7 Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 Mô tả kỹ thuật theo chương V 50
8 Gia công lắp dựng cửa sắt khung V50x50x5 kính trắng 5ly các loại Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,2
9 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn ICI Dulux Mô tả kỹ thuật theo chương V 80
10 Sơn sắt thép các loại 3 nước Mô tả kỹ thuật theo chương V 55,92
11 Sửa chữa cửa sắt các loại Mô tả kỹ thuật theo chương V 96,44 m
12 Tháo dỡ và lắp dựng hoa sắt cửa Mô tả kỹ thuật theo chương V 55,92
13 Lắp đặt đèn led ốp trần D200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 11 bộ
14 Lắp đặt đèn ống dài 1,2 m, hộp đèn 2 bóng Mô tả kỹ thuật theo chương V 28 bộ
15 Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bộ
16 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt, lắp ổ cắm loại ổ đôi Mô tả kỹ thuật theo chương V 25 cái
17 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt, lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 1 Mô tả kỹ thuật theo chương V 24 cái
18 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt, lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cái
19 Lắp đặt aptomat 2 pha 60A-30KA Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
20 Lắp đặt aptomat 2 pha 25 Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 cái
21 Lắp đặt aptomat 1 pha, cường độ dòng điện ≤50A Mô tả kỹ thuật theo chương V 11 cái
22 Lắp đặt quạt trần Mô tả kỹ thuật theo chương V 16 cái
23 Lắp đặt tủ điện sắt sơn tĩnh điện KT 200x300x100 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 cái
24 Lắp đặt tủ điện 8-12 modul Mô tả kỹ thuật theo chương V 6 cái
25 Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.550 m
26 Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 800 m
27 Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây đơn 1x4mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 350 m
28 Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây đơn 1x6mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 200 m
29 Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây đơn 1x10mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 50 m
30 Lắp đặt nẹp nhựa đi nổi bảo hộ dây dẫn 20mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 820 m
31 Lắp đặt nẹp nhựa đi nổi bảo hộ dây dẫn 40mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 560 m
32 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,4775 100m²
33 Vệ sinh toàn bộ nhà Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 công
34 Cạo bỏ lớp sơn vôi trên tường, cột Mô tả kỹ thuật theo chương V 25
35 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m Mô tả kỹ thuật theo chương V 3,1584 100m²
36 Lắp đặt máy bơm nước H=20m, Q=4,8m3/h và các phụ kiện Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
37 Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đường kính ống 27mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,85 100m
38 Lắp đặt co nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo, đường kính 27mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 26 cái
39 Lắp đặt lơi nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo, đường kính 27mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 22 cái
40 Keo dán ống nhựa Mô tả kỹ thuật theo chương V 3 lon
41 Lắp đặt van khóa đồng D27 Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 cái
42 Sản xuất xà gồ thép Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,0792 tấn
43 Lắp dựng xà gồ thép Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,0792 tấn
44 Lợp mái, che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ dày 0,5mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,3402 100m²
45 Gia công lắp dựng cùm chống bảo Mô tả kỹ thuật theo chương V 600 Cái
46 Đóng trần tôn lạnh giật cấp Mô tả kỹ thuật theo chương V 180,072
47 Lắp đặt chậu xí bệt Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bộ
48 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bộ
49 Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện nước trong nhà Mô tả kỹ thuật theo chương V 20 Công
50 Lắp đặt vòi tắm 1 vòi + 1 hương sen Mô tả kỹ thuật theo chương V 4 bộ
51 Quét Kova CT11A chống thấm mái, sê nô, ô văng... Mô tả kỹ thuật theo chương V 127,68
52 Phá dỡ nền xi măng không cốt thép, bằng thủ công Mô tả kỹ thuật theo chương V 127,68
53 Láng nền sàn có đánh màu, chiều dày 3cm, vữa XM mác 100 Mô tả kỹ thuật theo chương V 127,68
54 Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ 75x115x175, chiều dày >10cm, chiều cao ≤16m, vữa XM mác 75 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,0944
55 Thay chốt cửa đi, cửa sổ các loại Mô tả kỹ thuật theo chương V 75 cái
56 Thay khóa solet cửa đi Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->