Gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124744-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200123887
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của EVN–NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 15:26:00 đến ngày 2020-01-20 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,016,180,200 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN VẬT TƯ A CẤP, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN, LẮP ĐẶT
1 Dây nhôm lõi thép trần ACSR70/11mm2 có mỡ (gồm cả dây đấu lèo) Mô tả tại chương V của HSMT 2.468 m
2 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 35kV- AC/XLPE/HDPE-70/11mm2 (gồm cả dây đấu lèo) Mô tả tại chương V của HSMT 150 m
3 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M150 Mô tả tại chương V của HSMT 60 m
4 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M95 Mô tả tại chương V của HSMT 20 m
5 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện toàn phần AsXE 50/8-24kV Mô tả tại chương V của HSMT 24 m
6 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện toàn phần AsXE 50/8-35kV Mô tả tại chương V của HSMT 42 m
7 Cáp đồng bọc CV 50mm2 (nối chân TLV) Mô tả tại chương V của HSMT 24 m
8 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 86 m
9 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 1.334 m
10 Máy biến áp 160kVA-10(22)/0,4kV Mô tả tại chương V của HSMT 1 máy
11 Máy biến áp 160kVA-35/0,4kV Mô tả tại chương V của HSMT 2 máy
12 Cầu chì cắt có tải LBFCO 22kV Mô tả tại chương V của HSMT 1 bộ(3cái)
13 Cầu dao cách ly 35kV ngoài trời Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
14 Dao cách ly LTD 1 pha căng trên dây 35kV - 630A (gồm cả phụ kiện đấu nối) Mô tả tại chương V của HSMT 1 bộ(3cái)
15 Cầu chì tự rơi 35kV : FCO-35 Mô tả tại chương V của HSMT 2 bộ(3cái)
16 Cầu chì tự rơi 22kV : FCO22 Mô tả tại chương V của HSMT 1 bộ(3cái)
17 Chống sét van ZnO-35kV Mô tả tại chương V của HSMT 2 bộ(3cái)
18 Chống sét van ZnO-10kV Mô tả tại chương V của HSMT 1 bộ(3cái)
19 Cách điện đứng gốm sứ 45kV + kèm ty Mô tả tại chương V của HSMT 58 Quả
20 Cách điện đứng gốm sứ 22kV + kèm ty Mô tả tại chương V của HSMT 27 Quả
21 Chuổi néo Polyme 35kV - 100kN + Phụ kiện néo Mô tả tại chương V của HSMT 36 Chuỗi
22 Chuổi néo Polyme 22kV - 100kN + Phụ kiện néo Mô tả tại chương V của HSMT 12 Chuỗi
23 Nắp chụp đầu cực sứ MBA trung thế (3 màu) Mô tả tại chương V của HSMT 9 Cái
24 Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế (4 màu) Mô tả tại chương V của HSMT 12 Cái
25 Kẹp hãm cáp KH-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 48 Bộ
26 Kẹp treo cáp KT-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 22 Bộ
27 Bịt đầu cáp BĐC-95 Mô tả tại chương V của HSMT 44 Bộ
28 Ghíp đấu GN4-95 Mô tả tại chương V của HSMT 36 Bộ
B PHẦN NHÀ THẦU MUA SẮM, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
1 Cột LT.I.12-190-10 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cột
2 Cột LT.I.16-190-9,2 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cột
3 Cột LT.I.16-190-11 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cột
4 Cột LT.I.16-190-13 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 10 Cột
5 Cột LT.I.18-190-11 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cột
6 Móng cột trung áp BTLT: MT-4-18 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
7 Móng cột trung áp BTLT: MT-4-16 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
8 Móng cột trung áp BTLT: MG1-16 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Móng
9 Móng cột trung áp BTLT: MG2-12 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
10 Móng cột trung áp BTLT: MG2-16 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
11 Móng cột trung áp BTLT: MGĐ-16 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Móng
12 Tiếp địa an toàn: R4C Mô tả tại chương V của HSMT 11 Móng
13 Tiếp địa an toàn: R8C Mô tả tại chương V của HSMT 3 Móng
14 Chi tiết tiếp địa đầu cột: TN-1 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
15 Chi tiết tiếp địa đầu cột: TN-2 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
16 Xà đỡ góc lệch 2 pha 35kV Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
17 Xà néo hãm 35 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
18 Xà néo hãm cột đôi dọc tuyến 24 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
19 Xà đỡ góc lệch 3 pha Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
20 Xà néo 3 pha lệch cột đơn Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
21 Xà néo 3 pha lệch cột đôi dọc tuyến Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
22 Xà néo lệch 3 pha trụ ly tâm Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
23 Xà cầu chì tự rơi cột đôi dọc tuyến Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
24 Giằng cột đôi: GCĐ-16 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
25 Thang sắt Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
26 Ghế thao tác Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
27 Cột LT.I-12-190-9,0 Mô tả tại chương V của HSMT 6 HT
28 Xà đỡ thẳng 24 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cột
29 Xà đỡ thẳng 35 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Cột
30 Xà đỡ góc 24 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
31 Xà đỡ góc 35 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
32 Xà sứ đỡ Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
33 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
34 Xà đỡ máy biến áp Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
35 Xà đỡ tủ điện Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
36 Giá đỡ tủ điện Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
37 Xà đỡ tủ điện cột pi Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
38 Cổ dề chống trượt máy biến áp Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
39 Gông giữ máy biến áp Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
40 Giá giữ cáp tổng Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
41 Thang sắt Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
42 Ghế tháo tác trên 01 cột Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
43 Kẹp cáp 3 bulong dùng cho dây AC70/11 Mô tả tại chương V của HSMT 108 m
44 Đầu cốt đồng nhôm, ĐC-Cu/AL50 Mô tả tại chương V của HSMT 45 Cái
45 Đầu cốt đồng ĐCM-50 Mô tả tại chương V của HSMT 27 Cái
46 Đầu cốt đồng ĐCM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Cái
47 Đầu cốt đồng ĐCM-150 Mô tả tại chương V của HSMT 18 Cái
48 Ống nhựa HDPE 105/80 Mô tả tại chương V của HSMT 16 m
49 Đầu cốt đồng nhôm Cu/Al - 70 Mô tả tại chương V của HSMT 18 Bộ
50 Đầu cốt đồng nhôm AM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 36 Bộ
51 Ống nhựa xoắn HDPE D130/100 Mô tả tại chương V của HSMT 63 m
52 Đai thép không rỉ cột đơn ĐTKG-1 Mô tả tại chương V của HSMT 36 Bộ
53 Khóa đai Mô tả tại chương V của HSMT 36 Bộ
54 Móng cột M1-H Mô tả tại chương V của HSMT 3 Móng
55 Móng cột M2-H Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
56 Móng cột MĐH Mô tả tại chương V của HSMT 3 Móng
57 Móng cột BTLT MTĐ-12 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
58 Lắp đặt Tiếp địa lặp lại R2-LL Mô tả tại chương V của HSMT 3 Vị trí
59 Cột bê tông LT8,5-160-2,0 Mô tả tại chương V của HSMT 3 cột
60 Cột bê tông LT8,5-160-3,0 Mô tả tại chương V của HSMT 8 cột
61 Cột bê tông LT12-190-7,2 Mô tả tại chương V của HSMT 2 cột
62 Cổ dề cột đơn CD1-160 Mô tả tại chương V của HSMT 23 Bộ
63 Cổ dề cột đôi CD2-160 Mô tả tại chương V của HSMT 11 Bộ
64 Cổ dề cột đơn CD1-190 Mô tả tại chương V của HSMT 9 Bộ
65 Cổ dề cột đôi CD2-190 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
66 Hộp công tơ composite 1 công tơ Mô tả tại chương V của HSMT 1 hộp
67 Hộp công tơ composite 2 công tơ Mô tả tại chương V của HSMT 2 hộp
68 Dây dẫn ABC2x16 Mô tả tại chương V của HSMT 7 m
69 Dây dẫn ABC2x25 Mô tả tại chương V của HSMT 14 m
70 Kẹp nối xuyên cách điện 1 bulon (dùng cho dây 70-95) Mô tả tại chương V của HSMT 18 Bộ
71 Đấu nối cò lèo đường dây 3 pha (Lắp mới) Mô tả tại chương V của HSMT 3 1 Cò
72 Đấu nối sứ đứng pinpost 24kV Mô tả tại chương V của HSMT 1 3 sứ
73 Đấu nối sứ chuỗi Polimer 24kV Mô tả tại chương V của HSMT 3 1 Chuỗi
74 Thay xà lắp lệch trên trụ đường dây 3 pha Mô tả tại chương V của HSMT 1 1 bộ
C PHẦN THU HỒI NHẬP KHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH
1 Thu hồi cột H7,5m Mô tả tại chương V của HSMT 3 Cột
2 Thu hồi cột LT10m Mô tả tại chương V của HSMT 3 Cột
3 Thu hồi dây dẫn ABC4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 107 m
4 Thu hồi dây dẫn ABC2x35 Mô tả tại chương V của HSMT 60 m
D PHẦN CHUYỂN LƯỚI
1 Tháo hạ, Ðấu trả lại công tơ 1 pha Mô tả tại chương V của HSMT 5 cái
2 Tháo hạ, Ðấu trả lại nguồn công tơ M(2x7) Mô tả tại chương V của HSMT 4 m
3 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, H2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 hộp
4 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, H4 Mô tả tại chương V của HSMT 2 hộp
5 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, 3 pha Mô tả tại chương V của HSMT 1 hộp
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->