Gói thầu: Gói thầu số 03: Xây dựng các hạng mục công trình (Bao gồm cả hạng mục chung)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119909-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Thiệu Dương
Tên gói thầu Gói thầu số 03: Xây dựng các hạng mục công trình (Bao gồm cả hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20200108953
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn trung ương, ngân sách thành phố, ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 08:59:00 đến ngày 2020-01-20 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,650,664,204 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hang mục 1: Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo quy định tại Thông tư số 06/TT-BXD 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo quy định tại Thông tư số 06/TT-BXD 1 Khoản
B Hạng mục 2:Nền, mặt đường
1 Đào bóc hữu cơ bằng thủ công, đất C2 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 68,957 m3
2 Đào bóc hữu cơ, máy đào <= 0,8 m3, máy ủi <= 110CV Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 6,2061 100m3
3 Vận chuyển đất, ôtô tự đổ, phạm vi <= 1000 m, đất C2 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 6,8957 100m3
4 Vận chuyển đất 1000 m tiếp theo, ô tô tự đổ, cự ly <= 7km, đất C2 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 6,8957 100m3/1km
5 Đào nền đường mở rộng bằng thủ công, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 13,287 m3
6 Đào nền đường, máy đào <= 0,8 m3, máy ủi <= 110CV, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 1,1958 100m3
7 Đào khuôn đường, rãnh thoát nước, bằng thủ công, sâu <= 30 cm, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 13,153 m3
8 Đào khuôn đường, rãnh thoát nước, máy đào <= 0,8 m3, rộng <= 6 m, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 1,1838 100m3
9 Vận chuyển đất, ôtô tự đổ, phạm vi <= 1000 m, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 2,644 100m3
10 Vận chuyển đất 1000 m tiếp theo, ô tô tự đổ, cự ly <= 7km, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 2,644 100m3/1km
11 Mua đất đắp K95 tại mỏ đất, cự ly 43km Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 1.916,915 m3
12 Vận chuyển đất, ôtô tự đổ, phạm vi <= 1000 m, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 19,1692 100m3
13 Vận chuyển đất 1000 m tiếp theo, ô tô tự đổ, cự ly <= 7km, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 19,1692 100m3/1km
14 Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km, ôtô tự đổ, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 19,1692 100m3/1km
15 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 1,9169 100m3
16 Đắp nền đường, máy đầm 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 17,2522 100m3
17 Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên đường làm mới Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 4,3073 100m3
18 Đắp cát tạo phẳng mặt đường Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 239,295 m3
19 Rải nilon tái sinh chống thấm Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 2.392,95 m2
20 Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 9,5718 100m2
21 Bê tông mặt đường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, dày > 25cm, M200, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ đã được phê duyệt 478,59 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->