Gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây lắp PCCC và mua sắm, lắp đặt thiết bị PCCC

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109284-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 08:40:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Bắc Từ Liêm
Tên gói thầu Gói thầu số 11: Thi công xây lắp PCCC và mua sắm, lắp đặt thiết bị PCCC
Số hiệu KHLCNT 20190235776
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quận
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:36:00 đến ngày 2020-01-19 08:40:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,101,318,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công . 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế (gồm: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu; Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu; Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba; Chi phí bảo trì công trình (kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng đến thời điểm hết hạn bảo hành công trình); Chi phí lau chùi, dọn dẹp công trình khi hoàn thành; Thí nghiệm vật liệu; Công tác bảo hộ lao động, đào tạo an toàn lao động; Rào tạm thi công, chống bụi, vệ sinh môi trường…) . 1 khoản
B PHẦN BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
1 ống ghen nhựa chống cháy SP-D16 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 4.000 m
2 ống ghen nhựa chống cháy SP-D32 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 400 m
3 cút nhựa PVC D16 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1.250 cái
4 tê nhựa PVC Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 980 cái
5 kẹp nhựa PVC D16 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 2.100 cái
6 Măng xông nhựa PVC D16 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1.060 chiếc
7 Dây cấp nguồn 2x1mm2 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1.450 m
8 Dây tín hiệu báo cháy 2x0,75mm2 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 2.600 m
9 Lắp đặt cáp tín hiệu trục chính 20x2x0,5mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 400 m
10 Lắp đặt tủ trung tâm báo cháy 20 kênh Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 hộp
11 Hộp kỹ thuật Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 13 hộp
12 Lắp đặt chuông báo cháy Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 18 bộ
13 Lắp đặt đèn báo cháy Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 18 bộ
14 Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 18 bộ
15 Đèn chỉ dẫn thoát nạn Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 25 bộ
16 Đèn chiếu sáng sự cố Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 48 bộ
17 Đèn báo phòng Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 56 bộ
18 Lắp đặt vỏ hộp bằng tôn dày 0,5mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 18 bộ
19 Lắp đặt thiết bị kiêm tra cuối tuyến Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 13 bộ
20 Đầu báo cháy khói quang kèm đế Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 143 bộ
21 Đầu báo nhiệt gia tăng kèm đế Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 10 bộ
22 Lắp đặt nguồn dự phòng cho trung tâm báo cháy Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 cái
23 Lắp đặt Atomat 15A Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 13 cái
24 Lắp đặt Atomat 30A Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 cái
C PHẦN CHỮA CHÁY
1 Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính ống d=100mm, dày 3,2mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 2,9 100m
2 Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính ống d=65mm, dày 2,9mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 3,1 100m
3 Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính ống d=50mm, dày 2,6mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 0,42 100m
4 Lắp đặt ống thép tráng kẽm đường kính ống d=25mm, dày 2,3mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 0,12 100m
5 Lắp đặt tê tráng kẽm d=100mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 10 cái
6 Lắp đặt tê tráng kẽm d=25mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 4 cái
7 Lắp đặt tê tráng kẽm d=100/65mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 10 cái
8 Lắp đặt tê tráng kẽm d=65/50mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 50 cái
9 Lắp đặt cút tráng kẽm d=100mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 22 cái
10 Lắp đặt cút tráng kẽm d=65mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 20 cái
11 Lắp đặt cút tráng kẽm d=50mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 16 cái
12 Lắp đặt cút tráng kẽm d=25mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 8 cái
13 Lắp đặt côn tráng kẽm d=100/65mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 8 cái
14 Lắp đặt côn tráng kẽm d=65/50mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 16 cái
15 Măng sông thép tráng kẽm D65 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 12 cái
16 Măng sông thép tráng kẽm D100 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 24 cái
17 Kép thép tráng kẽm D50 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 50 cái
18 Kép thép tráng kẽm D25 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 8 cái
19 Lắp đặt van chặn D100 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 5 cái
20 Lắp đặt van góc D50 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 32 cái
21 Lắp đặt van 1 chiều D100 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 3 cái
22 Lắp đặt Y lọc D100 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 2 cái
23 Lắp đặt van chặn bằng đồng D25 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 4 cái
24 Lắp đặt van 1 chiều bằng đồng D25 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 2 cái
25 Rọ hút (Crepin) D100 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 2 cái
26 Lắp bích thép đặc d=100mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 3 bích
27 Lắp bích thép rỗng d=100mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 36 bích
28 Cáp chạy máy bơm 3x16+1x10 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 200 m
29 Lắp đặt máy bơm chữa cháy Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 2 cái
30 Tủ điều khiển 02 bơm chữa cháy Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 cái
31 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 250 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 m3
32 Lắp đặt khớp chống rung d=100mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 4 mối
33 Lắp đặt trụ tiếp nước chữa cháy ngoài nhà Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 cái
34 Lắp đặt trụ tiếp chữa cháy 3 cửa ngoài nhà Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 cái
35 Lắp đặt đồng hồ đo áp lực Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 4 cái
36 Hộp chữa cháy trong nhà (Hộp đơn 1200x600x200): ( 01 cuộn vòi chữa cháy D50, 01 bộ khớp nối đầu vòi chữa cháy, 01 khớp nối ren trong, 01 lăng B chữa cháy) Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 32 bộ
37 Đào đất chôn đường ống chữa cháy đất cấp 2 (Rộng 700mm; sâu 500mm) Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 87,5 m3
38 Đắp đất chôn đường ống chữa cháy đất cấp 2, độ chặt K=0.95 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 83 m3
39 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d=100mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 2,9 100m
40 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính ống d<100mm Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 3,64 100m
41 Băng cuốn ống Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 800 cuộn
42 Vít nở kim loại D12 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 144 bộ
43 Êcu + Long đen kim loại D10+D12 Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 144 bộ
44 Bộ nội quy, tiêu lệnh chữa cháy Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 30 cái
45 Que hàn Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 50 kg
46 Bể nước mồi 100 lít Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 bể
47 Roăng cao su các loại Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 36 cái
48 Tủ đựng phương tiện phá dỡ (búa, kìm cộng lực...) Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 cái
D PHẦN THIẾT BỊ
1 Trung tâm báo cháy 20 kênh Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 bộ
2 Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q>=90m3/h, H>=50m Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 cái
3 Máy bơm chữa cháy động cơ diesel Q>=90m3/h, H>=50m Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 cái
4 Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 1 cái
5 Bình chữa cháy khí CO2 3kg Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 25 bình
6 Bình chữa cháy bột ABC 6kg Chương V của E-HSMT và Hồ sơ TKBVTC 128 bình
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->