Gói thầu: Gói thầu số 02: Trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trồng thay thế và làm bảng báo

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117901-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Trồng, chăm sóc bảo vệ rừng trồng thay thế và làm bảng báo
Số hiệu KHLCNT 20191239904
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Theo Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 61 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 16:07:00 đến ngày 2020-01-19 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,568,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 22,000,000 VNĐ ((Hai mươi hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A A. HUYỆN SƠN TÂY
B I.XÃ SƠN MÙA
1 Lô 1, khoảnh 7, tiểu khu 150 Tại mục II.2. Chỉ dẫn kỹ thuật; Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật; Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 3,57 Ha
2 Lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 150 Tại mục II.2. Chỉ dẫn kỹ thuật; Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật; Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 4,5 Ha
3 Lô 3, khoảnh 7, tiểu khu 150 Tại mục II.2. Chỉ dẫn kỹ thuật; Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật; Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 3,52 Ha
4 Lô 4, khoảnh 7, tiểu khu 150 Tại mục II.2. Chỉ dẫn kỹ thuật; Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật; Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 0,85 Ha
C II. XÃ SƠN DUNG
1 Lô 1, khoảnh 7, tiểu khu 166 Tại mục II.2. Chỉ dẫn kỹ thuật; Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật; Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 2,43 Ha
2 Lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 166 Tại mục II.2. Chỉ dẫn kỹ thuật; Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật; Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 2,77 Ha
3 Lô 3, khoảnh 7, tiểu khu 166 Tại mục II.2. Chỉ dẫn kỹ thuật; Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật; Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 4,2 Ha
4 Lô 4, khoảnh 7, tiểu khu 166 Tại mục II.2. Chỉ dẫn kỹ thuật; Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật; Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 3,8 Ha
D III. LÀM BẢNG BÁO
1 Làm bảng báo Tại mục II.2. Chỉ dẫn kỹ thuật; Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật; Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 47 Ha
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->