Gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121223-00
Thời điểm đóng mở thầu 01/02/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Điện lực Nhơn Trạch - Công ty TNHH Một Thành Viên Điện lực Đồng Nai
Tên gói thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20191180740
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn SCL năm 2020 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 16:24:00 đến ngày 2020-02-01 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 552,963,559 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Vật tư A cấp
1 Trụ BTLT 14m- F650 ĐL cấp 2 Trụ
2 Trụ BTLT 12m-F540 ĐL cấp 1 Trụ
3 Đà sắt L75x75x8 dài 2000 (03 ốp) ĐL cấp 8 Cái
4 Thanh chống L50x50x5 dài 1150 ĐL cấp 8 Cái
5 Đà sắt L75x75x8 dài 2.200 (04 ốp) ĐL cấp 14 Cái
6 Thanh chống L50x50x5 dài 810 ĐL cấp 28 Cái
7 Cáp thép chằng 5/8 inch (DG-16m, 0,455kg/m) ĐL cấp 192 mét
8 Cáp ACX240/32 mm2 - 24KV ĐL cấp 13.094 mét
9 Sứ treo Polimer 24KV-70N ĐL cấp 156 Chuỗi
10 Sứ đứng 24kV dòng rò 540mm (bọc chì) ĐL cấp 84 Cái
11 Ty sứ đứng bọc chì ĐL cấp 84 Cái
B Vật tư B cấp
1 Xi măng (342kg/m3) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 266,76 kg
2 Cát vàng (0,469m3) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 0,365 m3
3 Đá 1x2 (0,878m3) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 0,684 m3
4 Boulon 16x750VRS+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 1 bộ
5 Boulon 16x600VRS+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 1 bộ
6 Boulon 16x550VRS+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 1 bộ
7 Boulon 16x250 Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 4 bộ
8 Boulon 16x300 Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 4 bộ
9 Boulon 16x300VRS Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 12 bộ
10 Boulon 16x50 Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 8 cái
11 Long đền vuông 18 (50x50x3) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 80 cái
12 Boulon 16x50 Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 28 bộ
13 Boulon 16x250 Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 7 bộ
14 Boulon 16x300 Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 7 bộ
15 Boulon 16x300VRS Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 21 bộ
16 Long đền vuông 18 (50x50x3) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 168 cái
17 Kẹp chằng 3 boulon 5/8' (B50) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 96 cái
18 Boulon mắt 16x300mm Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 12 cái
19 Máng che dây chằng (sơn vàng) 0,8x2000mm Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 12 cái
20 Yếm đỡ dây chằng F1/2" mạ Zn (Yếm cáp) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 24 cái
21 Móc treo chữ U- D18 dài (khoen neo) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 168 Cái
22 Giáp níu dừng dây bọc 240 + Yếm móng U + Mắt nối yếm Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 84 bộ
23 Móc treo chữ U- D18 dài (khoen neo) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 108 Cái
24 Giáp níu dừng dây bọc 240 + Yếm móng U + Mắt nối yếm Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 36 bộ
25 Khánh treo chuỗi sứ polymer kép Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 36 cái
26 Kẹp ép WR 815(cỡ dây 240-50mm2) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 12 Cái
27 Kẹp ép WR 929(cỡ dây 240-240mm2) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 28 Cái
28 Kẹp U quai ép cỡ dây 240mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 24 Cái
29 Chụp kẹp U quai Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 24 Cái
30 Ống co nhiệt cỡ D60/150mm cách điện 24kV Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 10,8 m
31 Đầu Cosse CU-AL 240 (02 bulon) Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 12 Cái
32 Dây buộc đầu sứ phi kim loại đỡ thẳng cỡ dây 240mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 195 Sợi
33 Dây buộc cổ sứ đôi phi kim loại đỡ góc cỡ dây 240mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V- Hàng mới 100%. 96 Bộ
C Thi công xây lắp
1 Đào đất móng trụ trụ 12m (M12) Phần nhân công/ Máy thi công 1 móng
2 Đắp đất móng trụ Phần nhân công/ Máy thi công 1 móng
3 Đào đất móng trụ đôi 14m (M14) Phần nhân công/ Máy thi công 1 móng
4 Đổ bê tông mác M200 đá 1x2 Phần nhân công/ Máy thi công 0,78 m3
5 Dựng Trụ BTLT 14m- F650 thủ công + cơ giới Phần nhân công/ Máy thi công 2 Trụ
6 Dựng Trụ BTLT 12m-F540 thủ công + cơ giới Phần nhân công/ Máy thi công 1 Trụ
7 Lắp bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m (trọng lượng 50,7kg/bộ) Phần nhân công/ Máy thi công 4 Bộ
8 Lắp bộ xà kép L75x75x8 dài 2,2m: (trọng lượng 58,63kg/bộ) Phần nhân công/ Máy thi công 7 Bộ
9 Thay bộ neo chằng Phần nhân công/ Máy thi công 12 Bộ
10 Lắp sứ treo polimer (độ cao ≤ 20m) Phần nhân công/ Máy thi công 84 Chuỗi
11 Lắp sứ treo kép polimer (độ cao ≤ 20m) Phần nhân công/ Máy thi công 36 Chuỗi
12 Lắp sứ đứng (15÷22kV; trên cột) Phần nhân công/ Máy thi công 84 Sứ
13 Lắp kẹp U quai ép cỡ dây 240 mm2 Phần nhân công/ Máy thi công 24 Bộ
14 Lắp dây AsX 240mm2 (độ cao < 10m, 2 mạch) Phần nhân công/ Máy thi công 6,419 km
15 Lắp dây AsX 240mm2 (độ cao > 10m; 2 mạch) Phần nhân công/ Máy thi công 6,419 km
D Tháo gỡ lắp lại
1 Tháo đà cân L75x75x8x2.200mm kép Phần nhân công/ Máy thi công 2 bộ
2 Lắp đà cân L75x75x8x2.200mm kép Phần nhân công/ Máy thi công 2 bộ
E Tháo thu hồi
1 Tháo hạ dây AXV240mm2 (độ cao > 10m; 2 mạch) Phần nhân công/ Máy thi công 6,419 Km
2 Tháo hạ dây AXV240mm2 (độ cao < 10m; 2 mạch) Phần nhân công/ Máy thi công 6,419 Km
3 Tháo sứ treo polimer (độ cao ≤ 20m) Phần nhân công/ Máy thi công 96 Chuỗi
4 Tháo đà cân L75x75x8x2.200mm Phần nhân công/ Máy thi công 1 bộ
5 Tháo đà lệch 2/3 L75x75x8x2.000mm Phần nhân công/ Máy thi công 5 bộ
6 Nhổ trụ BTLT 12m (bằng xe cẩu kết hợp thủ công) Phần nhân công/ Máy thi công 3 Trụ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->