Gói thầu: Xây lắp

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118143-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200118089
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn NSNN
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 16:28:00 đến ngày 2020-01-18 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,118,814,931 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 80,000,000 VNĐ ((Tám mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Hạng xây lắp
1 Đào móng, đất C3 và vận chuyển đổ đi Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 130,638 m3
2 Ván khuôn móng vuông, chữ nhật Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 3,024 100m2
3 Khung móng cột đèn M24x300x300x675mm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 149 bộ
4 Bê tông móng, M200, đá 1x2 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 130,64 m3
5 Làm lớp vữa xi măng M75 bảo vệ chân cột đèn Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 0,1192 100m2
6 Đào móng, đất C3 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 48 m3
7 Khoan đặt ống nhựa HDPE 150-200mm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 0,285 100m
8 Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC), chiều dày mặt đường ≤ 14cm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 15,46 100m
9 Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC), chiều dày mặt đường ≤ 22cm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 3,62 100m
10 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 45,4 m3
11 Đào san đất, đất C3 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 1.270,7 m3
12 Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy, đất C3 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 317,672 m3
13 Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,95 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 8,69 m3
14 Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 308,97 m3
15 Bê tông móng M150, đá 1x2 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 30,92 m3
16 Bê tông móng M200, đá 1x2 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 14,48 m3
17 Vận chuyển đất vị trí phá dỡ BTXM, đất C3 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 45,4 m3
18 Lắp đặt ống thép tráng kẽm, ĐK 76mm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 1,81 100m
19 Lắp đặt ống nhựa HDPE D65/50 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 53,82 100 m
20 Rải lưới báo hiệu cáp Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 5.076 m
21 Bộ tiếp địa RC1, loại 1 cọc L63x63x6-2500mm mạ kẽm cho cột đèn Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 2.032,6005 kg
22 Bộ tiếp địa lặp lại 3 cọc L63x63x6-2500mm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 667,6425 kg
23 Râu tiếp địa thép D10 mạ kẽm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 326,5992 kg
24 Mạ kẽm cho bộ tiếp địa, râu tiếp địa. Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 3.026,8422 kg
25 Làm tiếp địa cho cột điện Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 137 bộ
26 Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 15 bộ
27 Rải cáp ngầm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 57,078 100m
28 Rải cáp ngầm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 57,528 100m
29 Lắp dựng cột đèn bằng máy, cột thép, cột gang, chiều cao cột ≤ 10m Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 149 cột
30 Lắp choá đèn (lắp lốp), choá cao áp ở độ cao ≤ 12m Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 149 choá
31 Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 17,135 100m
32 Luồn cáp cửa cột Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 298 đầu cáp
33 Làm đầu cáp khô Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 596 đầu cáp
34 Lắp bảng điện cửa cột Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 149 bảng
35 Đánh số cột thép Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 14,9 10 cột
36 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, đất C3 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 0,432 m3
37 Lắp giá đỡ tủ điện chôn KT 1000x600x350 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 3 bộ
38 Ván khuôn móng vuông, chữ nhật Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 0,024 100m2
39 Bê tông móng M200, đá 1x2 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 0,72 m3
40 Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng đồng bộ KT 1000x600x350 thiết bị ngoại vi 100A Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 3 tủ
41 Thí nghiệm tiếp địa cột điện, tủ điện Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 152 Vị trí
B Chi phí vận hành hệ thống điện chờ bàn giao công trình
1 Chi phí vận hành hệ thống điện chờ bàn giao công trình Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 1 Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->