Gói thầu: Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107130-01
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu ủy ban nhân dân xã Vũ Di
Tên gói thầu Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20200107112
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 210 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-04 16:21:00 đến ngày 2020-01-14 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,706,786,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC: NỀN, MẶT ĐƯỜNG
1 Đào nền đường đất cấp I và vận chuyển đổ đi Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 125,68 m3
2 Đào nền đường mở rộng, đất cấp II và vận chuyển đổ đi Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 42,1 m3
3 Đào khuôn đường, đất cấp II và vận chuyển đổ đi Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 447,65 m3
4 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép và vận chuyển đổ đi Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 54,24 m3
5 Mua đất cấp 3 đắp nền k95 (đã bao gồm vận chuyển) Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 593,26 m3
6 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 433,89 m3
7 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 124,55 m3
8 Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 288,32 m3
9 Bù vênh cấp phối đá dăm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 95,32 m3
10 Vải bạt xác rắn chống thấm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 4.511,44 m2
11 Lắp dựng ván khuôn mặt đường bê tông Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 569,65 m2
12 Bê tông mặt đường, đá 2x4, mác 250 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 834,29 m3
B HẠNG MỤC: THOÁT NƯỚC
1 Đào rãnh, đất cấp II Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 509,06 m3
2 Tháo dỡ tấm đan cũ Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 124 cái
3 Đệm CPDD dày 10 cm Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 99,72 m3
4 Ván khuôn móng rãnh Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 3,819 100m2
5 Bê tông móng, đá 1x2, mác 150 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 149,586 m3
6 Xây gạch BTKN 6,5x10,5x22cm, xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 179,2 m3
7 Trát tường trong, dày 2,0 cm, vữa mác 75 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 814,56 m2
8 Ván khuôn mũ rãnh Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 12,73 100m2
9 Bê tông mũ rãnh, đá 1x2, mác 200 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 110,76 m3
10 Bê tông tấm đan đá 1x2, mác 250 Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 96,13 m3
11 Ván khuôn tấm đan Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 5,7414 100m2
12 Cốt thép tấm đan Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 11,9454 tấn
13 Lắp đặt tấm đan Theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT 1.397 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->