Gói thầu: Di dời hệ thống cáp quang

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124660-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku
Tên gói thầu Di dời hệ thống cáp quang
Số hiệu KHLCNT 20191236237
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố 2019
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 15:48:00 đến ngày 2020-01-17 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,252,900,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A DI DỜI HỆ THỐNG CÁP QUANG
1 Đào hố cáp, rãnh cáp mái tà luy qua nền đá mồ côi, cấp đá III Mô tả kỹ thuật theo chương V 640,319 công/1 m3
2 Xây bể cáp thông tin (bể 2 nắp đan vuông) bằng gạch chỉ dưới hè 1 tầng ống Mô tả kỹ thuật theo chương V 15 bể
3 Sản xuất nắp đan bể xây gạch hoặc đá chẻ, dưới hè Mô tả kỹ thuật theo chương V 30 nắp đan
4 Gia công khung bể cho bể xây gạch, xây đá (khung bể cáp dưới hè), loại bể cáp 2 đan dọc Mô tả kỹ thuật theo chương V 15 bể
5 Gia công ke đỡ cáp bể dưới hè (cho bể cáp 2 và 3 tầng cống), loại bể cáp 2 đan dọc Mô tả kỹ thuật theo chương V 15 bể
6 Lắp đặt cấu kiện đối với bể 1 tầng cống, loại nắp đan 2 đan dọc Mô tả kỹ thuật theo chương V 15 bể
7 lắp đặt các phụ kiện g0, g3, móc abc, móc j, kẹp cáp/lắp đặt kẹp cáp, gông g3, tăng đơ (kèm yếm cáp) Mô tả kỹ thuật theo chương V 41 bộ
8 Lắp ống dẫn cáp, loại ống PVC F <=60mm, không nong đầu, số ống tổ hợp <=3 Mô tả kỹ thuật theo chương V 16,46 100 m ống
9 Lắp ống thép dẫn cáp thông tin, đường kính ống <= 115 mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,32 100 m
10 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 12 sợi Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,8 1 km cáp
11 Hàn nối măng sông cáp sợi quang, loại cáp quang <= 12 sợi Mô tả kỹ thuật theo chương V 2 1 bộ MS
12 Lấp đất và đầm rãnh cáp đào qua nền, lề đường, đất cấp III Mô tả kỹ thuật theo chương V 161,5075 m3
13 Ra, kéo, căng hãm cáp quang treo ADSS 12 sợi, khoảng cột ≤ 100 Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,7 1 km cáp
14 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông nền, đá 1x2, mác 150 Mô tả kỹ thuật theo chương V 144 m3
B CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->