Gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124298-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200114868
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 14:32:00 đến ngày 2020-01-21 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,331,542,650 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 49,000,000 VNĐ ((Bốn mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN VẬT TƯ A CẤP, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN, LẮP ĐẶT
1 Máy biến áp 3 pha 35/0.4kV - 250KVA Mô tả tại chương V của HSMT 8 Máy
2 Máy biến áp 250kVA-35/0,4kV (Quá tải cao) Mô tả tại chương V của HSMT 1 Máy
3 Chống sét van ZnO-35kV Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
4 Cầu dao cách ly 35kV ngoài trời Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
5 Dao cách ly LTD 1 pha căng trên dây 35kV - 630A (gồm cả phụ kiện đấu nối) Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
6 Cách điện đứng gốm sứ 45kV + kèm ty (DR>=875mm; PI45) Mô tả tại chương V của HSMT 289 Quả
7 Chuổi néo Polyme 35kV - 100kN + Phụ kiện néo Mô tả tại chương V của HSMT 127 Chuỗi
8 Cầu chì tự rơi 35kV : FCO-35 Mô tả tại chương V của HSMT 9 Bộ
9 Tủ điện hạ áp 400A (3x200A) Mô tả tại chương V của HSMT 8 Tủ
10 Tủ điện hạ áp 600A (3x250A) Mô tả tại chương V của HSMT 1 Tủ
11 Nắp chụp đầu cực sứ MBA trung thế (3 màu) Mô tả tại chương V của HSMT 27 Cái
12 Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế (4 màu) Mô tả tại chương V của HSMT 36 Cái
13 Sứ A30 + ty mạ Mô tả tại chương V của HSMT 48 Quả
14 Kẹp hãm cáp KH-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 212 Bộ
15 Kẹp treo cáp KT-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 149 Bộ
16 Bịt đầu cáp BĐC-95 Mô tả tại chương V của HSMT 80 Bộ
17 Ghíp đấu GN4-95 Mô tả tại chương V của HSMT 102 Bộ
18 Kẹp nối xuyên cách điện 1 bulon (dùng cho dây 7-95) Mô tả tại chương V của HSMT 482 Bộ
19 Dây nhôm lõi thép trần ACSR70/11mm2 có mỡ (gồm cả dây đấu lèo) Mô tả tại chương V của HSMT 11,585 m
20 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M240 Mô tả tại chương V của HSMT 180 m
21 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M300 Mô tả tại chương V của HSMT 18 m
22 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M120 Mô tả tại chương V của HSMT 58 m
23 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện toàn phần AsXE 50/8-35kV Mô tả tại chương V của HSMT 204 m
24 Dây đồng mềm M50mm2 (nối chân TLV) Mô tả tại chương V của HSMT 72 m
25 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 935 m
26 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 1,018 m
27 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 7,204 m
28 Dây dẫn ABC2x16 Mô tả tại chương V của HSMT 21 m
29 Dây dẫn ABC2x25 Mô tả tại chương V của HSMT 42 m
B PHẦN NHÀ THẦU MUA SẮM, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
1 Kẹp cáp 3 bulong dùng cho dây AC70/11 Mô tả tại chương V của HSMT 286 Bộ
2 Đầu cốt đồng nhôm Cu/Al - 70 Mô tả tại chương V của HSMT 42 Bộ
3 Cột LT.I.12-190-7,2 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 9 Cột
4 Cột LT.I.12-190-10 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 13 Cột
5 Cột LT.I.14-190-8,5 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 5 Cột
6 Cột LT.I.14-190-13 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 7 Cột
7 Cột LT.I.16-190-9,2 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 15 Cột
8 Cột LT.I.16-190-13 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 13 Cột
9 Móng cột trung áp BTLT: MT-3-12 Mô tả tại chương V của HSMT 9 Móng
10 Móng cột trung áp BTLT: MT-3-14 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Móng
11 Móng cột trung áp BTLT: MT-3-16 Mô tả tại chương V của HSMT 14 Móng
12 Móng cột trung áp BTLT: MT-4-12 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Móng
13 Móng cột trung áp BTLT: MT-4-14 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Móng
14 Móng cột trung áp BTLT: MT-4-16 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
15 Móng cột trung áp BTLT: MTĐ-12 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Móng
16 Móng cột trung áp BTLT: MTĐ-14 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
17 Móng cột trung áp BTLT: MTĐ-16 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Móng
18 Tiếp địa an toàn: R4C Mô tả tại chương V của HSMT 39 Bộ
19 Tiếp địa an toàn: R8C Mô tả tại chương V của HSMT 10 Bộ
20 Nối đất chân chống sét van 12 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
21 Nối đất chân chống sét van 14 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
22 Chi tiết tiếp địa đầu cột: TN-1 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
23 Xà đấu nối Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
24 Xà đỡ cung XP-1 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
25 Xà đỡ cung XP-2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
26 Xà đỡ cung XP-3 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
27 Xà đỡ thẳng Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
28 Xà đỡ góc Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
29 Xà néo hãm Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
30 Xà néo hãm cột đôi ngang tuyến Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
31 Xà néo hãm cột đôi dọc tuyến Mô tả tại chương V của HSMT 9 Bộ
32 Xà đỡ góc lệch 3 pha Mô tả tại chương V của HSMT 18 Bộ
33 Xà néo 3 pha lệch cột đôi dọc tuyến Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
34 Xà néo 3 pha lệch cột đôi ngang tuyến Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
35 Xà đỡ chống sé van Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
36 Giằng cột đôi: GCĐ-12 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
37 Giằng cột đôi: GCĐ-14 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
38 Giằng cột đôi: GCĐ-16 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
39 Cổ dề néo dây Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
40 Thang sắt Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
41 Ghế thao tác Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
42 Kẹp cáp 3 bulong dùng cho dây AC70/11 Mô tả tại chương V của HSMT 90 cái
43 Đầu cốt đồng nhôm, ĐC-Cu/AL50 Mô tả tại chương V của HSMT 135 Cái
44 Đầu cốt đồng ĐCM-50 Mô tả tại chương V của HSMT 81 Cái
45 Đầu cốt đồng ĐCM-120 Mô tả tại chương V của HSMT 21 Cái
46 Đầu cốt đồng ĐCM-240 Mô tả tại chương V của HSMT 54 Cái
47 Ống nhựa HDPE 105/80 Mô tả tại chương V của HSMT 56 m
48 Bách tiếp địa Mô tả tại chương V của HSMT 63 Cái
49 Kẹp cáp đồng Mô tả tại chương V của HSMT 9 Cái
50 Đai thép không rỹ Mô tả tại chương V của HSMT 33 Cái
51 Biển tên trạm Mô tả tại chương V của HSMT 9 Cái
52 Biển cấm " Cấm trèo! Điện cao áp NHCN" Mô tả tại chương V của HSMT 9 Cái
53 Khóa đai Mô tả tại chương V của HSMT 33 Cái
54 Móng cột bê tông cốt thép MTR-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 9 Móng
55 Tiếp địa TBA 2 cột TĐT-18 Mô tả tại chương V của HSMT 9 HT
56 Cột bê tông ly tâm 12m LT12-190-9,0 Mô tả tại chương V của HSMT 18 Cột
57 Xà đỡ thẳng Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
58 Xà đỡ góc Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
59 Xà néo TBA cột Pi Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
60 Xà sứ đỡ Mô tả tại chương V của HSMT 18 Bộ
61 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van Mô tả tại chương V của HSMT 9 Bộ
62 Xà đỡ máy biến áp Mô tả tại chương V của HSMT 9 Bộ
63 Xà đỡ tủ điện Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
64 Giá đỡ tủ điện Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
65 Xà đỡ tủ điện cột pi Mô tả tại chương V của HSMT 10 Bộ
66 Cổ dề chống trượt máy biến áp Mô tả tại chương V của HSMT 18 Bộ
67 Gông giữ máy biến áp Mô tả tại chương V của HSMT 18 Bộ
68 Giá giữ cáp tổng Mô tả tại chương V của HSMT 9 Bộ
69 Thang sắt Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
70 Ghế tháo tác trên 01 cột Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
71 Đầu cốt đồng nhôm AM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 96 Bộ
72 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
73 Ống nhựa xoắn HDPE D130/100 Mô tả tại chương V của HSMT 182 m
74 Đai thép không rỉ cột đơn ĐTKG-1 Mô tả tại chương V của HSMT 104 Bộ
75 Khóa đai Mô tả tại chương V của HSMT 104 Bộ
76 Hộp công tơ composite 1 công tơ mua mới bổ sung Mô tả tại chương V của HSMT 3 Hộp
77 Hộp công tơ composite 2 công tơ mua mới bổ sung Mô tả tại chương V của HSMT 6 Hộp
78 Móng cột M1-H Mô tả tại chương V của HSMT 35 Móng
79 Móng cột M2-H Mô tả tại chương V của HSMT 5 Móng
80 Móng cột MĐH Mô tả tại chương V của HSMT 29 Móng
81 Móng cột MTĐH Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
82 Móng cột BTLT MTĐ-12 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
83 Tiếp địa lặp lại R2-LL Mô tả tại chương V của HSMT 24 Vị trí
84 Mối nối tiếp địa cột ly tâm Mô tả tại chương V của HSMT 5 Vị trí
85 Mối nối tiếp địa cột vuộng Mô tả tại chương V của HSMT 3 Vị trí
86 Cột bê tông LT8,5-160-2,0 Mô tả tại chương V của HSMT 35 Cột
87 Cột bê tông LT8,5-160-3,0 Mô tả tại chương V của HSMT 63 Cột
88 Cột bê tông LT10-190-4,3 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Cột
89 Cột bê tông LT12-190-7,2 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cột
90 Xà hạ áp 0,2kV - X1 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
91 Xà hạ áp 0,2kV - X2d-1 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
92 Xà hạ áp 0,2kV - X2d-2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
93 Xà hạ áp 0,4kV - X2H Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
94 Xà hạ áp 0,4kV - X2DH-1 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
95 Cổ dề cột đơn CD1-160 Mô tả tại chương V của HSMT 155 Bộ
96 Cổ dề cột đôi CD2-160 Mô tả tại chương V của HSMT 62 Bộ
97 Cổ dề cột đơn CD1-190 Mô tả tại chương V của HSMT 17 Bộ
98 Cổ dề cột đôi CD2-190 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
C PHẦN THU HỒI NHẬP KHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH
1 Thu hồi cột H6,5m Mô tả tại chương V của HSMT 19 Cột
2 Thu hồi cột H7,5m Mô tả tại chương V của HSMT 7 Cột
3 Thu hồi cột LT8,5m Mô tả tại chương V của HSMT 5 Cột
4 Thu hồi cột LT10m Mô tả tại chương V của HSMT 2 Cột
5 Thu hồi dây dẫn AV70 Mô tả tại chương V của HSMT 126 m
6 Thu hồi dây dẫn AV50 Mô tả tại chương V của HSMT 42 m
7 Thu hồi dây dẫn AV35 Mô tả tại chương V của HSMT 478,68 m
8 Thu hồi xà hạ áp 0,2kV: X1 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
9 Thu hồi xà hạ áp 0,2kV: X2 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
10 Thu hồi xà hạ áp 0,4kV: X1H Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
11 Thu hồi xà hạ áp 0,4kV: X2HD Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
12 Thu hồi sứ hạ áp puly A30 Mô tả tại chương V của HSMT 58 Bộ
D PHẦN CHUYỂN LƯỚI
1 Tháo hạ, Ðấu trả lại công tơ 1 pha Mô tả tại chương V của HSMT 15 Cái
2 Tháo hạ, Ðấu trả lại nguồn công tơ M(2x7) Mô tả tại chương V của HSMT 49 m
3 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, H2 Mô tả tại chương V của HSMT 19 Hộp
4 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, H4 Mô tả tại chương V của HSMT 29 Hộp
5 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, 3 pha Mô tả tại chương V của HSMT 1 Hộp
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->