Gói thầu: gói thầu số 5: Thi công khung thép nhận diện thành phố Bắc Ninh

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200122389-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh
Tên gói thầu gói thầu số 5: Thi công khung thép nhận diện thành phố Bắc Ninh
Số hiệu KHLCNT 20200117198
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ khác (nếu có)
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 55 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 19:21:00 đến ngày 2020-01-22 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,539,053,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Chương V- E-HSMT 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Chương V- E-HSMT 1 Khoản
B PHẦN MÓNG
1 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc Chương V- E-HSMT 1,231 100m2
2 Sản xuất, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK= 6-8mm Chương V- E-HSMT 0,309 tấn
3 Sản xuất, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK=16mm Chương V- E-HSMT 0,814 tấn
4 Sản xuất, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK =25mm Chương V- E-HSMT 0,027 tấn
5 Mua thép tấm dày 6mm làm bản mã đầu cọc Chương V- E-HSMT 160,167 kg
6 Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông Chương V- E-HSMT 0,153 tấn
7 Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông Chương V- E-HSMT 0,153 tấn
8 Mua thép tấm dày 6mm làm bản mã nối cọc Chương V- E-HSMT 47,46 kg
9 Nối cọc vuông, KT 25x25cm Chương V- E-HSMT 2 mối nối
10 Bê tông cọc SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2 Chương V- E-HSMT 8,757
11 Ép trước cọc BTCT, chiều dài > 4m, KT 25x25cm, đất C1 Chương V- E-HSMT 1,429 100m
12 Phá dỡ kết cấu bê tông đầu cọc có cốt thép bằng búa căn Chương V- E-HSMT 0,25
13 Đào móng công trình bằng máy đào <=0,8m3, rộng <=6m, đất C2 Chương V- E-HSMT 0,61 100m³
14 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật Chương V- E-HSMT 0,625 100m²
15 Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, ĐK= 10mm Chương V- E-HSMT 0,496 tấn
16 Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, ĐK= 14mm Chương V- E-HSMT 1,008 tấn
17 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, M100, đá 4x6 Chương V- E-HSMT 6,705
18 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, M200, đá 2x4 Chương V- E-HSMT 61,522
19 Đắp đất hoàn trả bằng bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 Chương V- E-HSMT 0,168 100m³
20 Bulong neo móng M24x1200mm, cấp bền 8.8 Chương V- E-HSMT 32 bộ
21 Xây móng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm, dày >33cm, vữa XM M50 Chương V- E-HSMT 22,54
22 Ốp đá granit kim sa trung màu đen vào chân cột Chương V- E-HSMT 98,694 m2
23 Vận chuyển đất, ô tô 5T tự đổ, phạm vi <=1000m, đất C2 Chương V- E-HSMT 0,442 100m³
24 Vận chuyển đất 1000m tiếp theo, ô tô 5T, cự ly <=2km, đất C2 Chương V- E-HSMT 0,442 100m³
C PHẦN KẾT CẤU
1 Mua thép tấm dày 6-12mm làm mặt bích Chương V- E-HSMT 1.282,985 kg
2 Bulong M24x80mm liên kết khối cầu vào trụ Chương V- E-HSMT 16 bộ
3 Sản xuất mặt bích đặc Chương V- E-HSMT 1,222 tấn
4 Lắp các loại mặt bích đặc Chương V- E-HSMT 1,222 tấn
5 Mua ống đen dày 2-5,4mm thân cột Chương V- E-HSMT 2.854,508 kg
6 Sản xuất cột bằng thép ống Chương V- E-HSMT 2,799 tấn
7 Lắp cột thép Chương V- E-HSMT 2,799 tấn
8 Mua, sản xuất, lắp đặt Inox Sus 304 làm biểu tượng nghệ thuật Chương V- E-HSMT 5.637,62 kg
9 Quả cầu Inox 304 D110mm Chương V- E-HSMT 32 quả
10 Mua tấm Inox bề mặt màu trắng dày 1mm ốp tạo hình nghệ thuật Chương V- E-HSMT 101,628
11 Mua tấm Inox bề mặt gương màu vàng dày 1mm ốp tạo hình nghệ thuật Chương V- E-HSMT 229,851
12 Cắt CNC tấm Inox theo hình con thoi nghệ thuật Chương V- E-HSMT 111 tấm
13 Lắp đặt tấm inox Chương V- E-HSMT 2,498 tấn
D CÔNG TÁC DÀN GIÁO THI CÔNG
1 Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=16 m Chương V- E-HSMT 9,072 100m²
E PHẦN CHIẾU SÁNG
1 Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy, thủ công, đất C2 Chương V- E-HSMT 16,426
2 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE D32/25 Chương V- E-HSMT 0,83 100m
3 Đắp đất hoàn trả bằng bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 Chương V- E-HSMT 0,164 100m³
4 Lắp đặt đèn LED 200W chiếu hắt Chương V- E-HSMT 16 bộ
5 Lắp đặt đèn LED 50W chiếu hắt, chiều cao >= 3m Chương V- E-HSMT 24 bộ
6 Lắp đặt dây dẫn Cu/XLPE/PVC-2x16mm2 Chương V- E-HSMT 83,02 m
7 Lắp đặt dây dẫn Cu/XLPE/PVC-2x6mm2 Chương V- E-HSMT 60 m
8 Lắp đặt dây dẫn Cu/PVC-PVC-2x4mm2 Chương V- E-HSMT 270 m
9 Lắp đặt các automat 2 pha 20A Chương V- E-HSMT 8 cái
10 Lắp đặt các automat 1 pha 50A Chương V- E-HSMT 2 cái
11 Lắp đặt tủ điện, kích thước 400x600x250mm sơn tĩnh điện Chương V- E-HSMT 4 tủ
F PHẦN DỰNG THỬ
1 Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <=16m Chương V- E-HSMT 1,2 100m²
2 In bạt mẫu dựng thử theo đúng tỷ lệ thực (bao gồm cả lắp đặt, khoan bắt vít vào khung đỡ) Chương V- E-HSMT 229
3 Mua thép hộp đen gia công biểu tượng dựng thử Chương V- E-HSMT 695,66 kg
4 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Chương V- E-HSMT 0,682 tấn
5 Lắp đặt kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Chương V- E-HSMT 0,682 tấn
6 Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều cao <=16m Chương V- E-HSMT 0,682 tấn
G KHUNG BẢO VỆ ĐÈN
1 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, thủ công, rộng <=1m, sâu <=1m, đất C1 Chương V- E-HSMT 1,176
2 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật Chương V- E-HSMT 0,067 100m²
3 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M200, đá 2x4 Chương V- E-HSMT 1,176
4 Mua, sản xuất, lắp đặt inox 304 làm khung móng bảo vệ đèn Chương V- E-HSMT 60,067 kg
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->