Gói thầu: Gói thầu số 01 (xây lắp)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108896-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án thành phố Lai Châu
Tên gói thầu Gói thầu số 01 (xây lắp)
Số hiệu KHLCNT 20200106401
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Xây dựng cơ bản tập trung năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 6 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 11:24:00 đến ngày 2020-01-19 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,320,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 19,000,000 VNĐ ((Mười chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Mở mới nền đường
1 Mở mới nền đường Mở mới đường giao thông nông thôn vùng chè. Với quy mô như sau:<br/>Tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C (Bnền &#x3D; 4m), độ dốc dọc không vượt quá 15%, các vị trí có mái ta luy dương bố trí rãnh thoát nước loại tiết diện của rãnh là hình thang có chiều rộng đáy rãnh 0,4 m, chiều sâu là 0,3 m, hệ số mái đào 1:0,75, hệ số mái đắp 1:1,5. nền đường được lu lèn đạt k90. các vị trí tụ thủy, thu nước địa hình bố trí cống qua đường tối thiểu bằng ống cống BTCT D75 đế cống xây bằng đá hộc 2,64 km
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->