Gói thầu: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung)

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124431-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ủy bân nhân dân thị trấn Rừng Thông
Tên gói thầu Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20200124368
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại MBQH số 926 ngày 29/3/2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 14:35:00 đến ngày 2020-01-20 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,439,176,050 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 45,000,000 VNĐ ((Bốn mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Chi phí hạng mục chung
1 Chi xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi công Theo TT 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo TT 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 1 Khoản
B Hạng mục thoát nước
1 Làm lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax <= 6 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 8,4321 m3
2 Sản xuất bê tông thân rãnh, đá 1x2, M200, PC40 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 93,69 m3
3 Sản xuất, lắp đặt cốt thép thân rãnh, ĐK <= 10 mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 2,6973 tấn
4 Sản xuất, lắp đặt cốt thép thân rãnh, ĐK > 10 mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 4,2633 tấn
5 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, các loại cấu kiện khác Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 13,986 100m2
6 Lắp dựng CKBT đúc sẵn, panen bằng máy Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 270 cái
7 Sản xuất bê tông tấm đan, đá 1x2, M250, PC40 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 20,79 m3
8 Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan, ĐK <= 10 mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 1,674 tấn
9 Ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 1,0638 100m2
10 Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 270 cái
11 Đào phong hóa bằng thủ công, đất C1 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 22,574 m3
12 Đào phong hóa, máy đào <= 0,8 m3, đất C1 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 4,2891 100m3
13 San ủi đất phong hóa trong phạm vi <= 100 m, máy ủi <= 75CV, đất C1 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 4,5148 100m3
14 Mua đất tại mỏ, cự ly vận chuyển trung bình 30,5 km. Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 1.249,8252 m3
15 Vận chuyển đất, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 12,4983 100m3
16 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 11,0604 100m3
17 Đào móng băng bằng thủ công, đất C2 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 1,0515 m3
18 Đào móng, máy đào, đất C2 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 0,1998 100m3
19 Ván khuôn gỗ móng Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 0,108 100m2
20 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M150, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 8,42 m3
21 Ván khuôn gỗ thân cống Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 1,8403 100m2
22 Bê tông ống cống hình hộp SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 32,67 m3
23 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cống, đường kính <=10mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 0,2781 tấn
24 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cống, đường kính <=18mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 3,524 tấn
25 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 0,0701 100m3
C Hạng mục cấp nước
1 Phá dỡ kết cấu lát hè Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 8,632 m3
2 Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy bằng thủ công, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 31,21 m3
3 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống 75mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 1,66 100m
4 Lắp đăt cút nhựa, nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút D=75 mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 1 cái
5 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt D=75 mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 1 cái
6 Lưới cảnh báo Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 166 m
7 Đắp đất móng đường ống, cống bằng thủ công, độ chặt Y/C K = 0,95 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 31,21 m3
8 Bê tông lót M100, PC40, đá 4x6 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 0,03 m3
9 Bê tông bệ máy SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, PC40, đá 1x2 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 0,02 m3
10 Ván khuôn gỗ móng Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 0,0029 100m2
11 Bu lông M14x100mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 4 Cái
12 Đai 75x6x200 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 2 cái
13 Bê tông lót M100 đá 4x6 dày 8cm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 5,312 m3
14 Vữa lót dày 2 cm, VXM M75, PC40 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 66,4 m2
15 Lát nền, sàn bằng gạch Terrazzo 400x400mm Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 66,4 m2
D Hạng mục cấp điện
1 Cấp điện Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 1 gói
E Hạng mục san nền
1 Vét bùn, đào cấp bằng thủ công, đất C1, Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 150,193 m3
2 Vét bùn, đào cấp, bằng máy đào, đất C1 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 28,5367 100m3
3 Vận chuyển đất phong hóa, phế thải, đất C1 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 30,0386 100m3
4 Mua đất tại mỏ đất, cự ly vận chuyển trung bình 30,5 km. Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 13.708,7871 m3
5 Vận chuyển đất, đất C3 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 137,0879 100m3
6 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,95 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 6,0658 100m3
7 San đầm đất, máy đầm, độ chặt Y/C K = 0,95 Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 115,2509 100m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->