Gói thầu: Xây dựng cầu Phủ qua kênh Múc A xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116611-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Hải Bắc
Tên gói thầu Xây dựng cầu Phủ qua kênh Múc A xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
Số hiệu KHLCNT 20200116518
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện (30%); nguồn vốn của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Hải Hậu (20%); ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 17:53:00 đến ngày 2020-01-20 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,364,469,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Chương V của E-HSMT 1 khoản
2 Chi phí trược tiếp khác (bao gồm chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế, chi phí chuyển thiết bị thi công và lược lượng lao động đến công trường, dọ dẹp công trường khi hoàn thành, đảm bảo an toàn lao động…) Chương V của E-HSMT 1 khoản
B Xây lắp
1 Kè đập tạm bằng cọc tre Chương V của E-HSMT 10,8 100m
2 Hai hàng song tử bằng cọc tre Chương V của E-HSMT 216 m
3 Mua và lắp đặt phên nứa Chương V của E-HSMT 81 m2
4 Mua thép 3 ly buộc cọc tre Chương V của E-HSMT 5,4 kg
5 Đắp đập tạm Chương V của E-HSMT 143,37 m3
6 Mua đất để đắp Chương V của E-HSMT 143,37 m3
7 Phá dỡ đập tạm Chương V của E-HSMT 1,4337 100m3
8 Bơm tát nước Chương V của E-HSMT 10 ca
9 Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông có cốt thép Chương V của E-HSMT 17,61 m3
10 Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan Chương V của E-HSMT 10,43 m3
11 Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông ximăng dày TB 15cm Chương V của E-HSMT 20,47 m3
12 Đào móng cầu chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp I Chương V của E-HSMT 6,8826 100m3
13 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 Chương V của E-HSMT 15,68 m3
14 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp I Chương V của E-HSMT 8,3642 100m3
15 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=2 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp I Chương V của E-HSMT 8,3642 100m3
16 Thuê mặt bằng để đúc cọc bê tông Chương V của E-HSMT 1 mặt bằng
17 Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng 7T trong phạm vi <=1km Chương V của E-HSMT 8 10tấn/km
18 Đắp đảo đệm cát dày 100cm để đóng cọc Chương V của E-HSMT 2,0075 100m3
19 Mua cọc thép C3 đệm kích thước 200x200 Chương V của E-HSMT 310,1 kg
20 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10 mm Chương V của E-HSMT 2,7504 tấn
21 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm Chương V của E-HSMT 3,8189 tấn
22 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính > 18 mm Chương V của E-HSMT 0,144 tấn
23 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250 Chương V của E-HSMT 31,24 m3
24 Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng máy có trọng lượng đầu búa <=1,2 tấn, chiều dài cọc <=24 m, kích thước cọc 20x20 (cm), đất cấp II Chương V của E-HSMT 7,9488 100m
25 Nối cọc bê tông cốt thép, cọc vuông, kích thước cọc 20x20 (cm) Chương V của E-HSMT 96 1 mối nối
26 Đập đầu cọc BTCT 200x200 thủ công Chương V của E-HSMT 1,15 m3
27 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lót móng, đá 2x4, chiều rộng < 250 cm, mác 100 Chương V của E-HSMT 4,63 m3
28 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính <=18 mm Chương V của E-HSMT 5,5335 tấn
29 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 2x4, mác 250 Chương V của E-HSMT 83,26 m3
30 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cầu máng thường, đường kính <=18 mm Chương V của E-HSMT 3,2894 tấn
31 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông dầm cầu, đá 1x2, mác 300 Chương V của E-HSMT 4,51 m3
32 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, đá 1x2, mác 300 Chương V của E-HSMT 17,02 m3
33 Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy, quét 1 lớp nhựa Chương V của E-HSMT 11,2 m2
34 Mua và lắp đặt lan can đá Chương V của E-HSMT 19,6 m
35 Mua và lắp đặt trụ đá Chương V của E-HSMT 20 Bộ
36 Mua và lắp đặt đầu rồng 2 bên Chương V của E-HSMT 9,36 m
37 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95 Chương V của E-HSMT 2,5665 100m3
38 Làm mặt đường cấp phối, lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 20 cm Chương V của E-HSMT 2,3932 100m2
39 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 2x4, mác 200 Chương V của E-HSMT 47,86 m3
40 Láng nền sàn có đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 100 Chương V của E-HSMT 239,32 m2
41 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt trung, chiều dày đã lèn ép 5 cm Chương V của E-HSMT 0,713 100m2
42 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển tròn đường kính 70 cm, bát giác cạnh 25 cm Chương V của E-HSMT 2 cái
43 Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang, loại biển chữ nhật 40x60 cm Chương V của E-HSMT 2 cái
44 Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang ,chiều dày lớp sơn 3,2-:-6mm Chương V của E-HSMT 13,8 m2
45 Ống thoát D80 thoát nước Chương V của E-HSMT 0,6 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->