Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng+ chi phí hạng mục chung

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111793-01
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRUNG HƯNG
Tên gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng+ chi phí hạng mục chung
Số hiệu KHLCNT 20200111690
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thị xã Sơn Tây và các nguồn vốn hợp pháp
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 00:15:00 đến ngày 2020-01-14 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,700,634,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A CHI PHÍ XÂY DỰNG
B THOÁT NƯỚC
1 Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan 13,4244 m3
2 Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn, bê tông không cốt thép 6,5088 m3
3 Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 100 kg 101 cái
4 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp IV 0,2138 100m3
5 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp IV 0,2138 100m3
6 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, đất cấp II 6,9741 100m3
7 Đào móng băng thủ công, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp II 77,49 m3
8 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 1,3663 100m3
9 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp II 9,1153 100m3
10 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp II 9,1153 100m3
11 Đắp cát nền móng công trình 51,57 m3
12 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 150 101,94 m3
13 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy (bê tông đáy rãnh) 1,9098 100m2
14 Xây gạch không nung 6x10,5x22, xây tường rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 246,17 m3
15 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 1.309,93 m2
16 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cổ rãnh, đá 1x2, mác 250 71,88 m3
17 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn cổ rãnh 8,4032 100m2
18 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m 1,6234 tấn
19 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 67,81 m3
20 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn nắp đan, tấm chớp 3,629 100m2
21 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan rãnh, đường kính <= 10 mm 11,9375 tấn
22 Lắp dựng các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 250 kg 955 cái
C HỐ GA
1 Đào hố ga 11,036 m3
2 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, đất cấp II 0,9932 100m3
3 Đắp trả hố ga 0,1845 100m3
4 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp II 0,9191 100m3
5 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp II 0,9191 100m3
6 Đệm cát đen 4,74 m3
7 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 150 9,84 m3
8 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn BT đáy hố ga, cổ hố ga 1,1905 100m2
9 Xây gạch không nung 6x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 37,45 m3
10 Trát tường hố ga, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 194,83 m2
11 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cổ ga, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m 0,432 tấn
12 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cổ ga, đá 1x2, mác 250 8,23 m3
13 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn nắp đan hố ga 0,3421 100m2
14 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, đường kính <= 10 mm 0,8691 tấn
15 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan hố ga 1x2, mác 250 5,31 m3
16 Lắp dựng các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 250 kg 108 cái
D CỐNG, CỬA XẢ
1 Tháo dỡ cống bê tông cũ 4 đoạn ống
2 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, đất cấp II 11,01 100m3
3 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 (đất tận dụng) 0,092 100m3
4 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp II 0,0181 100m3
5 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp II 0,0181 100m3
6 Đá dăm đệm dày 10cm 0,52 m3
7 Ống cống D600 4 m
8 Đế cống D600 8 cái
9 Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục, đoạn ống dài 1m, đường kính <=600mm 4 đoạn ống
10 Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm, đường kính 600mm 3 mối nối
11 Cấp phối đá dăm loại 1 dày 10cm 0,016 100m3
12 Cát đệm dày 3cm 0,48 m3
13 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 250 2,4 m3
14 Đá đăm đệm cửa xả 0,66 m3
15 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn cửa xả 0,1005 100m2
16 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cửa xả, đá 2x4, mác 250 1,04 m3
E GIAO THÔNG
1 Đào nền đường mở rộng, đất cấp II 44,12 m3
2 Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=15 cm, đất cấp II 1,4 m3
3 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp II 0,4552 100m3
4 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp II 0,4552 100m3
5 Bù vênh bằng cát 12,53 m3
6 Làm móng cấp phối đá dăm loại 1 0,0195 100m3
7 Đắp cát nền móng công trình 26,4328 m3
8 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn đổ mặt đường 1,0279 100m2
9 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường, đá 2x4, chiều dày mặt đường <=25 cm, mác 250 198,25 m3
F CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
3 Chi phí bảo đảm an toàn giao thông 1 Khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->