Gói thầu: Gói thầu 07-03-HT-ĐTXD2020: Thi công hoàn trả hè đường công trình Nâng cấp cải tạo lưới điện hạ thế ngầm các TBA năm 2020 (sau các TBA: Luyện Kim Màu, Trần Quý Cáp 5, Văn Chương 6)

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121787-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Đống Đa
Tên gói thầu Gói thầu 07-03-HT-ĐTXD2020: Thi công hoàn trả hè đường công trình Nâng cấp cải tạo lưới điện hạ thế ngầm các TBA năm 2020 (sau các TBA: Luyện Kim Màu, Trần Quý Cáp 5, Văn Chương 6)
Số hiệu KHLCNT 20191262735
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 16:22:00 đến ngày 2020-01-20 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 628,750,185 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,300,000 VNĐ ((Sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC 1: TBA LUYỆN KIM MẦU
1 Hoàn trả 1m2 mặt đường bê tông asphalt ( bề rộng mặt đường < 10,5m) 33,4 m2
2 Hoàn trả 1m2 hè gạch đỏ 26,8 m2
3 Hoàn trả đường qua hè BTXM đổ tại chỗ dày 10cm 112,2 m2
4 Hoàn trả đường qua hè BTXM đổ tại chõ dày 20cm 194 m2
B HẠNG MỤC 2: TBA TRẦN QUÝ CÁP 5
1 Hoàn trả 1m2 mặt đường bê tông asphalt ( bề rộng mặt đường < 10,5m) 28,2 m2
2 Hoàn trả 1m2 mặt hè gạch Block màu 164,6 m2
3 Hoàn trả 1m2 hè gạch đỏ 19,6 m2
4 Hoàn trả đường qua hè BTXM đổ tại chỗ dày 10cm 14,2 m2
5 Hoàn trả đường qua hè BTXM đổ tại chõ dày 20cm 41,8 m2
C HẠNG MỤC 3: TBA TRẦN QUÝ CÁP 5
1 Hoàn trả 1m2 mặt hè BTXM đổ tại chỗ dày 5cm 89,2 m2
2 Hoàn trả 1m2 hè gạch đỏ 25,6 m2
3 Hoàn trả đường qua hè BTXM đổ tại chỗ dày 10cm 108,4 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->