Gói thầu: Gói thầu số 03 (xây dựng): Cải tạo, nâng cấp mặt bằng thành sân chào cờ và tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật tại Công an tỉnh Đồng Nai

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116635-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN GIANG
Tên gói thầu Gói thầu số 03 (xây dựng): Cải tạo, nâng cấp mặt bằng thành sân chào cờ và tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật tại Công an tỉnh Đồng Nai
Số hiệu KHLCNT 20200110736
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm dịch vụ Đồng Tâm thuộc Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Đồng Nai
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:42:00 đến ngày 2020-01-16 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,738,085,476 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PANO NGOÀI TRỜI
1 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 3,178 m3
2 Bê tông móng đá 1x2, vữa BT mác 250, chiều rộng móng <=250cm (sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 14,476 m3
3 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 250 (sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cẩu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,268 m3
4 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 250 (sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cẩu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 3,036 m3
5 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,354 100m2
6 Bê tông xà dầm, giằng sàn mái, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 250 (sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cẩu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 11,024 m3
7 Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường sử dụng keo dán Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 55,12 m2
8 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,238 100m2
9 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,503 tấn
10 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=18mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1,452 tấn
11 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,052 tấn
12 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,204 tấn
13 Sản xuất vì kèo thép hình liên kết hàn khẩu độ nhỏ <=18m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 13,816 tấn
14 Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ >18m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 13,816 tấn
15 Cung ấp bulong M24,L600 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 66 cái
16 Ốp tole tráng kẽm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 406,4 m2
17 Cung ấp lắp dựng tấm hiflex pano "Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ" Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 394,8 m2
18 Cung cấp đèn Led biển hắt pano Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 10 cái
19 Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x6,0 mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 50 m
20 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x2,5 mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 80 m
B SAN NỀN, SÂN ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC MƯA
1 Cung cấp đá 0x4 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 307,68 m3
2 Đắp đá mi hồ bơi hiện hữu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 740,21 m3
3 San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9T, độ chặt K=0,90 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 10,479 100m3
4 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 250 (sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 354,15 m3
5 Lắp dựng cốt thép nền, tường, chiều cao hầm đường kính <=18mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 7,148 tấn
6 Lát gạch Terazzo Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1.635,9 m2
7 Lát đá bazan 300x600 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 579,6 m2
8 Keo hỗn hợp chống thấm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 884 m2
9 Sơn 2 lớp chống nứt giảm chấn Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 884 m2
10 Sơn 2 lớp hoàn thiện bề mặt Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 884 m2
11 Kẻ line sơn trắng Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 316 m
12 Cung cấp lắp dựng lưới đánh bóng chuyền Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2 bộ
13 Cung cấp lắp dựng ghế trọng tài sân bóng chuyền Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2 bộ
14 Gia công lắp dựng trụ di động mắt lưới đánh bóng chuyền Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2 bộ
15 Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 9,024 m3
16 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 9,024 m3
17 Xây tường gạch block 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 45,19 m3
18 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 141 m2
19 Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường sử dụng keo dán Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 315,27 m2
20 Cung cấp đấ hữu cơ trồng cỏ Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 28,2 m3
21 Trồng cây cọ xen kẽ lan ý Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 141 m2
22 Phá dỡ nền bê tông Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2,39 m3
23 Tưới hồ dầu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 59,64 m2
24 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2,982 m3
25 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 12,414 m3
26 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,966 100m2
27 Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,358 m3
28 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,358 m3
29 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch block 4x8x19 h<=4m, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1,548 m3
30 Lát đá bậc tam cấp bằng đá granit tự nhiên Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 14,592 m2
31 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 250 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2,56 m3
32 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,256 100m2
33 Sản xuất, lắp dựng cốt thép ống cống, ống buy đúc sẵn đường kính <=10mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,149 tấn
34 Sản xuất kết cấu thép máng rót, máng chứa, phểu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,271 tấn
35 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=89mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,286 100m
C BỂ NƯỚC NGẦM
1 Bê tông móng rộng >250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 4,61 m3
2 Bê tông xà dầm, giằng sàn mái, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 250 (sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cẩu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2,82 m3
3 Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2, vữa BT mác 250 (sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cần cẩu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 28,63 m3
4 Bê tông xà dầm, giằng sàn mái, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 250 (sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, hoặc BT thương phẩm), đổ bằng cẩu Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 4,16 m3
5 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao <=16m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,22 100m2
6 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tường bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao <=16m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1,47 100m2
7 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao <=16m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,276 100m2
8 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng... Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 133,34 m2
9 Cung cấp lắp đặt vật liệu cản nước WATERSTOP MC PVC V250 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 28,9 m
10 Sản xuất, lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cáp đường kính <=10mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,93 tấn
11 Sản xuất, lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cáp đường kính <=18mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 4,04 tấn
12 Nắp bể khung xương thép hộp 20x20x1,5 bọc tấm inox dày 3mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1 cái
13 Thang inox D27 lên xuống bể ngầm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1 cái
14 Lắp đặt trụ cứu hỏa đường kính 100mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2 Cái
15 Cung cấp lắp đặt hộp chữa cháy ngoài nhà 650x450x220 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1 Cái
16 Cung cấp lắp đặt vòi chữa cháy cuộn 20m, D65 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2 cuộn
17 Cung cấp lắp đặt lăng phun D65 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2 Cái
18 Cung cấp lắp đặt cuộn vòi chữa cháy rulo Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2 Cái
19 Lắp đặt ống thép tráng kẽm, nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đk=100mm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,95 100m
D ĐIỆN CHIẾU SÁNG
1 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,648 100m3
2 Đắp cát móng đường ống Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 28,8 m3
3 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,36 100m3
4 Bê tông lót móng rộng <=250cm đá 4x6, vữa BT mác 100 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1,2 m3
5 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 11,616 m3
6 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,596 100m2
7 Trụ đèn chiếu sáng Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 12 Cái
8 Bóng đèn cao áp Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 12 bộ
9 Ống luồn dây HDPE D60 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1,6 100m
10 Tủ điện Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1 tủ
11 Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều, cường độ dòng điện <=200 (Ampe) Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1 bộ
12 Lắp đặt dây dẫn 4 ruột, tiết diện 4x6,0 mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 320 m
13 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x2,5 mm2 Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 280 m
E THÁO DỠ
1 Phá dỡ tường gạch Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 29,718 m3
2 Phá dỡ tường gạch Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,624 m3
3 Tháo dỡ các kết cấu thép, cột thép Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,025 tấn
4 Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <=4m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,251 tấn
5 Tháo dỡ mái tôn cao <=4m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 10,88 m2
6 Phá dỡ nền bê tông không cốt thép bằng thủ công Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,616 m3
7 Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt thép bằng thủ công Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1,026 m3
8 Phá dỡ xà, dầm bê tông cốt thép bằng thủ công Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,45 m3
9 Phá dỡ sàn nhảy tông cốt thép bằng thủ công Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,75 m3
10 Phá dỡ xà, dầm bê tông cốt thép bằng thủ công Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 1,58 m3
11 Phá dỡ cột, trụ bê tông cốt thép bằng thủ công Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,82 m3
12 Phá dỡ bê tông có cốt thép bằng búa căn Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,43 m3
13 Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <=16m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2,552 tấn
14 Tháo dỡ các kết cấu thép, cột thép Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 0,168 tấn
15 Tháo cần đèn. Bóng đèn Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 20 1 bộ
16 Tháo cột đèn Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 8 1 cột
17 Phá dỡ tường gạch Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2,932 m3
18 Tháo dỡ mái ngói cao <=4m Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 29,28 m2
19 Bốc xếp phế thải các loại Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 38,946 m3
20 Bốc xếp sắt thép các loại Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 2,971 tấn
21 Vận chuyển phế thải các loại bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 38,946 m3
22 Vận chuyển phế thải các loại bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 38,946 m3
23 Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng xe cơ giới Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 100,336 tấn
24 Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải >=10T với cự ly vận chuyển bình quân 20km Theo yêu cầu kỹ thuật Chương V HSYC 100,336 tấn
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->